Корягіна Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри

У 2002 році закінчила Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю фінанси та здобула кваліфікацію економіст з фінансів. У 2020 році закінчила магістратуру Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» (Освітня програма «Управління соціальними проектами»).

Науковий ступінь - кандидат наук з державного управління (2009, зі спеціальності механізми державного управління, тема дисертації «Державне регулювання корпоративного сектора України». Вчене звання доцента кафедри економічної теорії 2011 р.

Дисципліни, що викладає: Економічна теорія соціального розвитку, Економіка домогосподарства, Державне регулювання економіки, Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Інститути соціального забезпечення, Соціальна політика.


Сфера наукових інтересів –  державне регулювання економіки країни, регулювання доходів населення, соціальна сфера країни..

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організаційна робота:

- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри – 2012 - 2016 рр. - завідувач кафедри економічної теорії УМСФ ;

- з 2017 р. – заступник завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики УМСФ з навчально-методичної роботи;

 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів: Монографія / За ред. д.е.н. Л. Б. Баранник. – Дніпро: УМСФ, 2019. - 336 с. (Внесок Корягіної Т.В. Розділи 1.1, 1.4, 3.4.6)

У наукових  виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Koryagina Т. Improvement of the institutional support for the mechanism of the state control over development of the corporate sector of Ukraine’s economy / Т. Koryagina // Ефективна економіка. - 2016. - №2. - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=4773
 2. Корягіна Т. В. Фіскальна політика як інструмент забезпечення національної безпеки держави / Т.В. Корягіна // Ефективна економіка. - 2018. - №5. - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=6305
 3. Корягіна Т. Аналіз сучасного стану реалізації податкової політики в Україні в умовах децентралізації / Т. Корягіна, В. Ільченко// Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2019. – №3. - С. 96-112.
 4. Корягіна Т.В. Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / Т.В. Корягіна, В.М. Ільченко // Причорноморські економічні студії. – 2019. - №41. – С.164-169.
 5. Корягіна Т.В. Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни / Т.В. Корягіна, В.М. Черба, В.Є. Тараненко // Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1. С. 40-46. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_2_2020_ukr/8.pdf (С.40-46.)
 6. Корягіна Т.В. Соціальні аспекти економічного зростання України / Т.В. Корягіна, Д.С.Козорог, А.М. Норенко // Приазовський економічний вісник. 2019. №6. C. 270 – 276. URL : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/6_17_ukr/51.pdf

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Оцінка необхідності та напрямів зміни пенсійного віку в Україні / Т.В.Корягіна // Міжнародна науково-практичної конференція «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації». – Ніжин: НАІ, 14-15 квітня 2016 р. (у 3-х томах, том 3). – с. 102-104.
 2. Податкові зміни 2019 р. у контексті впливу на добробут населення/ Т.В. Корягіна //Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. (С. 254-256).
 3. Соціальний захист в контексті забезпечення якості життя в Україні / Т.В. Корягіна // Innovative Educational technologies: European Experience and its Application in training in economics and management. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems. july 22 – july 31, 2019. - p. 40 – 43.
 4. Соціально-економічні проблеми розвитку економіки України / Т.В. Корягіна // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 59. – 521 с. – С. 61 – 64.
 5. Євроінтеграція як вектор руху сучасного розвитку України / Т. В. Корягіна,  А. В. Муркович // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − 471 с. – С. 233-234.
 6. 6. Соціалізація економічного розвитку в Україні / Т.В. Корягіна // ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференції «Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення». 2-4- червня 2020 р. Черкаси, ЧДТУ. - Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2020. – 120 с. - С. 14- 16.
 7. 7. Доходи домогосподарств України в умовах кризового стану економіки / Т.В. Корягіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління». Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 37 –38.
 8. 8. «Старіння» населення в Україні / В.О. Запорожченко, Т.В. Корягіна // Розвиток бухгалтерсьського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 51- 53.
 9. Рівень життя населення в умовах сучасної України / М.О. Сірант, Т.В. Корягіна // Розвиток бухгалтерсьського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. – 417 с. – С. 288-290.
 10. Суспільний Е-контроль державного боргу України: необхідність, зміст, перспективи / Т.В. Корягіна, Д.С. Шишкова // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. - 785 с. - С 302-307.
 11. Трудова міграція української молоді / В.О.Метлицька, А. С. Божко, Т.В. Корягіна // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. - 785 с. - С 212-214.