Черба Віта Миколаївна

Доцент кафедри

У 1998 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України” та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 2014 році закінчила Академію муніципального управління (м. Київ) за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію – магістр державної служби.

У 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації: «Механізми державного управління сферою культури Україні»). У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри оподаткування та соціального забезпечення.

Дисципліни, що викладає: "Економічна теорія соціального розвитку», «Соціальна робота», «Соціальна робота зі статусними особами», «Теорії та методи соціальної роботи», «Соціальний капітал», «Соціальна політика», «Основи соціального законодавства», «Менеджмент у соціальній сфері». «Організація діяльності соціальних працівників», «Етика та аксіологія працівника соціальної сфери».

Сфери наукових інтересів: проблеми соціальної роботи та консультування, цивілізаційні кризи, глобалізаційні протиріччя, соціальний капітал, соціальне законодавство, соціальне підприємництво, волонтерство, ветеранська політика.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Має більше 85 наукових публікацій. З них 30  навчально-методичного характеру, та   55 наукового, в тому числі 45 –  у фахових виданнях, 2 статті у Web of Science.

Організаційна робота:

- з 2002 по 2006 рр. завідувач відділення спеціалізованих класів ДДФА;

- з 2015 по 2018 рр. – заступник декана економічного факультету УМСФ;

- з 2014 р. – заступник завідувача кафедри  соціального забезпечення та податкової політики з виховної роботи.

- куратор гр. СЗ-20-2.

Міжнародна діяльність:

2019 р. - міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Обмін досвідом наукових досліджень та організації навчального процесу в економіці, управлінні, праві (активні методи навчання)» в університеті AKADEMIA IGNATIANUM Краков (Польща).

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Монографії:

 1. Черба В.М. Кісільов В.Р., Пискун Т.О. Державне регулювання волонтерства як соціальної спільності та соціального інституту // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: Колективна монографія / за ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко.- Умань : Видавництво «Сочінський», 2015, с. 161-167.
 2. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів монографія. За заг. Ред.Л.Б. Баранник Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 336 с.

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.:

Черба В.М., Хомутенко О.В., Дєгтяр О.А., Палант О.Ю. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві / В. Черба // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків, 2019. Вип. 1(28)/2019. С. 245-255. (Web of Science).

К. Bondarevska, V Taranenko, I. Tubolets, T. Koriahina, V. Cherba Сomprehensive rating assessment of the level of social security in the labor market of Ukraine and the EU. JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/A_20.pdf

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Черба В.М, Павлюченко А.О. Коучинг як інноваційна технологія соціальної роботи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 37. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В, 2022. с.145-152.
 2. Черба В.М, Корягіна Т.В., Тараненко В.Є. Напрями вдосконалення соціального законодавства у сфері державного регулювання доходів населення. Науковий погляд у майбутнє. 2021. Випуск 20. Том 1.-Одеса: Купрієнко СВ, 2021., с. 88-95. (ISSN, DOI, IndexCopernicus)
 3. Корягіна Т.В., Черба В.М., Тараненко В.Є. Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 1. С. 40-46. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_2_2020_ukr/8.pdf (С.40-46.)
 4. Черба В.М., Криша В. В. Інноваційний потенціал України. Інвестиції: практика і досвід. №13. С. 37-42.
 5. Баранник Л.Б., Черба В.М. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 4 (68). С. 41-51.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 

 1. Cherba V., Pavliuchenko A. Ethical values and dilemmas in the work of social sphere employees: матеріали ХIII міжнародної науково-практичної конференції «Sociology – Social Work and Social Welfare: Regulation of Social Problems (Lviv, May 18–19, 2023): Proceedings of The XIII International Scientific Conference. – Lviv, 2023. Р. 119-121. URL: https://53477a4e-657c-493d-a190-b00784fa616e.filesusr.com/ugd/6235c0_6a9d7557658c43dba78a3271342fd2a3.pdf
 2. Черба В.М., Запорожченко В.О., Правдіна Є.С. Переваги та недоліки впровадження Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023, с. 54-55.
 3. Плахотіна І.В., Черба В.М. Характеристика форм медичного страхування в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. с. 104-105.
 4. Сиворакша А.А., Сірант М.О., Черба В.М. Проблема безробіття в Україні під час війни: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. с.128-130.
 5. Токарик Є.В., Черба В.М Формування накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023.с. 447-149.
 6. Івашина А.В., Черба В.М. Соціальні гарантії: порівняння з базовим соціальним стандартом (прожитковий мінімум): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: 20 квітня 2023. Т 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023.С. 60-61.
 7. Мамчур А.П., Черба В.М. Напрями реформування системи соціального страхування в Україні, Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023.с. 79-80.
 8. Стрюк М. А., Черба В.М. Провідний досвід сталого розвитку людського капіталу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах». 20 квітня 2023р., Т.1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. С.141-142.
 9. Черба В.М. Корігіна Т.В. До питання цифровізації освітнього процесу. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : матеріали VІ Міжнародної науково-практичній конференції (м. Київ, 25–26 листопада 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Запоріжжя : АА Тандем, 2022. С.26-29.
 10. Черба В.М., Ткаченко Ю. О. Cоціально-психологічна допомога під час воєнного стану. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022.
 11. Черба В. М., Онищенко В. А Соціальна допомога ветеранам війни: світовий досвід. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022.
 12. Черба В. М., Коробська А. В. Впровадження ІКТ у соціальній роботі з молоддю. Сучасні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022.с. 52-53.
 13. Черба В.М., Корягіна Т.В, Плахотіна І.В. Потенційні загрози соціальних ризиків в Україні та напрями їх нейтралізації. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С.78-82.
 14. Черба В. М., Запорожченко В.О., Правдіна Є.С. Інновації в соціальній роботі. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С.75-77.
 15. Черба В.М., Тарасенко А.О. Технології соціальної роботи у центрах і службах зайнятості. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : у 2 т. – Т. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 83-87.
 16. Черба В.М., Коврига А.В. До визначення поняття «соціальна робота»: проблеми концептуалізації. Актуальні питання економіки в контексті глобальних викликів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 січня 2022 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2022. с.69-73.
 17. Черба В.М., Павлюченко А.О. Професійне вигорання серед соціальних робітників як шкідливий чинник для сфери надання соціальних послуг. The 25th International scientific and practical conference “Science and Society” (November 1-2, 2021) Littera Verlag, Berlin, Germany. Р.40-44.
 18. Черба В.М., Старікова А.А., Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні засади розвитку економіки, обліку фінансів, менеджменту та права». Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
 19. Черба В.М. Парасіч А.О. Наставництво як альтернативний механізм соціалізації дітей-сиріт. «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд»: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021.
 20. Баранник Л.Б., Туболець І.І., Черба В.М. Соціальне забезпечення в освітньому просторі України: дискусійні питання The V International Science Conference «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought», February 16 – 19, 2021, Rome, Italy. p. 102-104.
 21. Черба В. М. Аналіз ефективності соціальної політики Польщі. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. с. 157-160.
 22. Черба В. М., Хамула Д.Д. Соціальне законодавство про соціальний захист учасників бойових дій та їх сімей. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 870 с. с. 154-156.
 23. Черба В.М., Тарасенко А.О. Система соціального законодавства малозабезпечених сімей: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження». Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. С. 206-209.
 24. Метлицька В.О., Черба В.М. Особисте страхування як інструмент соціально – економічної стабільності українського суспільства. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАУ, 2021. 914 с. С. 275-278.
 25. Муркович А. В., Черба В.М. Управління волонтерською діяльністю в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Сучасні тенденції та перспективи розвитку економіки та менеджменту в ХХІ сторіччі: зб. матеріалів І Всеукр. студентської наук.-практ. конф. з міжнародною участю 22 грудня 2020 р. – К., 2020. – 404 с. с.233-237.
 26. Черба В.М., Сєріков К.С. Соціальне підприємництво як новий спосіб вирішення соціальних проблем в Україні. Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 29 лютого 2020 року. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. С.104-107.
 27. Черба В. М., Парасіч А. О. Європейська соціальна модель як фактор впливу на соціальний розвиток України. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С.84-86.
 28. Черба В. М., Павлюченко А. О. Особливості управління соціальним підприємством. Міжнародне економічне співробітництво: механізми та стратегії розвитку: матер. міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 листопада 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 196 с. с.123-126.
 29. Черба В.М., Павлюченко А.О. Гендерний розрив в оплаті праці як соціальна проблема.Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 18 червня 2020 року. Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.19-20.
 30. Черба В.М., Тельнова А.Є., Проблеми державного регулювання волонтерської діяльності в Україні. Сучасні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 23 травня 2020 року. Львів. 2020. С. 117-120.
 31. Бабенко А.С., Черба В.М. Зміни в організації соціальної роботи в Україні Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаський державний технологічний університет. 2-4 червня 2020 року). м. Черкаси, 2020.С.45-46.
 32. ЧербаВ.М., ПавлюченкоА.О. Аналізбідностіяксоціально- економічногоявища“Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 7th International Scientific Conference. May 31, 2019, Stuttgart, Germany, Р.122-127.
 33. Черба В.М., Кравець Д.В. Соціально-економічні наслідки безробіття Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. м. Миколаїв, 26-27 квітня 2019. Миколаїв. 2019. С. 68-71.
 34. Черба В.М. Шляхи податкових трансформацій в сучасних реаліях демографічного спаду в Україні. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19 квітня 2019. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. C.258-260.
 35. Черба В.М., Парасіч А.О. Глобалізація та її вплив на податкову політику. Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: матер. Всеукраїнської науково-практичної конф. 18 травня 2019 року. Одеса: ЦЕДР, 2019. С.65-69.
 36. Черба В.М., Муркович А.В. Бідність в Україні: причини та шляхи подолання. Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 травня 2019 року) / за заг. ред. М.М. Палінчак, В.П. Приходько.- Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019.144с.
 37. Черба В.М., Павлюченко А.О. Бідность як соціально- економічного явища. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 26 жовтня 2019 року. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С.45-47.
 38. Черба В.М., Пільгун А.Р. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами. Наука та освіта: ключові питання сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2018 року: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. Обухів: Друкарня «Друкарик», 2018. Т.8. С. 39-41.
 39. Черба В.М., Вепхвадзе Т.О. Франчайчинг у бізнесі: історія розвитку та сучасні тенденції Перспективні напрями розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 25 червня 2018 року: у 4-х ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.1. С. 18-20.
 40. Черба В.М., Кулешова А.А. Чому скорочується населення України? Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 4 червня 2018 року: у 3-х ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.1. С. 55-56.
 41. Черба В.М., Курінна Д.В.,Курінна В.В. Тіньова економіка як фактор розвитку та її прояв в Україні Інноваційна економіка: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 08-09 червня 2018 року. Херсон : Видавництво «Молодий вчений, 2018.  С. 9-16.
 42. Черба В.М., Шебалков Г.О. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні Реформування соціально-економічної системи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 вересня 2018 року: у 2-х ч. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Ч. 3. С. 34-37.
 43. Черба В.М., Мордвінова А.М. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем. Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення. 23-25 листопада 2018 р. Черкаси, 2018. С. 55-57.
 44. Черба В.М., Гук А.В. Проведення політики децентралізації в Україні на прикладі Дніпропетровської області підсумки розвитку наукової думки: : зб. наук. праць з матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 5 грудня 2018. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.7. С. 53-55.