Петруня Віра Юріївна

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

В 2003 році отримала вищу освіту у Національному гірничому університеті, за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД».

Працює в Академії з 2009 року.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища 12 березня 2008 року та вчене звання доцента 29 березня 2012 року.

У 2020 році здобула кваліфікацію магістра зі спеціальності «Маркетинг».

Основний напрям наукової роботи: Вплив економічної глобалізації на маркетинговий менеджмент.

Дисципліни, що викладає у 2021/2022 н.р.: «Маркетинг», «Менеджмент», «Менеджмент: вступ до спеціальності».

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

 

 1. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, Т.О. Пасічник та ін.]; за ред. Ю.Є Петруні. – [4-те вид., переробл. і доп.]. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 276 с.
 2. Yu. Petrunia, V. Petrunia, V. Shvets. Business environment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. - №4. – С. 114-119.
 3. Petrunia Yurii, Chentsov Victor, Norbert Życzyński, Petrunia Vira. Marketing environment and marketing management of universities in Ukraine: national and regional dominants // “Innovation Marketing”, Volume 15, Issue 1, 2019, 1-12.
 4. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю., Єдинак В.Ю. Управлінський аналіз діяльності університетів в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4. – С. 47-54.
 5. Yurii Petrunia, Vira Petrunia. Management analysis of business environment in Ukraine in the context of foreign economic processes // Customs Scientific Journal. - 2019. - № 1. – 64-73.
 6. Петруня В.Ю.. Петруня Ю.Є. Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів // Економічний вісник НГУ. - № 1. – 2019. – С. 96-104.
 7. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 8. В.Ю. Петруня, С. О. Геращенко. Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – Дніпро. - №1(57). – 2017. 
 9. Петруня Ю.Э., Петруня В.Ю. Глобалізаційний вплив та його врахування в маркетинговому стратегічному управлінні. Матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, УМСФ. – 2015.
 10. Петруня В.Ю. Глобалізаційні детермінанти середовища діяльності підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2017. - № 58 (спецвипуск). – С. 332-333 (Тези доповідей та матеріали тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р., м. Харків).  
 11. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Глобальна цифровізація як фактор змін у бізнес-середовищі та управлінні // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 107-109.
 12. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Менеджмент. Практикум : навч. посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019 – 104 с.
 13. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Комунікації в менеджменті. Практикум : навч. посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 51 с.

14.Основи економічної теорії. Практикум:навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, Д.В. Маляр, В.Ю.Петруня, Н.С. Ковтун. – (вид.2-ге доповн.). – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. -76 с.

 1. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.
 2. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища відприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 3. Петруня В.Ю. Оцінка бізнес-середовища в контексті управлінських рішень // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 85 – 92.
 4. Управлінські рішення в бізнесі та соціальна відповідальність // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка : М-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. 
 5. Митна енциклопедія: У двох томах. / Редкол. І.Г. Бережнюк (відп. ред..) та інші. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.