Кафедра міжнародних економічних відносин

В.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин

 

Білозубенко Володимир Станіславович, доктор економічних наук, професор. Викладає дисципліни управлінського та економічного спрямування. Має досвід практичної діяльності у галузі міжнародних економічних відносин понад 5 років. Автор понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 7 монографій у співавторстві, 14 навчальних посібників. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступав відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт. Здійснює наукове консультування підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних економічних відносин. Член професійних та громадських об’єднань у галузі міжнародних економічних відносин.

 


Формування soft skills у здобувачів вищої освіти
Освітнє середовище та матеріальні ресурси УМСФ

Кафедра є випусковою. Готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На кафедрі міжнародних економічних відносин працюють доктори та кандидати наук, а також представники від роботодавців.

 

Перелік замовників та стейкголдерів освітнього процесу:

  • державні структури, відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють міжнародну співпрацю;
  • посольства або консульство (їх структурні підрозділи);
  • міжнародні компанії та організації, вітчизняні підприємства;
  • фінансово-кредитні установи (банківські та небанківські);
  • засоби масової інформації, рекламні агенції, піар-відділи, піар-агенції;
  • громадські організації;
  • інші структури, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин тощо.

Сторінка кафедри у мережі Facebook 

 


Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 308

тел. (056) 756-05-60

E-mail: kaf_mev@ukr.net
Image

Новини кафедри