Навчальна лабораторія туризму та готельної-ресторанної справи

Навчальна лабораторія призначена для проведення практичних та лабораторних занять, тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів у галузі сфери обслуговування.

Метою діяльності навчальної лабораторії є здобуття здобувачами вищої освіти Університету митної справи та фінансів практичних навичок щодо організації туризму, організації та управління готельно-ресторанним бізнесом тощо. Навчальна лабораторія була створена у відповідь на виклики сьогодення, пов’язані з підготовкою якісних кадрів у сфері туризму та готельно-ресторанної справи. Завданнями її діяльності є:

 • забезпечення умов для надання якісних освітніх послуг;
 • проведення аналітичних досліджень з питань туризму, готельного-ресторанного бізнесу, адаптація міжнародного досвіду з цих питань та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців у галузі сфери обслуговування.

Матеріально-технічна база навчальної лабораторії туризму та готельно-ресторанної справи включає аудиторії (кімнати), облаштовані для проведення практичних та лабораторних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів тощо.

Окремі напрями роботи навчальної лабораторії:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи;
 • супровід практичних та лабораторних занять і виконання курсових і кваліфікаційних робіт;
 • впровадження методичного забезпечення до виконання практичних завдань за дисциплінами кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
 • забезпечення проведення лекцій за допомогою сучасного мультимедійного обладнання;
 • супровід засідань постійно діючих студентських наукових гуртків кафедри туризму та готельно-ресторанної справи тощо.

 

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

Одне з приміщень навчальної лабораторії являє собою інсталяцію офісу туристичного агентства, де здобувачі вищої освіти, під час тренінгів та практичних занять, можуть відпрацьовувати професійні навички, так звані «hard skills», наприклад, моделювати ситуацію надання консультацій відвідувачам щодо обрання ними виду та маршруту туристичної подорожі залежно від класу обслуговування, виду відпочинку та характеру розміщення, як за кордоном, так і на теренах України і Дніпропетровської області, як для співгромадян, так і для іноземних гостей.

Особливу увагу приділено набуттю навичок з консультування потенційних туристів щодо правил перетину митного кордону України та інших держав. Для цього використовуються представлені в лабораторії настінні карти – туристична карта України та карта «Культура народів світу», а також друкована та інша сувенірна туристична продукція.

Лабораторію оснащено двома портативними стерео-мікрофонами-гучномовцями Takstar, за допомогою яких здобувачам вищої освіти можна відпрацьовувати професійні навички роботи гідів-екскурсоводів з туристами, як під час практичних занять, так і під час проходження навчальної практики.

Сектор туризму

Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час підготовки фахівців при викладанні таких компонент освітньої програми «Туризм», освітньої програми «Країнознавство», освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»:

 • географія туризму;
 • туристичне країнознавство;
 • фізична географія країн світу;
 • політична та соціально-економічна географія країн світу;
 • країнознавство;
 • міжнародні регіональні студії;
 • міжнародний туризм;
 • країнознавство та міжнародна гостинність;
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • організація туристсько-рекреаційної діяльності
 • туроперейтинг;
 • міжнародний туризм та туристичне країнознавство;
 • комунікаційні та інформаційні технології в туризмі;
 • інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі тощо.

 

Приміщення та обладнання лабораторії використовується під час проведення навчальної практики для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Туризм».

 

Використання навчального обладнання у освітньому процесі

підготовки здобувачів вищої освіти

Вид обладнання

Освітні компоненти

Настінні карти світу та України

Буклети, каталоги, навчальна література

-   географія туризму;

-   туристичне країнознавство;

-   фізична географія країн світу;

-   політична та соціально-економічна географія країн світу;

-   країнознавство;

-   міжнародні регіональні студії;

-   міжнародний туризм;

-   країнознавство та міжнародна гостинність;

-   міжнародний туризм та туристичне країнознавство

Портативний пристрій підсилення звуку Takstar E180

Буклети, каталоги, навчальна література

-   організація екскурсійної та анімаційної діяльності;

-   організація туристсько-рекреаційної діяльності

Програмні системи: система «Оверія-туризм», хмарна система для туристичних агенцій «All-Inclusive CRM», PMS-система SERVIO HMS для автоматизації готельного бізнесу,  SERVIO для автоматизації ресторанного бізнесу тощо. 

Буклети, каталоги, навчальна література

-   туроперейтинг;

-   комунікаційні та інформаційні технології в туризмі;

-   інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі

Сектор готельно-ресторанної справи

Для проведення освітнього процесу обладнані відповідні приміщення до складу яких входять:

 • учбовий двомісний готельний номер;
 • учбовий одномістний готельний номер;
 • учбовий бар (навчальна аудиторія з організації ресторанного обслуговування);
 • учбовий малий банкетний зал (навчальна аудиторія з організації ресторанного обслуговування);
 • учбовий ресторан (навчальний ресторан-аудиторія);
 • виробничі приміщення (кухня: гарячий, холодний, кондитерський, овочевий, м'ясо-рибний цехи; цех для приготування мучних страв (борошняний цех); миючий цех);
 • аудиторія моніторингу товарів та експертизи непродовольчих і продовольчих товарів тощо.

Кабінети готельної справи (учбовий двомісний готельний номер, учбовий одномістний готельний номер)

 

Кабінети ресторанної справи (учбовий бар, учбовий малий банкетний зал, учбовий ресторан, виробничі приміщення)

 

Аудиторія моніторингу товарів та експертизи непродовольчих і продовольчих товарів

 

Приміщення належним чином обладнані необхідними інформативними носіями : стендами, мультимедійними проекторами, персональними комп’ютерами, каталогами, меблями, засобами протипожежного захисту та гігієни, обладнанням для навчання тощо.

Приміщення та обладнання лабораторії (сектор готельно-ресторанна справа) використовується під час підготовки фахівців при викладанні таких компонент освітньої програми «Туризм», освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»:

 • товарознавство;
 • харчова хімія;
 • організація готельного господарства;
 • організація ресторанного господарства;
 • управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві;
 • мікробіологія, гігієна та санітарія в галузі;
 • технологія продукції ресторанного господарства;
 • кулінарна етнологія;
 • устаткування закладів готельно-ресторанного господарства тощо.

Приміщення та обладнання лабораторії (сектор готельно-ресторанна справа) використовується під час проведення навчальної практики для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Туризм» та  освітньої програми «Готельно-ресторанна справа».

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 146, н.к. №2, каб. № 8а, (050) 0210405, (096) 8875308.