Кафедра військової підготовки

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку офіцерів запасу за такими спеціальностями:

 • Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації.)
 • Організація фельд’єгерського-поштового зв’язку
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки.
 • Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

 

Термін навчання - 2 роки.Загальні положення

Планування, організація і проведення підготовки громадян України, за програмою підготовки офіцерів запасу, здійснюється відповідно до статті Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року №48 (зі змінами), та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року №719/1289.

Обсяги підготовки:

 1. Бойове застосування змішаних з’єднань – 50 осіб;
  2. Організація фельд’єгерського-поштового зв’язку – 50 осіб;
  3. Математичне та програмне забезпечення – 25 осіб;
  4. Організація морально-психологічного забезпечення військ – 25 осіб.
                     
                        Загальна кількість складає 150 осіб.

 

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу  на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Організація військової підготовки громадян


 1. Військова підготовка громадян організовується і проводиться згідно з вимогами Закону України "Про вищу освіту", Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 (зі змінами), та цієї Інструкції.

Військова підготовка включається до навчальних планів ЗВО, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки у ВНП або у ВВНЗ, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини на базі військових частин або навчальних центрів ВВНЗ (ВНП) та навчального збору.

 1. На військову підготовку громадян у навчальних планах ЗВО, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, відводиться не менш як 29 кредитів ЄКТС у ВНП (ВВНЗ), з яких не менше 435 годин - на заняття під керівництвом науково-педагогічних працівників та 435 годин - на самостійну роботу (з яких не менше ніж 218 годин у ВНП або ВВНЗ).

Крім того: на комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини (далі - комплексні практичні заняття) за всіма військово-обліковими спеціальностями відводиться не менше 108 годин під керівництвом науково-педагогічних працівників та не менше 30 годин самостійної підготовки;

на навчальний збір відводиться не менше 184 годин, з яких 144 години - заняття під керівництвом науково-педагогічних працівників та 40 годин - самостійна підготовка.
3. Комплексні практичні заняття проводяться після опанування у ВНП (ВВНЗ) теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини.