293 Міжнародне право бакалаври

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО – це освітня програма, метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародного права, права Європейського Союзу, національного права України та інших держав з поглибленим вивченням двох іноземних мов (англійська, німецька або польська), які можуть займатися юридичною, аналітичною, експертною, консультативною діяльністю для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях правового регулювання.

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 50 осіб (бакалавр на базі ПСЗО)

 

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: 5 бюджетних місць.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 140 балів.

 

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР:

національний мультипредметний тест (Українська мова; Математика; Історії України) або зовнішнє незалежне оцінювання (Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України або математика);

- мотиваційний лист.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

навчання англійською мовою в зарубіжних університетах-партнерах за програмами Академічної мобільності;

обов’язкове вивчення двох іноземних мов і можливість безкоштовного вивчення інших іноземних мов за вибором; 

оволодіння фаховими знаннями, практичними навичками та уміннями з міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права Європейського Союзу та галузей права України;

поглиблене вивчення державної митної справи України, міжнародного митного права, міжнародних відносин, порівняльного правознавства та зовнішньоекономічної діяльності;

навчання на військовій кафедрі університету та вступу до магістратури за спеціальністю 081 «Право»;

отримання стипендії вченої ради університету при навчанні на контрактній формі.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266: «… особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.».

Відповідно до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 643 від 20 липня 2022 р.: «Для здобуття освітнього ступеня магістра за результатами Єдиного фахового вступного випробування можуть вступати особи, які здобули освітній ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 Право або 293 Міжнародне право.».

 

ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» можуть виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади (наприклад, в підрозділах Міністерства закордонних справ України та у дипломатичних установах України, розташованих на території зарубіжних країн) та місцевого самоврядування України, міжнародних міжурядових і міжнародних неурядових організаціях, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, діяльність яких, пов’язана із здійсненням міжнародного співробітництва, взаємодомоги, зовнішньоекономічної діяльності та митної справи, а також застосуванням права України у взаємодії з міжнародним правом, правом Європейського Союзу та/або правом зарубіжних країн.

Відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій ДК 003:2010, бакалаври міжнародного права можуть працювати на різних посадах, зокрема:

3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів;

3431 Секретарі адміністративних органів; 

3432 Судові секретарі (секретар судового засідання, секретар суду); судовий виконавець; судовий розпорядник; державний виконавець; державний уповноважений;

3436 Помічники керівників підприємств, установ та організацій;

3436.9 Помічник нотаріуса; помічник нотаріуса державного; помічник адвоката; помічник юриста (інші види юриспруденції);

3439 Дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; секретар дипломатичного агентства; аташе; консул; віце-консул;

3441 Інспектори митної служби;

345 Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання;

3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби.

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням);
 2. Іноземна мова;
 3. Ділова іноземна мова (юридична термінологія);
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням;
 5. Прикладна культурологія;
 6. Філософія;
 7. Країнознавство;
 8. Міжнародне публічне право (основи теорії);
 9. Міжнародне публічне право (основні галузі);
 10. Міжнародний захист прав людини;
 11. Міжнародне приватне право;
 12. Право Європейського Союзу;
 13. Міжнародна торгівля та зовнішня політика України;
 14. Римське право;
 15. Теорія права і держави;
 16. Конституційне право;
 17. Адміністративне право та адміністративне судочинство;
 18. Цивільне право та цивільне процесуальне право;
 19. Кримінальне право та кримінальне процесуальне право;
 20. Судові системи та порівняльне судове право;
 21. Психологія, конфліктологія і теорія переговорів;
 22. Сучасні інформаційні технології;
 23. Історія митної діяльності;
 24. Міжнародне митне право;
 25. Основи ЗЕД та митної справи (Митні платежі; Правове забезпечення ЗЕД; Управління в митній службі; Оподаткування ЗЕД).

 

Гарант освітньої програми – Людмила Анатоліївна Філяніна. 

 

Наші контакти:

Facebook http://surl.li/ehfnr

 

Instagram

https://www.instagram.com/umsf_international.law/

 

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус № 3

кім. 301, 302. 

Тел. +38 (067) 180 49 48.

 

Завідувач кафедри міжнародного права – Сергій Михайлович Перепьолкін.

Перейти на сторінку кафедри міжнародкого права.