292 Міжнародні економічні відносини

Кафедра міжнародних економічних відносин та регіональних студій

 

Cпеціальність

292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Освітньо-професійна програма

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр міжнародних економічних відносин

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 45 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

 1. Українська мова і література.
 2. Математика.
 3. Історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 140 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Широка мережа міжнародних центрів на базі Університету митної справи та фінансів : Українсько-Бразильський центр, Українсько-Арабський центр, Українсько-Болгарський бізнес-центр, Українсько-Польський центр, Українсько-корейський центр, Українсько-Азербайджанський центр, Українсько-Грузинський центр, Українсько-Індійський центр, Українсько-Турецький центр, Українсько-Італійський центр тощо (платформа для формування практичних навичок у сфері міжнародних відносин);
 • Посилена практична підготовка та можливості стажування за кордоном у провідних країнах світу;
 • Доступ до міжнародних програм академічної мобільності;
 • Посилена мовна підготовка (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, корейська, арабська мови тощо);
 • Викладання окремих дисциплін англійською мовою (платформа для закріплення мовних навичок)
 • Проведення занять на базах роботодавців (державні структури, вітчизняні та міжнародні компанії тощо);
 • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів (інтеграція у світову освітню спільноту);
 • Застосування різноманітних методів та форм навчання, у тому числі інтерактивних технологій навчання: дискусії, «мозкова атака», аналіз конкретних ситуацій – Сase-method, метод випадків, ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;
 • Можливість прийняття участі у діяльності профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
 • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: функціонування та розвиток світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макрота мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ: акцентуація на обов’язковому вивченні двох іноземних мов та набутті знань та практичних навичок в сфері міжнародного митного співробітництва, а також на поглибленому вивченні форм міжнародних економічних відносин. Забезпечення додаткових результатів навчання, які набуваються за допомогою викладання іноземною мовою. Набуття сучасних знань та практичних навичок, а також soft-skills за рахунок активного залучення стейкголдерів до освітнього процесу.

ВИПУСКНИКИ можуть обіймати первинні посади в органах державної влади та органах самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, вітчизняних та міжнародних компаніях тощо.  

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ

Історія української державності

Філософія та культурологія

Фізичне виховання (спецпідготовка)

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Друга іноземна мова

Іноземна мова спеціальності

 

ФАХОВИЙ БЛОК

 

Країнознавство

Теорія та історія міжнародних відносин

Крос-культурні комунікації

Економіка

Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки країн світу

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

Інформаційні та комунікаційні технології

Порівняльне право

Вища та прикладна математика

Міжнародні конфлікти, переговори та міжнародна економічна безпека

Міжнародна інформація та комунікації

Cвітове господарство та міжнародні економічні відносини

Міжнародне економічне право

Міжнародний бізнес

Міжнародна торгівля

Менеджмент та маркетинг

Міжнародна інвестиційна діяльність

Міжнародний маркетинг

Облік та фінанси

Міжнародні фінансові відносини

Міжнародна економічна інтеграція

Міжнародна логістика

Дипломатія

 

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (перекладацька)

Переддипломна практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

Кафедра міжнародних економічних відносин та регіональних студій

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 306, 308; 317а

Гарант освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини –

Богородицька Ганна Євгеніївна,

т-н: +38(096)2917077

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/groups/251779945363803