291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Кафедра міжнародних економічних відносин та регіональних студій

 

Cпеціальність

291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

Освітньо-професійна програма

«КРАЇНОЗНАВСТВО»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 50 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

 1. Українська мова і література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 140 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних теорій та методів.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Широка мережа міжнародних центрів на базі Університету митної справи та фінансів : Українсько-Бразильський центр, Українсько-Арабський центр, Українсько-Болгарський бізнес-центр, Українсько-Польський центр, Українсько-корейський центр, Українсько-Азербайджанський центр, Українсько-Грузинський центр, Українсько-Індійський центр, Українсько-Турецький центр, Українсько-Італійський центр тощо (платформа для формування практичних навичок у сфері міжнародних відносин);
 • Посилена практична підготовка та можливості стажування за кордоном у провідних країнах світу;
 • Доступ до міжнародних програм академічної мобільності;
 • Посилена мовна підготовка (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, корейська, арабська мови тощо);
 • Викладання окремих дисциплін англійською мовою (платформа для закріплення мовних навичок)
 • Проведення занять на базах роботодавців (державні структури, вітчизняні та міжнародні компанії тощо);
 • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів (інтеграція у світову освітню спільноту);
 • Застосування різноманітних методів та форм навчання, у тому числі інтерактивних технологій навчання: дискусії, «мозкова атака», аналіз конкретних ситуацій – Сase-method, метод випадків, ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;
 • Надання можливостей для створення власних проєктів за фахом, здобуття належних навичок ділового спілкування та комунікацій, риторики та підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв’язання конфліктів, ділового етикету тощо;
 • Можливість прийняття участі у діяльності профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
 • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ : акцентуація на обов’язковому вивченні двох іноземних мов та набутті знань та практичних навичок в сфері міжнародного митного співробітництва, а також на поглибленому вивченні політичного та економічного розвитку регіонів і країн світу. Забезпечення додаткових результатів навчання, які набуваються за допомогою викладання іноземною мовою. Набуття сучасних знань та практичних навичок, а також soft-skills за рахунок активного залучення стейкголдерів до освітнього процесу та відвідування здобувачами додаткових онлайн-заходів.

ВИПУСКНИКИ можуть обіймати первинні посади в органах державної влади та органах самоврядування різних рівнів, в міжнародних урядових та неурядових організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях тощо.  

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: можливість здобуття освіти за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК

Філософія та культурологія

Менеджмент та лідерство

Фізичне виховання (спецпідготовка)

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Друга іноземна мова

Іноземна мова спеціальності

Теорія та практика перекладу

 

ФАХОВИЙ БЛОК

Історія міжнародних відносин

Теорія міжнародних відносин

Міжнародне право

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародні регіональні студії

Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин

Міжнародні організації та міжнародна інтеграція

Актуальні питання європейської та євроатлантичної інтеграції

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Інформаційні та комунікаційні технології

Теорія та практика комунікацій

Крос-культурні комунікації

Міжнародна інформація та суспільні комунікації

Країнознавство

Цивілізації світу

Політична та соціально-економічна географія країн світу

Міжнародний туризм та туристичне країнознавство

Порівняльне право

Дипломатія

Політичний розвиток та політичні системи країн світу

Зовнішня політика країн світу

Зовнішня політика України

 

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика (ознайомча)

Навчальна практика (країнознавча)

Виробнича практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

Кафедра міжнародних економічних відносин та регіональних студій

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 306, 308; 317а

Гарант освітньо-професійної програми Країнознавство –

Гірман Алла Павлівна,

т-н: +38(096)2917077

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/groups/251779945363803