122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Зміст діяльності фахівців, які закінчують спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», полягає у розробці комп’ютеризованих інформаційних  систем і технологій для різноманітних галузей науки, промисловості та бізнесу, включаючи: проведення системного аналізу предметних областей і їх формалізацію; створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації; проектування та розробку прикладного програмного забезпечення і баз даних та баз знань; розробку систем штучного інтелекту.

Випускники цієї спеціальності стають спеціалістами з розробки і застосування інтелектуальних систем оброблення інформації та комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в напрямах:

 • розробка та використання інформаційних технологій та автоматизованих інформаційних систем для корпорацій, фінансово-кредитних установ, банків та ін.;
 • розробка та використання комп’ютеризованих засобів, систем моделей та методів аналізу, прогнозування і оптимізації мікро- та макроекономічних систем;
 • розробка та використання систем підтримки прийняття рішень в мікро- та макроекономічних системах (міжнародних компаніях, банках, біржах, страхових компаніях, інших об'єктах ринкової економіки);
 • проектування баз та сховищ даних для інформаційних інтелектуальних систем;
 • розробка, налагодження та впровадження програмних продуктів, що реалізують сучасні інтелектуальні засоби оброблення та аналізу бізнесових даних (нейромережі, генетичні алгоритми, експертні системи, OLAP-аналіз даних, дейтамайнінг – інтелектуальний аналіз даних);
 • розробка та впровадження програмних засобів для формування статистичної та бухгалтерської звітності, WEB-орієнтованих додатків, обчислення економічних показників, проведення фінансових операцій, маркетингових досліджень.

Унікальність програми підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
полягає у вивченні широкого спектру дисциплін:

«БАКАЛАВР»

 • Алгоритмізація і програмування
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Дискретна математика
 • Електротехніка і електроніка
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні технології та інформаційні ресурси в митно-податковій сфері
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 • Крос-платформне програмування
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Моделювання систем
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних і баз знань
 • Операційні системи
 • Основи прикладної теорії алгоритмів
 • Технології захисту інформації
 • Теорія розподілених баз даних
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Управління IT-проектами
 • Чисельні методи
 • Net-технологія

«МАГІСТР»:

 • Інноваційний менеджмент, менеджмент стартап-проектів
 • Аналіз та реінжиніринг бізнес процесів управління інформаційних систем
 • Комп'ютерне моделювання та адміністрування комп’ютерних  мереж
 • Машинне навчання
 • Електронна комерція
 • Сучасні методи теорії інформації та кодування
 • Grid-системи та технології хмарних обчислень
 • Технології захисту інформації в інформаційних системах та у Web-просторі
 • Принципи, моделі, компоненти Інтернету та Web речей
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Сучасні методи адміністрування розподілених інформаційних систем
 • Теорія часових рядів та прогнозування
 • Програмування Web-систем
 • Технології та інструментальні засоби розробки клієнт-серверних  систем
 • Інтелектуальний аналіз даних в Інтернет-просторі
 • Методи аналізу текстів та пошукові системи

 

Навчання здійснюється на БЮДЖЕТНІЙ та КОНТРАКТНІЙ основі!

 

Фахівці з комп’ютерних наук можуть працювати на посадах:

 • адміністратор бази даних, системи;
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів;
 • інженер-програміст;
 • програміст (база даних);
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із розроблення та тестування програмного забезпечення;
 • керівники ІТ-проектів.

Запрошуємо на навчання за найсучаснішою спеціальністю
122 «Комп’ютерні науки»!

Наші контакти:

Адреса кафедри:

49000, м. Дніпро,

вул. Володимира Вернадського

(Дзержинського), 2/4

каб.№423

тел. (056) 756-05-60

Електронна пошта:

kafedra.kn.ta.ipz@gmail.com