125 Кібербезпека

 

Cпеціальність

125 «КІБЕРБЕЗПЕКА» 

Освітньо-професійна програма

«КІБЕРБЕЗПЕКА»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр з кібербезпеки

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на  контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 50 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

  1. Українська мова.
  2. Математика.
  3. Історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 100 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки.

 

 

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

  • Проведення занять на базах потенційних роботодавців (підприємства, організації будь-якої форми власності, які працюють в сфері ІТ-технологій, інформаційно-комунікаційного  та  телекомунікаційного сектора, державні структури та відомства, установи; приватні структури, які здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, кібербезпеки, охоронні структури та структури, які займаються технічними системами захисту інформаціїтощо);
  • Посилена практична підготовка;
  • На базі міжкафедральної навчальної лабораторії інноваційних технологій функціонує беспроводова лабораторія дослідження людино-машинної взаємодії та кібербезпеки. Вона оснащена мобільним програмно-технічним комплексом Asteriks, UBNT, MIKROTIK, котрий використовується при дослідженні проблем інтерфейсів користувача. Візуально результати досліджень можуть бути представлені у вигляді візуальних маршрутів, теплових карт, карт непрозорості або кластерів, віртуальних сервісів. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco. Після успішного тестування студенти отримають сертифікати Cisco;
  • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів;
  • Поглиблене вивчення особливостей захисту інформації у державних структурах, фінансово-кредитних установах тощо;
  • Можливість прийняття участі у діяльності Центру інформаційних технологій Університету митної справи та фінансів, інших профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
  • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ: об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології; технології забезпечення безпеки інформації; процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

 

          ВИПУСКНИКИ можуть забезпечувати процес захисту інформації з використанням наявних засобів та технологій, виконувати роботи з проєктування різних технічних систем захисту інформації, вирішувати оперативні завдання, пов’язані із забезпеченням контролю технічних засобів і систем захисту, проєктувати та впроваджувати спеціальні засоби захисту інформації (технічні, програмні), забезпечувати організаційні та інженерно-технічні заходи захисту інформаційних систем, об’єктів та інших видів робіт тощо. Фахівці у даній сфері можуть здійснювати професійну діяльність у сфері бізнесу, на підприємствах та установах різних форм власності виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах, відомствах , що належать до силового блоку, тощо. Випускники кафедри можуть працювати: інспекторами з організації захисту секретної інформації; фахівцями з режиму секретності; фахівцями із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівцями із організації інформаційної безпеки

 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: можливість продовжити навчання за освітньою програмою ступеня магістра.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК

Історія української державності

Філософія та культурологія

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ділова українська мова

Іноземна мова

Іноземна мова спеціальності

 

ФАХОВИЙ БЛОК

Організаційне та нормативно-правове забезпечення захисту інформації

Теорія інформації

Програмування

Інформаційна безпека держави

Операційні системи та системне програмування

Вища математика

Фізика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Спеціальні розділи математики

Cхемотехніка та архітектура комп'ютерів

Математичне моделювання в кібербезпеці

Спеціальні розділи програмування

Бази даних та їх захист

Інформаційно-телекомунікаційні системи та їх захист

Комп’ютерна вірусологія та антивірусне програмне забезпечення

Програмно-технічні засоби захисту інформації

Комплексні системи захисту інформації

Системний аналіз в кібербезпеці

Теорія ризиків

Основи криптографії

Управління доступом

Методи оцінки захищеності інформаційних систем

Основи стеганографії

Управління та обробка інцидентів кібербезпеки

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Управління кібербезпекою

Економіка

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

 

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4,  навчальний корпус №1, каб. № 322

т-н: +38(050)0210405, +38(096)8875308

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Сторінки кафедри:

Facebook: https://www.facebook.com/cert.dp.ua/
Youtube: https://youtube.com/channel/UCHfZ5KoA8flgnOx8rSxe4EQ