121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Інженерія програмного забезпечення − одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки. IT сфера − динамічний сектор світової економіки, при цьому попит на фахівців в цій сфері постійно зростає. Сучасна IT освіта – гарантія для кожного випускника працевлаштування з отриманням високого доходу.

Навчання здійснюється за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти (денна та заочна форма навчання).

 

Випускникам бакалаврату за іншими спеціальностями є можливість вступу до магістратури за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Наші конкурентні переваги:

 1. Викладання професійних дисциплін практикуючими програмістами, провідними фахівцями-практиками у сфері інформаційних технологій.
 2. Співробітництво із зарубіжними університетами та можливість отримання подвійних дипломів.
 3. Можливість стажувань закордоном, участі у програмах академічної мобільності.
 4. Співпраця з провідними IT-компаніями, які надають додаткові майстер-класи, тренінги, можливість працевлаштування студентів. Додаткова можливість участі у тренінгах на базі Центру розвитку підприємництва, Центру правової освіти, Центру інформаційних технологій та кібербезпеки, які діють при Університеті.
 5. Викладання практичних занять з ряду професійних дисциплін здійснюється на базі провідних ІТ-компаній.
 6. Викладачі професійних дисциплін є сертифікованими тренерами Microsoft, постійно проходять стажування і підвищення кваліфікації в провідних IT-компаніях та навчальних закладах України та світу.
 7. Навчальний комп’ютерний клас обладнаний новітньою технікою.
 8. Проходження виробничої та переддипломної практик у провідних ІТ-компаніях, ОДА, Дніпропетровській міській раді.
 9. Навчальним планом передбачено поглиблене вивчення іноземної мови протягом усього періоду навчання (англійська/німецька/французька/корейська/китайська тощо). Додаткова можливість вивчення іноземних мов на базі Україно-китайського центру, Українсько–бразильського центру, Українсько-арабського центру, Українсько-болгарського центру, Українсько-польського центру, які діють при Університеті.
 10. Особливістю навчального плану за спеціальністю 121«Інженерія програмного забезпечення» є те, що він поряд з професійними дисциплінами містить низку економічних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного ІТ-бізнесу, управління власним бізнесом.

Навчання здійснюється на БЮДЖЕТНІЙ та КОНТРАКТНІЙ основі.

Унікальність програми підготовки фахівців за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»
полягає у вивченні широкого спектру дисциплін:

 • професійного спрямування(Об’єктно-орієнтоване програмування, Мови Веб- програмування, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Алгоритми та структури даних, Бази даних, Адміністрування розподілених баз даних, Програмування JAVA, Комп’ютерна графіка, Технологія програмування С#, Web-технології та Web-дизайн, Комп’ютерні мережі, Технології захисту інформації, Системи штучного інтелекту, Тестування програмного забезпечення, Системне адміністрування, Інтелектуальних аналіз даних, Front-End програмування, Паралельне програмування, Програмування 3D графіки, Internet – речей, Програмування для мобільних платформ, Візуальне програмування, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Методи керування програмним проектом, Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж, Методи адміністрування та обробки великих масивів даних (Big Data), Криптографія, Інженерія виробництва програмних продуктів, Моделювання та аналіз програмного забезпечення, Оптимізація та просування програмних продуктів. Технології SEO,  Управління конфігураціями програмного забезпечення, Методи і системи розпізнавання образів, Методи розробки програмного забезпечення, Grid-системи та технології хмарних обчислень, Крос-платформне програмування тощо);
 • економіко-правового спрямування(економіка, менеджмент, менеджмент IT-проектів, організація власного бізнесу, основи юриспруденції тощо);
 • мовного спрямування(іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова та переклад).

Фахівці з інженерії програмного забезпечення можуть працювати на посадах:

 • програміст;
 • системний програміст;
 • прикладний програміст;
 • Web-програміст;
 • Web-дизайнер;
 • розробник баз даних;
 • розробник інтерфейсу користувача;
 • лідер робочої IT групи;
 • менеджер проекту;
 • системний архітектор;
 • системний аналітик;
 • аналітик комп'ютерного банку даних;
 • адміністратор веб-серверів;
 • адміністратор інформаційної системи;
 • адміністратор баз даних;
 • спеціаліст з комп'ютерних систем;
 • спеціаліст із застосування комп'ютерів;
 • спеціаліст з програмного забезпечення комп'ютерів тощо.

 

Запрошуємо на навчання за найперспективнішою спеціальністю
121 «Інженерія програмного забезпечення»!

 

Наші контакти:

Адреса кафедри:

49000, м. Дніпро,

вул. Володимира Вернадського

(Дзержинського), 2/4

каб.№423

тел. (056) 756-05-60

Електронна пошта:

kafedra.kn.ta.ipz@gmail.com