073 Менеджмент

Спеціальність

«МЕНЕДЖМЕНТ»

- БАКАЛАВР (4 роки навчання)

- МАГІСТР (1,5 роки навчання)

 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  1. З лідерами надійніше. Більше 400 студентів навчаються в УМСФ на спеціальності «Менеджмент». Це ваші друзі сьогодні та важливі контакти на майбутнє.
  2. Спеціальність надає широкі можливості для працевлаштування як в приватному, так і в державному секторі. Процес навчання - унікальне поєднання трьох блоків сучасних знань та навичок - управлінських, економічних та митних.
  3. Викладацькі акценти:

          - ми надаємо особливого значення управлінню в бізнесі, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

           - ми створюємо довготривалу основу для подальшого постійного саморозвитку наших випускників («Manage your life»);

          - ми та студенти – партнери, які відкрито та якісно співпрацюють заради майбутнього.

 

          Ми готуємо фахівців, які знають як працюють сучасні системи управління, які інструменти менеджменту є ефективними, як їх правильно застосовувати. Одночасно випускники володіють сучасним економічним аналізом, демонструють здатність знаходити правильні економічні рішення для комерційних та некомерційних організацій. Знання митної справи додають розуміння важливих зовнішньоекономічних аспектів функціонування сучасних підприємств та організацій, діяльності держави.

 

Потенціал кафедри

          На кафедрі менеджменту ЗЕД на постійній основі працюють висококваліфіковані викладачі: 3 доктори та 10 кандидатів наук за профілем спеціальності, які мають практичний досвід роботи в різних організаціях, проходили стажування в закордонних країнах, викладають дисципліни українською та англійською мовами. 

          Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петруня Ю.Є., автор відомих в Україні та інших країнах підручників та навчальних посібників з управлінських та економічних дисциплін, має великий досвід практичної управлінської роботи, розробник законів з питань управління, проходив стажування у Великобританії, Польщі, Нідерландах, Бельгії та інших країнах.

 

Основні дисципліни, які вивчаються

«Бакалавр»

- економічна теорія (для управлінців)

- мікроекономіка (для управлінців)

- макроекономіка (для управлінців)

- економіка і фінанси підприємств

- фінансовий менеджмент

- управління маркетинговою діяльністю

- економіко-управлінська статистика

- менеджмент (вступний, базовий курси)

- державне управління

- управління персоналом

- операційний менеджмент

- комунікації в менеджменті

- сучасні інформаційні технології

- тайм-менеджмент

- лідерство

- інвестиційний менеджмент

- адміністративний менеджмент

- прийняття управлінських рішень

- логістика

- міжнародний бізнес

- зовнішньоекономічна діяльність  підприємств

- теорія організації

- міжнародний туризм

- регіональна економіка та регіональне управління

- організаційна поведінка

- митна справа

- ділова іноземна мова

«Магістр»

- стратегічне управління

- міжнародний маркетинг

- корпоративне управління

- міжнародний менеджмент

- міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

- інноваційний менеджмент

- наукові дослідження та аналітика

- митне законодавство

- міжнародне митне право

- ІТ в управлінні ЗЕД

- менеджмент ЗЕД

- інститути управління ЗЕД

- управління проектами

- професійна іноземна мова

 

Практика

Після кожного року навчання (починаючи з другого курсу). Це надає можливість студентам краще відчути особливості реальної діяльності комерційних та бюджетних організацій та встановити певні контакти з можливими роботодавцями.

 

Працевлаштування

Випускники можуть працювати менеджерами в міжнародному та вітчизняному бізнесі (експортери, імпортери, IT-компанії, туристичні, рекламні, логістичні, банки, агробізнес, промислові, митні брокери, торговельні мережі та інші), а також в державних та місцевих органах управління.

 

Контакти

м. Дніпро, вул. В. Вернадського 2/4, навчальний корпус №1, кафедра менеджменту ЗЕД, кім. 413, 410, тел. 756-05-17

http://umsf.dp.ua/загальна-інформація-менеджмент.html

https://www.facebook.com/groups/158647921380427/?ref=share

 

Щиро запрошуємо вас для отримання якісної вищої освіти!