051 Економіка

Підготовка фахівців зі спеціальності 051 Економіка
здійснюється на кафедрі економіки та соціально-трудових відносин

Ми готуємо творчих і енергійних випускників, здатних ефективно аналізувати, прогнозувати, управляти бізнес-процесами та людськими ресурсами в організаціях

 

ОСВІТНІ РІВНІ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Ліцензійний обсяг

денна форма 50 осіб

заочна форма 30 осіб

очна (денна, вечірня) або заочна 15 осіб

Максимальний обсяг державного замовлення

5 осіб

1 особа

згідно відповідного наказу МОН України

Термін навчання

3 роки 10 місяців

1 рік 5 місяців

4 роки

Умови вступу

Сертифікати ЗНО з предметів:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Історія України / Іноземна мова /Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Мінімальний бал для вступу 100 балів

Вступні іспити:

-єдиний вступний іспит з іноземної мови;

-єдине фахове вступне випробовування

Вступні іспити:

-зі спеціальності;

-з іноземної мови

Освітній ступінь

бакалавр з економіки

магістр з економіки

доктор філософії
(за умови захисту)

Гарант освітньої (наукової) програми

Бикова Адель Леонідівна,
к.е.н., доц., завідувачка кафедрою
+38(097)5080765;
bykovaadel@gmail.com

Гапєєва Ольга Миколаївна,
д.е.н., проф.

Івашина Олександр Флорович,
д.е.н., проф.

 

ПЕРЕЛІК РОБОТОДАВЦІВ ДОЛУЧЕНИХ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ (НАУКОВОЇ) ПРОГРАМИ

Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Східний офіс Держаудитслужби;

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;

Дніпровський міський центр зайнятості;

Лівобережне об’єднане управління пенсійного фонду України, м. Дніпро;

ПрАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат»;

ПрАТ «Дніпрометиз»;

ТОВ «АШАН Україна Гіпермаркет»;

ПАТ «Інтерпайп»;

АТ КБ «Приватбанк»;

АТ «Державний ощадний банк України»;

ТОВ «Балівський завод залізобетонних конструкцій»;

ТОВ «Спаський питомник»;

ТОВ Агрофірма «Авангард»;

ТОВ Агрофірма «Нібас» та інші.

 

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

підприємства всіх форм власності та міжнародні корпорації,

органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

Департаменти та Управління державних адміністрацій;

органи державної аудиторської служби України;

органи Державної фіскальної служби України;

підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України та інших;

Пенсійний фонд України;

Державна служба зайнятості;

відділи соціально-трудових відносин, громадських (у тому числі волонтерських і благодійних) організацій.

 

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ПОСАДИ

згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

економіст; економіст з планування; економіст з праці; економіст з фінансової роботи; економіст-демограф; економіст-статистик; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт із соціальної відповідальності; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджер (управитель) у соціальній сфері; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю; інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань занятості (хедхантер); фахівець з розвитку персоналу.

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

БАКАЛАВР

МАГІСТР

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Економіка України

Вступ до спеціальності

Інформаційні системи і технології в економіці

Макроекономіка

Мікроекономіка

Основи наукових досліджень

Демографія

Економіка галузевих ринків

Математика для економістів

Економіка суб’єктів господарювання

Ринок праці та зайнятість населення

Бухгалтерський облік

Економічна статистика

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Менеджмент

Маркетинг

Господарське та трудове право

Аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Економічні ризики

Організація і нормування праці

Міжнародна економіка

Управління людськими ресурсами

Економіка управління людськими ресурсами

Мотивація персоналу

Методи економічних та статистичних досліджень

Стратегічне управління в економіці

Управління людським капіталом

Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД

Митна безпека

Економічне управління підприємством

Ризик менеджмент

Соціально-економічна безпека

Оцінка ефективності бізнесу

Інтелектуальний бізнес

Технології управління персоналом

Проектування системи управління персоналом

Управління знаннями та інноваціями

Маркетинг персоналу

HR-аналітика

Управління винагородою персоналу

 

Філософія науки

Іноземна мова в наукових дослідженнях

Інформаційні технології у науковій діяльності

Наукометрика

Теорія та методика викладання у вищій школі

Моделі прийняття рішень в економіці

Сучасні економічні теорії

Механізми та інструменти фінансування науки

Сучасна поведінкова економіка

Міжнародна економічна безпека

Людський капітал у цифровому суспільстві

Соціалізація економічного розвитку

Інституціоналізація економічних процесів

Управління людським капіталом організації

Економіка сталого розвитку

 

Контакти

м. Дніпро, вул. В Вернадського, 2/4, н. к. №2, кафедра економіки та соціально-трудових відносин, кабінет № 20
Контактний телефон: +38(097)5080765, +38(096)8169827

Соціальні мережі та сторінка кафедри на сайті УМСФ

https://www.facebook.com/groups/1170396496454925

http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-26/kafedra-ekonomiky-ta-sotsialno-trudovykh-vidnosyn