Навчальна лабораторія транспортних систем та технологій

Завідувач навчальної лабораторії: Маленко Євгеній Вікторович

тел. (056) 756-05-41
Основною задачею лабораторії транспортних систем та технологій є необхідність проведення лекційних, лабораторних та практичного занять кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики за навчальною програмою «Бакалавр», та «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології».
Окрім цього лабораторія транспортних систем та технологій забезпечує проведення занять студентів інших спеціальностей.
Лабораторія транспортних систем та технологій забезпечує повноцінний навчальний процес для студентів I-VI курсів. На базі лабораторії вивчається понад 35 дисциплін з використанням сучасного програмного забезпечення, знання з яких успішно використовуються студентами та випускниками Університету на практиці.
Серед них:
• Введення в моделювання транспортних потоків;
• Моделювання транспортних потоків;
• Основи теорії транспортних процесів і систем;
• Числові методи розв'язання транспортних задач;
• Практикум з наукових досліджень магістерського проекту;
• Міжнародні вантажні перевезення;
• Оптимізація в транспортних системах;
• Транспортно-експедиційне обслуговування;
• Транспортна інфраструктура;
• Основи теорії систем масового обслуговування;
• Моделі та методи оптимізації транспортних процесів;
• Методологія наукових досліджень в транспортних системах;
• Технічне обслуговування та ергономіка в транспортних системах;
• Управління ланцюгом постачань;
• Інноваційні технології в транспортних системах;
• Мережеве планування та теорія графів;
• Проектування транспортних мереж;
• Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів;
• Надійність та ефективність транспортних систем та технологій;
• Комп'ютерні технології в транспортних системах;
• Інженерна та комп'ютерна графіка;
• Автоматизовані та навігаційні системи на транспорті
Лабораторія забезпечує проведення підготовки до державного іспиту, а також підготовки дипломного проектування, що здійснюється за спеціальністю «Транспортні технології»

Матеріально-технічна база лабораторії складає:
• 5 мультимедійних аудиторій (300 місць);
• аудиторія для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом будова автотранспорту;
• комп’ютерний клас (25 місць). Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.

Контакти:
м. Дніпропетровськ, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 208, тел. (056) 756-05-41