Міжнародні партнери

 

Країна-партнер

(за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

 

 

Лого партнера

 

Австралія

 

Університет Чарльза Стюарта

Сприяння співробітництву  у розвитку та наданні митної освіти, навчання, нарощенні потенціалу та  проведення досліджень

Меморандум про взаєморозуміння

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, участь у конференціях

 

Азербайджан

Нахічеванський державний Університет

Сприяння актуальним заходам по обміну студентським та викладацьким складами, підготовка спільних наукових публікацій

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, 10 років

 

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, участь у конференціях

 

Азербайджан

Академія Державного Митного комітету Азербайджанської Республіки

Організація щорічних літніх/зимових шкіл, практики для студентів на базі митних установ Азербайджану, сприяння актуальним заходам по обміну студентським та викладацьким складами, підготовка спільних наукових публікацій, розробка проєктів у рамках митної діяльності.

Угода про співпрацю, Угода про академічну співпрацю та обмін, 3 роки

 

Просування Університету на міжнародному рівні, зміцнення партнерства у галузі митних академічних досліджень

 

Бельгія

Всесвітня митна організація

Вдосконалення спільного регіонального навчання, освітньої діяльності та інституційного розвитку через РОІР та РНЦ

Меморандум про взаєморозуміння,  безстроково

Діяльність Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації, створеного на базі Університету. Реалізація програм ВМО PICARD (Партнерство в галузі митних академічних досліджень та розвитку) та «Columbus»

 

Болгарія

Південно-Західний університет Болгарії

Розширення міжнародної діяльності (встановлення нових форм роботи)

 

Підписано Меморандум про порозуміння про науково-освітнє співробітництво

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Болгарія

Варненський вільний університет Чорноризця Хороброго

Розширення міжнародної діяльності (встановлення нових форм роботи)

Запрошення до участі у фольклорному фестивалі

 

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Болгарія

Економічний університет Варна

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва

Угода про співпрацю

Участь доц. Сабки Пашової, завідувача кафедри товарознавства Економічного університету Варна, у міжнародній конференції Університету

 

Грузія

Тбіліський державний університетом ім. Іване Джавахішвілі

Сприяння актуальним заходам по обміну студентським та викладацьким складами, підготовка спільних наукових публікацій

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, 5 років

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, участь у конференціях

 

Грузія

Батумський державний університет імені Шота Руставелі

Організація спільних літніх шкіл, обмін студентами, професорсько-викладацьким складом обох закладів, академічною інформацією та досвідом методики  викладання, розробка спільних освітньо-наукових програм

Меморандум про взаєморозуміння, безстроково

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Індія

Відкритий Університет Венкатешвара

Проведення спільних досліджень в різних напрямках, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації

 

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Італія

Бізнес школа  Університетського центру ділового адміністрування

Проведення спільних досліджень в різних напрямках, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації

Угода про співпрацю

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Італія

Асоціація кулінарів UCM-Italy

Розробка спільних проєктних ініціатив, підготовка студентів до проходження практики за програмою «Культура італійської кулінарології», організація та підтримка курсів вивчення італійської мови

Двостороння Угода про партнерство з організації практики (термін дії Угоди складає один рік з дня її підписання і продовжується автоматично на наступний рік, якщо жодна зі Сторін не висловить заперечень)

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Казахстан

Казахська інженерно- технічна академія

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва

Запрошення до участі у конференції

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Казахстан

Регіональний навчальний центр Всесвітньої митної організації

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва

Запрошення до участі у міжнародному семінарі

Участь у міжнародному семінарі. Розвиток співпраці з Регіональними навчальними центрами у напрямку підготовки кадрів, що здійснюють боротьбу з економічною контрабандою

 

Китай

Чжоньнанський Університет Економіки та Права

Проведення спільних досліджень в різних напрямках, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації

Меморандум про взаєморозуміння, безстрокий

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Китай

Пекінський дослідницький центр з кодування безпеки торгівлі та спрощення процедур

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації

Угода про науково-технічну та освітню співпрацю;

Угода про академічну співпрацю та обмін

Публікації наукових статей

 

Китай

Шанхайський митний коледж

Проведення спільних наукових досліджень, організація мовних курсів, конференцій та проєктів, розробка програм подвійного  дипломування, організація академічних обмінів

Угода про академічну співпрацю та обмін, 5 років

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Куба

Гаванський Університет

Розвиток міжнародних грантових програм (у тому числі ERASMUS+, Horison 2020), організація спільних наукових досліджень та конференцій, розробка проєктів академічної мобільності для студентів та стажувань  для викладацького складу

Меморандум про взаєморозуміння, 5 років

Просування Університету на міжнародному рівні

 

Латвія

Ризький Технічний Університет

Розвиток міжнародних грантових програм, імплементація Професійних стандартів ВМО, організація та проведення міжнародних семінарів та конференцій

Угода про співробітництво, безстроково

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Латвія

Латвійський Університет

Розробка програм спільної академічної мобільності, розвиток міжнародних грантових програм, організація науково-освітніх заходів, конференцій, круглих столів, сприяння розвитку грантових

Меморандум про взаєморозуміння, 3 роки

Розвиток співпраці у напрямку неформальної освіти міжнародного формату.

Навчання студентів УМСФ протягом семестру 2020/2021 н.р. за курсом “European Union Studies – Domestic Affairs” на базі Латвійського Університету (за дистанційною формою)

 

Молдова

Інститут історії Академії Наук Молдови

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва

Запрошення до участі у конференції

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Молдова

Центр підготовки співробітників митниці

Співробітництво в сфері підготовки митних кадрів

Запрошення до участі у тренінгу

Розвиток співпраці у напрямку підготовки кадрів

 

Німеччина

Вестфальський університет Вільгельма в Мюнстері

 Обмін персоналом обох закладів академічною інформацією та досвідом методики  викладання

Меморандум про взаєморозуміння до 31.07.2013 (надалі автоматично подовжений на 5 років, у разі якщо не буде анульованим за бажанням однієї із сторін )

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Німеччина

Schmalkhalden Univeristy of Applied Sciences

Обмін студентами, персоналом обох закладів академічною інформацією та досвідом методики  викладання

Меморандум про взаєморозуміння від 17.05.2019 (на 5 років)

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, організація програм академічних мобільностей зимового та літнього навчальних семестрів 2020-2021, 2021-2022 н.р.

 

Польща

Інститут східнослов’янської філології при Університеті у м. Білосток

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва

Запрошення до участі у конференції

Участь у міжнародних наукових конференціях, публікації наукових статей у наукових виданнях

 

Польща

Вища Школа Бізнесу - Національний Університет Луїса в м. Новий Сонч

Надання українським та польським студентам можливості навчання за магістерськими програмами, організація та проведення літніх і зимових шкіл з метою вивчення польської мови українськими студентам, проведення семінарів, спеціалізованих лекцій

Договір про співробітництво, безстроково

Участь представників сторін в щорічних міжнародних науково-практичних конференціях, а також спільних культурних заходах. Мовні літні та зимові школи. Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Польща

Варшавська вища школа мита та логістики

Співробітництво в сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації митних кадрів, а також у сфері наукового забезпечення митної справи

Договір про співробітництво, безстроково

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Польща

Вища школа економіки та інновацій (Люблін)

Співробітництво у сфері наукового забезпечення

Угода про співробітництво, безстроково

Участь представників сторін в міжнародних науково-практичних конференціях. Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Польща

Лодзинський Університет

Участь студентів в академічній мобільності, співробітництво у сфері наукового забезпечення,

Обмін професорсько-викладацького складу

Угода про наукову та освітню співпрацю

Обмін публікаціями; участь у конференціях.

Читання лекцій викладачами Університету для студентів Лодзинського університету .

Читання лекцій викладачами  Лодзинського університету для студентів Університету

 

Польща

Краківський економічний університет

Інтеграція академічної спільноти в Україні на основі ідеї модернізації системи освіти сфери публічного адміністрування

Угода про створення Консорциуму для поліпшення спроможності системи освіти сфери публічного адміністрування

Підготовка програми післядипломної освіти для лідерів об’єднаних територіальних громад (муніципалітетів)

 

Польща

Collegium Hummanum Варшавським університетом менеджменту

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації,

Обмін студентами у рамках академічної мобільності

Меморандум про взаєморозуміння на 5 років

Участь представників сторін в міжнародних науково-практичних конференціях. Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін

 

Республіка Корея

KOREATECH

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації,

Обмін студентами у рамках академічної мобільності

Угода щодо академічного співробітництва та обміну

Візит Посла Республіки Корея до Університету;

Участь у грантовій програмі

 

Республіка Корея

Kunsan National University

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації,

Обмін студентами у рамках академічної мобільності

Меморандум про взаєморозуміння на 5 років

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, підготовка до академічної мобільності серед студентів та викладачів

 

Республіка Корея

Jeonju  University

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації,

Обмін студентами у рамках академічної мобільності

Меморандум про взаєморозуміння на 5 років

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, підготовка до академічної мобільності серед студентів та викладачів

 

Республіка Корея

Woosuk  University

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, взаємні візити професорсько-викладацького складу та адміністрації,

Обмін студентами у рамках академічної мобільності

Меморандум про взаєморозуміння на 5 років

Публікації наукових статей у наукових виданнях сторін, підготовка до академічної мобільності серед студентів та викладачів

 

Республіка Корея

Charity Organization   Hwarang

Розвиток відносин у сфері наукового співробітництва, підтримка у розвитку кореєзнавства в регіоні, вивчення корейської мови та культури

Меморандум про взаєморозуміння на 5 років

підтримка у розвитку кореєзнавства в регіоні, вивчення корейської мови та культури

 

Словаччина

Центрально-Європейський університет у м. Скаліца

 

Розвиток співпраці у галузі науки і освіти, виконання наукових і методичних розробок, проведення спільних наукових заходів, публікації статей, проведення спільних наукових досліджень

Угода про співробітництво, виконання спільних навчальних програм

Безстроково

Участь представників сторін у міжнародних науково-практичних конференціях

 

США

Аргонська національна лабораторія

Виконання спільних наукових проектів досліджень і розробок. Участі у заходах

Запрошення до участі у міжнародних заходах

Участь представників Академії у Міжнародному семінарі СІТ, Міжнародному семінарі «Ідентифікація товарів» СІТ та інших заходах

 

Судан (Хартум)

Національна академія митних наук і технологій

Виконання спільних наукових проектів досліджень і розробок. Участі у заходах

Угода про науково-технічну та освітню співпрацю

Обмін публікаціями

 

Швейцарія

Європейська економічна комісія ООН

Обмін досвідом в галузі митної справи

Запрошення до участі у Сесії робочої групи з питань регуляторної політики співробітництва та стандартизації

Участь у Сесії робочої групи з питань регуляторної політики співробітництва та стандартизації. Презентація міжнародного наукового журналу «Customs Scientific Journal»

 

Швейцарія

Cross-Border Research Association

Обмін досвідом в галузі митної справи

Меморандум про взаємопорозуміння

Розбудова контактів Університету з CBRA