Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Університет митної справи та фінансів з 2019 року здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми правоохоронної діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, займатися правозахисною, правозастосовною, експертно-консультаційною, аналітичною діяльністю, кваліфіковано виконувати певні правоохоронні функції, зокрема у сфері митної справи, економіки та господарської діяльності.

Терміни навчання становлять 2 роки 10 місяців за першим (бакалаврським) та 1 рік 6 місяців за другим (магістерським) рівнями вищої освіти, за денною та заочною формами.

Програми підготовки орієнтовані на набуття професійних (спеціальних) теоретичних та практичних навичок правоохоронної діяльності, що досягається за рахунок вивчення широкого спектру навчальних дисциплін правоохоронного напрямку. 

Передбачені особливості організації практичного навчання, серед яких: залучення до освітнього процесу фахівців, які мають досвід роботи у практичних підрозділах правоохоронних органів; проведення практичних занять в спеціалізованих навчальних класах та кабінетах (комп’ютерні класи; кабінет криміналістики та спеціальної техніки; стрілецький тир; спортивні зали для спеціальної фізичної підготовки); організація практичного навчання на базі правоохоронних органів та установ, діяльність яких пов’язана, зокрема із сферою митної справи, економіки та господарської діяльності.

Випускники Університету за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» сьогодні  працюють на різних посадах у митних, правоохоронних й інших державних органах та установах, а також приватних охоронних службах і суб’єктах господарювання.

Наразі 230 осіб здобувають вищу освіту за цією спеціальністю, фахівці з якої користуються стабільно високим попитом на ринку праці.

Запрошуємо вступити до їхнього кола всіх, хто за своїми інтелектуальними, фізичними, психологічними та моральними якостями  здатні до виконання  почесної та водночас надскладної місії  захисника – правоохоронця!

 

Контакти

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н.к. № 3, кафедра правоохоронної діяльності, кабінет № 307

Контактний телефон: +38(097)5102905 +38(067)4547789

Соціальні мережі та сторінка кафедри на сайті УМСФ

https://www.facebook.com/pdkpd.umsf.dp.ua

https://www.instagram.com/law_enforcement_activity.umsf/

http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-34-47/2021-03-09-08-46-58