20 жовтня відбудеться атестація здобувачів ступеня доктора філософії Синюк А.О. та Щирого Г.Л

20 жовтня в Університеті митної справи та фінансів у разових спеціалізованих вчених радах з правом прийняття до розгляду та проведення разових захистів дисертацій доктора філософії відбудеться захист дисертацій аспірантами кафедри фінансів, банківської справи та страхування:

  •  Синюк Аліною Олександрівною на тему «Формування бізнес-моделей банків та їх вплив на профіль ризику» 
  •  Щирим Глібом Леонідовичем на тему «Потенціал акцизного оподаткування у системі формування бюджетних ресурсів» 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Для усіх зацікавлених здобувачів та науково-педагогічних працівників повідомляємо, що посилання на онлайн Зум-конференцію атестації знаходиться на нашому сайті у рубриці «Разові ради».