УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОБОТІ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

05 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Країнознавство» (спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») та освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») прийняли участь у роботі міжнародної науково- практичної конференції «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд».  На конференцію було подано понад 400 тез доповідей. При цьому до секції міжнародні відносини та регіональні студії: сучасні тенденції та актуальні проблеми було подано понад 80 тез доповідей українською та англійською мовою. Загалом здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Країнознавство» та освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» прийняли участь у роботі трьох із семи заявлених секцій конференції. 

05–06 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Країнознавство» (спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») та викладачі кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій прийняли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин». Організатори конференції: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Університет економіки в Братиславі, Познанський державний університет імені Адама Міцкевича, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету, Університет митної справи та фінансів, Університет імені Альфреда Нобеля, Інформаційний центр ЄС у місті Дніпро, Інформаційний Центр НАТО у Дніпропетровській області. До роботи конференції долучилося 138 учасників, серед яких: науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних університетів, у тому числі Польщі, Словаччини, Азербайджану, представники органів державної влади, зокрема Міністерства закордонних справ України, здобувачі вищої освіти.