VII ЛЬВІВСЬКИЙ ФОРУМ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ (День 2 – участь команди Університету у конкурсі «Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері» )

17 вересня 2021 року команда з ННІ права та міжнародно-правових відносин у складі студентів 4-го курсу, здобувачі першого освітнього рівня «бакалавр» за спеціальності «Право» БРОВКІНА Аліна (н.гр. П18-2), КОТРІКОВА Богдана  (н.гр. П18-2), СУХОВІЙ Данило (н.гр. П18-3), РОСІХІН Олександр (П18-5) у межах VII Львівському форумі кримінальної юстиції «30 років розбудови Української державності та кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачено» взяла участь у конкурсі «Право на освіту та доступ до професії в юридичній сфері». В конкурсі взяли участь також команди Львівського державного університету внутрішніх справ, Інституту прокуратури та кримінальної юстиції та Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника)

Учасникам команди було запропоновано, використовуючи креативне мислення, впродовж години підготувати виступи на такі питання: 

  1. Формат вищої юридичної освіти майбутнього (в перспективі 20 років)?
  2. Який має бути вступ на напрямок з підготовки «Право»?
  3. Які предмети мають вивчатися за напрямом підготовки фахівців «Право»: 10 обов’язкових + 5 вибіркових?
  4. Засоби контролю під час навчання.
  5. Поєднання теорії та практики: засоби забезпечення.
  6. «Випуск» бакалаврів та вступ до магістратури: що і як?
  7. Доступ до професії загалом: проблеми та шляхи їх подолання.
  8. Перспективи розвитку права (погляд у майбутнє)?

Члени журі за підсумками конкурсу на високому рівні оцінили виступи команди студентів ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету. 

В подальшому відбулося спілкування студентів з членами робочої групи з підготовки проєкту нового Кримінального кодексу України з окремих новел проєкту Загальної частини КК України. Було запропоновано студентській молоді в подальшому у своїх ЗВО долучитися до підготовки студентських проєктів Концепції реформування кримінальної юстиції України. Як наголосили розробники проєкту КК України, бачення молодих правників на проблеми та перспективи реформування кримінальної юстиції є обов’язковим для врахування. 

На завершенні роботи Львівського форуму студенти змогли взяти участь у роботі панельної дискусії «Нові підходи до розуміння кримінальної юстиції», на якій жваву дискусію та обговорення викликали виступи спікерів: В’ячеслава ТУЛЯКОВА (проректор НУ «Одеська юридична академія», д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ) – тема: «Деколонізація та реколонізація кримінального права», Ігора КОЗИЧА (завідувач кафедри політики в сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права Прикарпатського національного університету  ім. Василя Стефаника, д.ю.н., доцент) – тема: «Доказова кримінально-правова політика».

Учасники заходу отримали корисну інформацію з питань формування нового проєкту Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні та подальших напрямів наукових досліджень з практичних проблем застосування чинного кримінального законодавства.