Круглий стіл «Обговорення проєкту ОПП Маркетинг та навчального плану»

07 квітня 2021 року на платформі «Zoom» відбувся круглий стіл стосовно продовження обговорення напрямів удосконалення проєкту освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг (у грудні були проведені опитування студентів-маркетологів, у січні - перша зустріч із роботодавцями).

Модератором заходу виступила гарант даної освітньої-професійної програми (ОПП) к.е.н., доцент Вікторія Хурдей, а участь в обговоренні прийняли здобувачі вищої освіти, декан факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин, професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу, роботодавці та інші стейкголдери залучені до розгляду проекту ОПП. Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОПП та пропозиції щодо її удосконалення.

Розпочала зустріч декан факультету Вікторія Даценко, яка зазначила, що підготовка фахівців за спеціальністю 075 Маркетинг для Дніпропетровщини дуже важлива, адже будь-яке підприємство потребує фахівців цього профілю. Після короткого представлення всіх присутніх та членів проектної групи вона надала слово Гаранту ОПП – Вікторії Хурдей, яка розповіла про особливості ОПП, акцентувавши увагу на якості підготовки здобувачів вищої освіти та оволодіння ними загальних та фахових компетентностей у розрізі програмних результатів навчання. Гарант відмітила також відповідність даної ОПП стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг.

У ході круглого столу «Обговорення проєкту ОПП та навчального плану» Тетяна Літвіненко, заступник директора по управлінню персоналом та організаційному розвитку «Optimusagro Trade», запропонувала посилити забезпечення комунікаційних скілів.

Марина Алексейчук, директор по персоналу корпорації «Алеф», звернула увагу на важливість політики просування у форматі онлайн та діджиталізацію.

Давид Поліщук, провідний аналітик ПАТ «Інтерпайп», зауважив на важливості таких освітніх компонент як: «Планування» та «Корпоративна культура».

Ольга Ватруба, фінансовий директор ПАТ «Дніпрометиз», відмітила важливість проходження виробничої практики на підприємствах з функціонуючими відділами маркетингу, що сприятимуть вдалому працевлаштуванню студентів.

Емілія Стрілець, комерційний директор торгової мережі «Економ», підвела підсумок про те, що освітньо-професійна програма «Маркетинг», яка реалізується в Університеті митної справи та фінансів, має необхідний перелік освітніх компонент, що передбачає потрібний для випускників рівень підготовки.

Анна Луганська, маркетолог торгівельної мережі «VARUS», відмітила, що компетентності, визначені в освітньо-професійній програмі, спрямовані на формування сучасних знань та вмінь, здатності вирішувати складні задачі, проблеми в процесі професійної діяльності, що передбачає здатність до аналізу, синтезу явищ і процесів на основі логічних аргументів, перевірених фактів, систематизації маркетингової інформації, організації контролю на підприємствах.

Олена Латенко, категорійний менеджер Торгівельної мережі «EVA», зазначила, що освітньо-професійна програма містить в собі всі необхідні структурні та змістові складові, відображає сучасні вимоги до підготовки фахівців у сфері маркетингу і відповідає запитам практичного використання.

Олена Рожка, співзасновниця міжнародної маркетингової агенції «Faberge media», відзначила, що позитивним є широкий пул дисциплін за вибором, що реалізує право вибору здобувачів вищої освіти та підвищує їх рівень динамічності та мобільності на ринку праці.

Загалом стейкголдери позитивно оцінили даний захід та представлену ОПП, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

Проектна група і колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньої програми і відповідно покращення підготовки майбутніх бакалаврів з маркетингу.

Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.