Початок навчальної практики для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 075 Маркетинг

29.06.2021 р. розпочалась навчальна практика для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 075 Маркетинг, яка триватиме до 09.07.21 р.

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти:

  • з особливостями обраного фаху;
  • поглиблення знань та формування первинних загально професійних і спеціальних умінь;
  • оволодіння сучасними методами маркетингової діяльності;
  • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності в умовах конкретних суб’єктів господарювання; с
  • истематичне оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань, які постають при реалізації ключових функцій маркетингового аналізу та планування;
  • формування творчого дослідницького підходу до практичної діяльності.

В перший день навчальної практики студентам було проведено інструктаж із техніки безпеки, окреслено коло завдань відповідно до програми практики, роздано навчальний та методичний матеріал.