Саричев Володимир Іванович

Професор кафедри військової підготовки, к.і.н., д.е.н.

 


Народився 23 червня 1958 р. у м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

У 1979 році закінчив Новосибірське вище військово-політичне училище та здобув цивільну спеціальність учителя історії. У 1988 році – Московську військово-політичну академію, цивільна спеціальність – викладач історії.

Підполковник запасу.

У Збройних Силах України з 1992 р.:

- У 1992-1995 рр. заступник командира механізованого полку з виховної роботи;

- У 1995-2005 рр. викладач, начальник предметно-методичної групи, заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної та наукової роботи Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

- У 2003 р. отримав вчене звання доцента кафедри військової підготовки.

У 2008 2019 рр. – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

З 2019 р. професор кафедри військової підготовки та кафедри економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та фінансів.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України на тему «Селянство і радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання людського розвитку: методологія та практика» в спецраді Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі м. Києва.

Основні дисципліни, що викладає: «Тактична підготовка», «Воєнна історія України», «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування військ», «Воєнна психологія».

Сфера наукових інтересів: сучасні персонал-технології, людський розвиток, антикризове управління, національна економіка, воєнний потенціал держави.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Академік Академії економічних наук України, посвідчення № 1069 від 25.05.2019 р.

Науковий керівник НДР “ІННОВАЦІЙНА ТРАЄКТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ” Термін виконання НДР: 01.01.2020 – 31.12.2022 рр.

У 2014 – 2015 рр. за мобілізацією протягом 14 місяців приймав участь в АТО на посаді заступника командира окремого 40-го батальйону по роботі з особовим складом 17-ої танкової бригади, учасник бойових дій під Дебальцевим.. Нагороджений орденом «За оборону країни» Фонду оборони країни; пам'ятним орденом «Військова мужність» Січового козацтва запорізького; медаллю «За жертовність і любов до України» Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета; медаллю «Учасник АТО» начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. моб. Телефон: 097 412 57 00

 


Основні публікації

 


Саричев В.І. Механізований взвод у бою: наступ. Навчальний посібник / В. І. Саричев, В.А. Гладуш. – Д.: Вид-во РВВ ДНУ, 2000. – 52 с.
Саричев В.І. Механізований взвод у бою: оборона. Навчальний посібник / В. І. Саричев, В.А. Гладуш. – Д.: Вид-во РВВ ДНУ, 2001. – 86с.
Методика виховної роботи у Збройних Силах України. Навчальний посібник / В.І. Саричев, В.А. Гладуш. – Д.: Вид-во РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.
Саричев В.І. Тактична підготовка: навчальний посібник / В.І. Саричев, В.Т. Чурсін, Л.І. Яковенко. – Д.: Вид-во РВВ ДНУ, 2002. – 152 с.
Саричев В.І. Політична і військова історія України: конспект лекцій / В. І. Саричев, В.А. Гладуш, І.В. Іщенко. – Д.: Вид-во РВВ ДНУ, 2003. – 320 с.

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОНУ

 


Саричев В.І. Раціональне харчування як передумова усунення ризику надмірної ваги: суспільна думка і практика / Наталія О. Рингач, Марина Б. Щербиніна, Тетяна М. Шевченко, Вікторія М. Гладун, Володимир І. Саричев // Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №71(3). – С. 551-557. Scopus (0,9 ум. друк. арк.) RG Journal Impact: 0.08 
Саричев В.І. Роль держави у підвищенні продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і сільському господарстві» / С. Єкімов, В. Саричев, Н. Малюга, Л. Шкуліпа, А. Полторак. 05/05/2021. Т. 254. № 10002. DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125410002

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Саричев В.І. Соціально-економічні та інформаційно-комунікаційні аспекти воєнного протистояння Азербайджану та Вірменії у «Другій карабаській війні» / О. Поплавський, В. Саричев, О. Левін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. Вип. 1. С. 61-71. https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/06/21_1_ua_n/11.pdf
Саричев В.І. Сучасні проблеми підвищення якості освіти в Україні / В.І. Саричев, Т.П. Саричева // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11/3. – С. 16-21.
Саричев В.І. Функціонування спортивної галузі як передумова людського розвитку в Україні / В.І. Саричев // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 12/1 (158) / [наук. ред. І.Г. Манцуров]. – К., 2015. – С. 191-196.
Саричев В.І. Порівняльний контекст функціонування системи охорони здоров’я України та співпраця з міжнародними інституціями / В.І. Саричев // Збірник наукових праць НУВГП. «Стратегія і тактика державного управління» – Вип. 1-2 / [наук. ред. В.С. Мошинський]. – Рівне, 2019. – С. 53-63.
Semenova, L., Sarychev, V. and Dacenko, V. (2021), “Increasing personnel competitiveness at the enterprise in modern conditions: foreign experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.36 http://www.economy.in.ua/pdf/1_2021.pdf
Саричев В.І. Реалізація соціально-економічних стратегій на макро- та мікрорівнях в Україні / Бикова А.Л., Саричев В.І., Семенова Л.Ю. // Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 66–74.
Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб’єкт управління людським розвитком в Україні / В.І. Саричев // Сталий розвиток економіки. − 2015. – № 7. – С. 28-35. / НБУ, Index Copernicus Journals Masters List (Польща)
Саричев В.І. Порівняльний аналіз рівня життя населення та людського розвитку в Україні та країнах Євросоюзу / В.І. Саричев // Економіка і фінанси. − 2015. – № 3. – С. 54-61. / РІНЦ, Index Copernicus Іnternational /
Sarychev V.I. Methodological aspects of application of indicative model of control system by the sphere of physical culture and sport in Ukraine / V. I. Sarychev // News of Science and Education. Publisher: Science and education LTD: Registered number: 08878342, 2015. – V. 8(32). – P. 53-62.
Саричев В.І. Розробка сценаріїв людського розвитку на основі імпульсних і когнітивних моделей в умовах глобалізації / О.К. Єлісєєва, В.І. Саричев // Вісник Дніпропетровського університету. – Том. 25. – Вип. 9. – 2017. – С. 29-43. – Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (19стор. 1,19 др.арк.) /НБУ, EconPapers, Index Copernicus international, Information Matrix for the Analysis of Journals, СОЦИОНЕТ, Google scholar, PBN Polska Bibliografia Naukova, Research bib. Journalindex.net

 

Підручники, навчальні посібники

 


Основні аспекти економіки, менеджменту та маркетингу у теорії і практиці фізичної реабілітації // Основи фізичної реабілітації: підручник / В.І. Саричев, Т.Г. Турицька, В.В. Зюзь, П.М. Полушкін. – Д.: ДНУ. – 2019. – 748 с.
Розвиток фізичного виховання у вищих навчальних закладах: інновації та методика. Навчальний посібник / Н.В. Бачинська, В.І. Саричев. – Д.: Видавництво Акцент ПП, 2016. – 348 с.
Саричев В.І. Тренування задля повноцінного життя: як успішно скласти державні нормативи з фізичної підготовленості. Навч.-метод. посібн. / Заг. ред. В. І. Саричев; авт.-упоряд. І. М. Головійчук, В. А. Ніколенко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 139 с.
Саричев В.І. Підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти методом самостійних занять: навчально-методичний посібник / В.І. Саричев, С.В. Черевко, Л.С. Індиченко, А.Д. Черевко. – Д.: Вид-во ТОВ ВКФ Візіон, 2019. – 84 с.

 

Монографії

 


Саричев В.І. Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком: монографія / В.І. Саричев. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2014. – 340 с. (19,7 д.а.).
Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика [текст]: дис. … докт. екон. наук: 08.00.03: захищена 11.03.16 / Саричев Володимир Іванович. – К., 2016. – 482 с.
Саричев В.І. Формування національної стратегії з оздоровчої рухової активності / В.І. Саричев, Н.П. Мартинова // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія / за заг. ред. О.К. Єлісєєвої. – Д.: ЛИРА, 2018. – С. 81-129. (3,2 ум. друк. арк.)
Саричев В.І. Глобальний контекст функціонування системи охорони здоров’я України у вимірах міжнародних інституцій // Інституційна трансформація державного управління охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід: колективна монографія [Сазонець І.Л., Саричев В.І. та ін.]: за наук. ред. д.е.н., проф. Сазонця І.Л. – Рівне: Волинські обереги, 2019. 396 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 


Саричев В.І. Залюбовський К.М. Вплив соціальних стандартів на розвиток трудового потенціалу України // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали: Міжнар. наук.-практ. конф. 6 лист. 2020 р. - Дніпро: УМСФ, 2020. – С. 59-61.
Саричев В.І. Глобальне управління людським розвитком / В.І. Саричев // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9 – 10 квітня 2015 р.): у 5 т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2015. – Т. 5. – С. 51-53.
Саричев В.І., Бикова А.Л. Динаміка обсягів інвестиційно діяльності в Україні // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України» 12-13 березня 2020 р., м. Дніпро. – С. 302 – 306.
Саричев В.І., Дзюба Д.В. Інноваційна діяльність як провідний чинник сталого розвитку // Матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 21 травня 2020 р., м. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова, 2020. – С. 126 – 129.
Саричев В.І. Сучасний стан оцінювання регулювання медичной галузі / О.К. Єлісєєва, В.І. Саричев // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць XIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики (2015 р.). – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – С. 26-29.
Сучасний стан та актуальні проблеми економіки України / В.І. Саричев, Ю.С. Довмат // Тези Всеукр. наук.-практ. on-line конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки /Держ. ун-т «Житомирська політехніка», 11-15 травня 2020 р. – 2020. – С. 451 – 452. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/konferentsiya-prysvyachena-dnyu-nauky-11-15-travnya-2020-r/?fbclid=IwAR1mHCnmY2XBGx_K8mNzNHTvHjt-mfOMPuY2te0T91hZmjrfCsJ9hUGutAM
Саричев В.І. Транснаціоналізація світової економіки та напрями зростання людського капіталу ТНК як чинники людського розвитку / В.І. Саричев // Наука и бизнес: V Междунар. науч.-практ. конф. (9 – 10 февраля 2015 г.). – Днепропетровск, 2015. – С. 166-168.
Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика [текст]: автореф. дис… д-ра екон. наук: 11.03.16 / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – 40 с.
Забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних процесів в Україні на основі імпульсних моделей / В.І. Саричев // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 квітня 2017 р.). У 2 томах. – Т. 1. – Д.: ДНУ ім. О. Гончара, Акцент ПП, 2017. – С. 175 – 177.
Вплив інноваційного розвитку на зміни HR-стратегій в національній економіці / В.І. Саричев, К.М. Залюбовський // Матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» / Університет митної справи та фінансів, 16 квітня 2021 р. Дніпро : УМСФ, 2021. С. 139–143. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google. com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view