Поплавський Олег Олександрович

Завідувач кафедри військової підготовки, професор кафедри військової підготовки

Народився у 1964 р. в м. Баку Азербайджанської РСР. У 1985 р. закінчив Ленінградське вище військово-політичне училище ППО ім. Ю. В. Андропова.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України», тема дослідження «Донецько-Криворізька радянська республіка: історико-політичний аспект».

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри філософії, соціології та історії.

Коло наукових інтересів – суспільно-політична історія України першої чверті ХХ століття, історія південноукраїнського регіону. Автор понад 50 наукових праць з історії України.

Основні дисципліни, що викладає: «Методика роботи з особовим складом», «Морально-психологічне забезпечення військ (сил)», «Загальновійскова підготовка», «Воєнна історія України».

Телефон: +38(097)3604001.

Контакти: м. Дніпро, вул. Аржанова 12, н.к №4, каб. №206.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook, Instagram.

Основні наукові та науково-методичні праці у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань:

МОНОГРАФІЇ

1. Поплавський О.О. Донецько-Криворізька республіка в українському вимірі: [Монографія] / О.О. Поплавський. – Дніпропетровськ: Вид-во «Федорченко О.О.», 2014. – 324 с.

2. Поплавский О.А. Донецко-Криворожская республика: симбиоз сепаратизма и авантюризма [Монография] / О. А. Поплавский. – Днепропетровск: Изд-во «Федорченко А. А.», 2016. – 272 с.

СТАТТІ

1. Поплавський О.А. Политическая мифологизация исторического пришлого Донбасса / Боярская Е.А., Поплавский О.А. // Уральский научный вестник: Научно-теоретический и практический журнал (Оралдын гылым жаншысы) : Серия: Педагогические науки. Политология, Право, История, Философия. – № 18 (149). – Казахстан: ТОО «Фирма сервер+», 2015. – С. 75-87.

2. Поплавський О.О. Цивілізаційна парадигма С. Хантингтона та сучасна «лінія розлому» України / О.О. Поплавський // Політологічний вісник : Зб. наук. праць. – Вип. 70. – К. : ВАДЕКС, 2015. – С. 75-87.

3. Поплавський О. О. Актуальні сторінки історії України / О. О. Поплавський // Бористен. – 2014. – № 10 (279). – С. 24-27.

4. Поплавський О.О. Спроба трансформації радянської форми державності України в рішеннях ІІ Всеукраїнського з’їзду Рад/ Поплавський О.О. // Проблеми політичної іс-торії України: зб. наук. пр. / редкол.: О.Б. Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. Дніпро: «Грані», 2018. – Вип. 13. – С. 171–182

5. Поплавський О.О. Донбас: коли історія повторюється в долях людей / Поплавський О.О. // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / редкол.: О.Б.Шляхов (відп. ред.) [та ін.]. Дніпро: «Грані», 2019. – Вип. 14. – С. 221-230

6. Поплавський О.О. Донбас: історичні паралелі – між сучасним і минулим / Поплавський О.О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018 . – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 95-99.

7. Поплавський О.О. Донбас: коли історія повторюється в долях людей / Поплавський О.О., Левін О.Л. // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (31.10.2018) – Warszawa, 2018. – С. 45-53.

8. Поплавський О.О. Донське козацтво як інструмент експансії Кремля на українському Донбасі. // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 153 (№ 2). – С.140-148.

9. Поплавський О.О. Військовий складник загального успіху Азербайджану у «другій карабаській війні» // Літопис Волині. – 2020. – №23. – С. 77-85.

10. Поплавський О.О., Саричев В.І., Левін О.Л. Соціально-економічні та інформаційно-комунікаційні аспекти воєнного протистояння Азербайджану і Вірменії у «другій карабаській війні» // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. – 2021. – № 1 (110). – С. 61-71.