053 Психологія Заочна форма навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Освітньо-професійна програма «Кризова психологія»

другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Строк навчання: 1,5 роки

 

МЕТА освітньо-професійної програми «Кризова психологія» – підготувати сучасного конкурентоспроможного фахівця, здатного надавати кваліфіковану психологічну допомогу особистості з досвідом перебування в екстремальних і кризових ситуаціях, створювати і реалізовувати профілактичні та реабілітаційні програми безпечної взаємодії людини з середовищем і збереження її психологічного здоров’я.

 

Кар’єрні можливості

 

Магістри психології мають право:

 • здійснювати психологічне консультування, психологічний супровід та заходи з психологічної реабілітації у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;
 • розробляти та здійснювати програми психологічної підтримки та супроводу різних верств населення в кризових ситуаціях в рамках роботи громадських організацій та благодійних проєктів;
 • здійснювати відбір персоналу та заходи із забезпечення психічного здоров’я працівників в органах державного управління, оборонних, силових і правоохоронних структурах, пенітенціарній системі, на підприємствах і в організаціях, пов’язаних з підвищеним ризиком праці;
 • працювати в освітніх і наукових установах;
 • підвищувати кваліфікацію та атестуватись на робочому місці.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри – висококваліфіковані викладачі, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, значний досвід науково-педагогічної   та практичної роботи у сфері психології.

 

Нормативні дисципліни

циклу професійної підготовки

 

 • Психологія кризи
 • Екстремальна психологія
 • Кризове психологічне консультування
 • Психологія сім'ї
 • Групова психотерапія (практикум)
 • Психологія девіантної поведінки
 • Психосоматика
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Методика викладання психології
 • Іноземна мова академічного спілкування
 • Методологія та організація наукових досліджень

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Дніпро

узвіз Крутогірний, б. 8,

навчальний корпус УМСФ №3

5 поверх, кафедра психології, кабінети № 505, № 510.

тел. (056) 756-05-44

Інтернет-сторінка кафедри психології

http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-48/kafedra-psykholohii

Facebook https://www.facebook.com/kafedra.psihologii.umsf/