Міжкафедральна навчальна лабораторія інформаційного забезпечення економіко-управлінських процесів

Завідувач лабораторії: Соляник Тетяна Вікторівна

Положення про лабораторію

Основні напрямки діяльності навчальної лабораторії 

 

  • технічне та комп’ютерне забезпечення практичних занять за навантаженням кафедр: менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, публічного управління та митного адміністрування, журналістики, психології за освітніми рівнями бакалавр та магістр;
  • встановлення та      супровід     програмного        забезпечення,

адміністрування серверів та мережі, ремонт та профілактика матеріальнотехнічної бази лабораторії;

  • розробка, апробація та впровадження методичного забезпечення до виконання практичних робіт;
  • забезпечення проведення лекційних занять з використанням мультимедійного обладнання;
  • забезпечення проведення захисту курсових та дипломних робіт, семінарів аспірантів факультету управління;
  • супровід роботи та засідань наукових гуртків кафедр, секцій міжнародних конференцій, які проводяться на базі Університету митної справи та фінансів.

 

Матеріально-технічна база лабораторії складає 2 комп'ютерні класи загальною кількістю 50 машин. Всі комп’ютерні класи з’єднанні в локальну мережу лабораторії з централізованим доступом до файлового сервера і мережі Internet.

Контакти: м. Дніпропетровськ, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. № 1,  каб. № 408, тел. 756-05-95.