Семінар «Сучасні засоби звітування та обміну електронними документами»

29 жовтня 2021 року за ініціативою партнерів кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування ТОВ «Трейд-сервіс» та за підтримки Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (УАСБА) було проведено професійно-орієнтований семінар «Сучасні засоби податкового звітування та електронного документообміну». До заходу долучились,  викладачі та студенти кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, представники Аудиторських фірм, практикуючі бухгалтери та академічна спільнота з Дніпровського державного аграрно-економічного університету і Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час семінару були розглянуті різноманітні питання щодо призначення та основних модулів комп’ютерної програми для електронного документообміну M.E.Doc.; схема обміну звітністю з контролюючими органами; функціонал програми M.E.Doc при роботі зі звітами; переваги електронного документообігу (ЕДО); сервер ПТАХ; демонстрація обміну документами між контрагентами; допоміжні функції програми M.E.Doc; КЕП, УЕП, ЕЦП, токени та законодавчі вимоги до використання електронних підписів та електронного документообігу.