До дня працівників соціальної сфери кафедрою соціального забезпечення та податкової політики УМСФ

До дня працівників соціальної сфери кафедрою соціального забезпечення та податкової політики УМСФ було проведено засідання студентського наукового гуртка (керівник – к.н. з держ.упр., доцент Черба В.М.). Темою для обговорення стало соціальне забезпечення як прояв соціальної справедливості в умовах глобалізації. Мультидисциплінарні доповіді, які підготували студенти, що навчаються за ОП «Соціальне забезпечення», були цікаві не тільки в контексті досліджень соціальної сфери, а й потребували оцінки фахівців інших галузей. Так, до обговорення були залучені Ю.В.Ульяновська, завідувачка кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, щодо питань управління даними у соціальній сфері, та практичний психолог М.Г.Геберт, яка прокоментувала дослідження професійного вигоряння соціальних працівників, допомоги людям похилого віку.

Результатом обговорення стало визначення подальших напрямів дослідження студентського наукового гуртка.