Робоча зустріч із стейкхолдером

У сучасних умовах підвищення вимог до відповідності рівня підготовки фахівців запитам роботодавців, до забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці кафедра фінансів, банківської справи та страхування Університету митної справи та фінансів вибудовує нові стосунки з давніми партнерами.

Так, 11 жовтня 2021 року відбулася робоча зустріч з представником партнера Університету Оленою Гезь, директором регіонального офісу ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» в м. Дніпро. З боку Університету у зустрічі прийняли участь завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Олена Заруцька, співкерівник Центру фінансової освіти УМСФ Тетяна Терещенко та викладач дисциплін з фахової страхової підготовки Оксана Пономарьова.

Під час зустрічі були обговорені питання проведення найближчим часом навчальних занять безпосередньо в офісі страхової компанії, участі фахівців страховика у навчальних заняттях з фахових дисциплін, залучення студентів фінансового факультету до роз’яснювальної роботи щодо ефективності страхових послуг.

Крім того, в рамках укладеного  договору про співпрацю з ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» передбачається проведення вебінарів з актуальних питань розвитку галузі для студентів та аспірантів Університету, участь у науково-практичних семінарах, підготовка сумісних наукових публікацій.

Завдяки плідній співпраці зі стейкхолдерами кафедрою фінансів, банківської справи та страхування вже забезпечується поетапна практична підготовка майбутніх фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Роботодавці в якості стейкхолдерів також залучаються до формування змісту вищої освіти, розробки дипломних проектів, спрямованих на вирішення нагальних потреб фінансової галузі.