МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

З 17 – 25 вересня 2021 року, в м. Пореч, Хорватія, завідувач кафедри міжнародного права С.М. Перепьолкін взяв участь у міжнародному стажуванні та ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Single educational space in the conditions of digital transformation». 

За результатами участі у цих заходах С.М. Перепьолкіну вдалося: гідно представити Університет митної справи та фінансів в роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції; ознайомитись із особливостями освітнього процесу закладів вищої освіти Хорватії (Пулський університет ім. Юрая Добріли, м. Пула) та Словенії (Поморський університет, м. Любляна), а також із практикою правового регулювання відносин освіти на місцевому рівні в Хорватії (Муніципалітет Moscenicke drage); налагодити ділові контакти з представниками різних закладів вищої освіти України; отримати Сертифікат про проходження міжнародного стажування на тему «International law of the XXI century and its interaction with domestic law: current and prospects» обсягом 150 годин; опублікувати наукову статтю у колективній монографії.

Міжнародні стажування є неоціненним джерелом інформації для якісної підготовки фахівців із спеціальності 293 Міжнародне право. Особливого значення вони набувають, якщо відбуваються в межах Європейського Союзу, повноправне членство в якому є стратегічним курсом України.

Сертифікат

Додаток до сертифіката