НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНИЙ ЗАХІД ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

27 квітня 2022 р. доцентом кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін Коросташовою І.М. за підтримки студентів 1 курсу  гр. ПО21-1,2  спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»  Соломатіна Ярослава (ПО21-1) та Пайос Аліси (ПО21-2), в рамках роботи студентського наукового гуртка «Кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права», проведено науковий КРУГЛИЙ СТІЛ, на якому відбулося інтерактивне обговорення теми: «СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  ФІЛОСОФІЇ «СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ»  І СТВОРЕННЯ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ».

Учасниками круглого столу підготовлено наукові доповіді з проблемних питань реалізації ЗУ «Про Національну поліцію» та міжнародних і національних стандартів діяльності поліції. 

Під час підготовки до проведення заходу студенти проявили ініціативу та творчій підхід, проводячи дослідження під науковим керівництвом Ірини Миколаївни Коросташової.

Комунікативний захід відбувся у дружній невимушеній атмосфері. Під час круглого столу між здобувачами освіти відбулася жвава дискусія за обраною тематикою, а також обговорено позитивний досвід діяльності поліції Європейських країн (Німеччини та Великої Британії), який варто було б запозичити  Національній поліції України, що сприятиме підвищенню довіри суспільства до правоохоронного органу, оскільки за національним законодавством – довіра суспільства є основним показником ефективності діяльності поліції. Наприкінці інтерактивного заходу підведено його підсумки. 

Результатами комунікативного заходу стали: 

  • поглиблення знань здобувачів освіти щодо статусу та основних завдань Національної поліції України, міжнародних та національних стандартів діяльності цього правоохоронного органу, осягнення їх сутності та змісту, а також механізмів реалізації принципів діяльності поліції; 
  • набуття досвіду роботи з нормами міжнародного права та національного законодавства;
  • набуття досвіду роботи з навчальною та монографічною літературою під час підготовки доповідей;
  • визначення проблемних питань у реалізації норм національного законодавства;
  •  практика інтерактивного обговорення та ведення дискусії з питань організації та діяльності правоохоронних органів.  

 

Доєднуйтесь до лав майбутніх фахівців з спеціальності  262 «Правоохоронна діяльність» ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів!