Голяк Вікторія Іванівна

Holiak Viktoriia Ivanivna, senior lecturer of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department of University of Customs and Finance, graduated from Dnipropetrovsk State University.

Work Experience: lecturer  of the Department of Foreign Languages for Engineering, Technical and Natural specialities of Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar (1993-2006), lecturer  of the Department of Foreign Languages for International Economics(2006-2013), lecturer  of the Department of Germany Philology, Dnipro National University Oles Honchar (2013-2017), lecturer  of the Department of Foreign Languages of Prydniprovska State Academy of civil Engineering and Architecture(2017-2021). Her fields of research include innovative methods of teaching foreign languages, translation and philological issues. He is an author of more than 70 scientific works, including 6 textbooks on Business and Professional German.

Fields of scientific interests: Methods of teaching foreign languages, pragmatic and linguo-cultural aspects of modern linguistics, language features, German language of professional orientation.

Голяк Вікторія Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки, закінчила Дніпропетровський державний університет.
У досвіді роботи: викладач кафедри кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1993-2006),  викладач кафедри  іноземних мов факультету міжнародної економіки ДНУ (2006-2013),  викладач кафедри германської філології (2013-2017), викладач кафедри Іноземних мов та підготовки іноземних студентів ПДАБА . Галузі досліджень стосуються методики викладання іноземних мов, проблем перекладознавства та філологічних питань. Автор понад  70 наукових праць та публікацій, зокрема 6 навчальних посібників з другої та професійної німецької мови.
У 1993 році закінчила Дніпропетровський державний університет (зараз Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара) «Філологія», філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.
Педагогічний стаж: 28 роки.

1993- 2006 – викладач кафедри кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих спеціальностей Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;

2006-2013 - викладач кафедри  іноземних мов факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
2006-2013  - викладач кафедри  іноземних мов факультету міжнародної економіки ДНУ;

2013-2017 - викладач кафедри германської філології;

 

2017 - 2021 - викладач кафедри Іноземних мов та підготовки іноземних студентів ПДАБА.

2021 - старший викладач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки УМСФ


Сфера наукових інтересів: Методика викладання іноземних мов, прагматичні та лінгвокультурологічні аспекти сучасної лінгвістики, особливості мови,  німецька мова професійного спрямування.

Основні дисципліни, що викладає: «Друга іноземна мова(німецька)»

Останнє проходження стажування: Центр післядипломної освіти ДНУ при кафедрі германської філології ДНУ ім.. Олеся Гончара, з 19.10.2018 по 19.12.2018. (наказ по ДНУ від 19.10.2018 № 860к) Довідка № 89-400-94 ”

10.12.2020 – Участь у семінарі (Workshop) за темою «Lets zoom it» за участю спікера Юлії Кузенко/ Центр іноземної літератури/ Education Expert Centre Ylia Kuzenko

29.10.2020 – Участь у семінарі за темою «Розвиток критичного і рефлекторного мислення при навчанні навичкам читання іноземною мовою». Спікер Юлія Кузенко

14.11.2017 - Участь у семінарі (Workshop) за темою «Підручники з німецької мови для професійного спілкування» за участю наукового співробітника IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch, Hamburg, Deutschland (Німеччина) доктора Ольги Хабер 24.10.18 - Участь у методично-дидактичному семінарі „Ein gelungener DaF-Unterricht. Binnendifferenzierung“ у мовному центрі партнера Гете-інституту.


Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні публікації за напрямом:

 1. Тютюнник В.Ю.,Дегтярьова Ю.В,Голяк В.І., Ільєва К.А. Особенности синонимических отношений в русской, английской и немецкой терминологии урбоэкологии. Лінгвістика. Лінгвокультурологія. № 16. // ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпро , 2020.-с.171-191
 • Ляпічева О.Л., Голяк В.І. Мовні засоби вираження простору в поемі М.В. Гоголя «Мертві душі» Лінгвістика. Лінгвокультурологія. № 15. // ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпро , 2020.-с.121-133
 1. Голяк В.І., Крайняк О.М. Лексико-семантические особенности глаголов со значеним «полагать» в современном немецком языке / Наукові записки ВДПУ Серія: «Філологія(мовознавство)» // Вінниця видавництво ВДПУ 2016, ч.2, випуск 23, с.117-123

Навчальні посібники та підручники:

 1. Голяк В. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Друга іноземна мова» (фонетичні вправи з німецької мови) для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання / – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 13 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецькамова» «Lesetextemit Übungen. Deutsch als zweite Sprache» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей/ Укладач: Голяк В.І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 26с.
 3. Голяк В.І., Ляпічева О. Л. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» (Словник економічних термінів) для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 292 «Міжнародні економічні відносини» ДВНЗ Дніпро, ПДАБА ,2020-21с.
 4. Голяк В.І. Тексти для читання німецькою мовою .Посібник до вивчення курсу ”Іноземна мова”/ В.І. Голяк, В. Ю.Знанецький // Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. – 43 с.

 

 1. Голяк В.І. Тексти на німецькій мові для самостійного читання для студентів-психологів/ В.І. Голяк // Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Інновація, 2010. – 32с.

 

 1. Голяк В.І. Лексичний мінімум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей/ В.І. Голяк, Л.Ф. Пономарьова, В.Ю.Знанецький // Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Інновація, 2009. - 66 с.

 

 1. Голяк В.І. Посібник з німецької мови (біржа та цінні папери) / В.І. Голяк, Л.Ф. Пономарьова, В.Ю.Знанецький // Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Інновація, 2009. - 53 с.

 

Тези конференцій

 1. Голяк В.І. Функції оказіональних одиниць в текстах німецькомовних ЗМІ / В.І. Голяк // Матеріали підсумкової наукової конференції студентів та викладачів. Збірник матеріалів, квітень 2017. - Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2017. – С. 169-171.
 2. Голяк В.І. Процес розвитку та інтеграції неологізмів у німецькій мові Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна германістика: теорія і практика» ( 13-14 листопада 2017 р.). – Дніпро: ФОП Бутко, 2017. – С. 17-18.
 3. Holiak V.I., Merylova I.O., Chasnykivska A. ARCHITEKTONISCHE MORPHOGENESE

АРХІТЕКТУРНИЙ МОРФОГЕНЕЗ БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОНОМІКА – 2020 МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами Тези доповідей ВИПУСК 10 /ДВНЗ ПДАБА, С. 13-15

 1. Holiak V.I., Dvoretskyi Bogdan, Orlovska J. V., INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSINTEGRATION (REGIONALISIERUNG) БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОНОМІКА – 2020 МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами Тези доповідей ВИПУСК 10 /ДВНЗ ПДАБА, С.142-143
 2. Holiak V.I., Dubina Ksenia, Sandrkina O., ABBAU VON GEBÄUDEN UND NUTZUNG VON BAUABFÄLLEN БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОНОМІКА – 2020 МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами Тези доповідей ВИПУСК 10 /ДВНЗ ПДАБА, С.87-89
 3. TOVSTONOH OLHA Svetlana Maschenko, Viktoria Holiak

Holiak V.I., Tovstonoh Olha, Maschenko Svetlana, ENTWICKLUNG DES SOZIALEN UNTERNEHMENS IN FRANKREICH UND DER UKRAINE  БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОНОМІКА – 2020 МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ Студентський науково-практичний круглий стіл іноземними мовами Тези доповідей ВИПУСК 10 /ДВНЗ ПДАБА,С. 163-166

 1. Деякі особливості антонімічних відносин в німецькій, англійській та французькій термінології урбоекології/Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні погляди на прикладну лінгвістику» Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет» 22 квітня 2021 року