Чой Кванг Сун

Prof. Dr.hab. CHOI Kwang Soon, Doctor of Philosophy in Theology, Doctor of Theology, Doctor of Ministry; Assistant Professor of of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department; member of the European Association for Korean Language Education (EAKLE); KCD (Korean Culture Days) project organizer; promoted attraction of donor initiatives to carry out further programs: student exchange program between the University of Customs and Finance and Korea University of Technology and Education (KOREATECH) (8 students); Korean government invitation program for students from partner countries (2 students, 2015, 2016); Invitation Training for Foreign Specialists of Korean Language (1 person, 2015); scholarship for Ukrainian students from the Korean Fund of International Scholarships (5 people, 2011); Korean Government Scholarship Program (1 person, MBA program, 2017); trip to South Korea with program of the Global Korean Youth Network (10 people).

Work experience:Director of the first registered in the Embassy of Republic of Korea Korean language school in Ukraine, Visitor Lector in the seminar ‘Teaching of Korean that makes changes’ (New York, 2017); co-author of over 10 books and manuals for studying Korean language and culture.

Field of scientific interests: His fields of research deal with methods of teaching Korean at nonlinguistic (concentrated on economic) higher education institute, intercultural communications, business Korean, professional communications. As Doctor of Philosophy he pays attention to Korean history, philosophical thoughts of Asia and Confucian ideology that are a base of Korean culture. He is a co-author of monographs and manuals about theosophical field of study.

Honours: First place award certificate in nomination “Dictionaries, reference books” for the ‘Korean-Ukrainian-Russian Dictionary’, XI Regional interacademic competition for ‘The best scientific, educational and methodical, publicist publications’, Foundation of scientists, Ukraine, 2016.

 


Чой Кванг Сун, д.філос.н., кандидат наук з теології, кандидат богословських наук, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки; член Європейської асоціації з викладання корейської мови (EAKLE); організатор проекту KCD (Korean Culture Days – Дні корейської культури); сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм: програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти (8 осіб), програма-запрошення Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.), програма-запрошення для іноземних спеціалістів з корейської мови (1 особа, 2015 р.), стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.), стипендіальна програма уряду Республіки Корея (1 особа, MBA програма, 2017 р.), подорож до Південної Кореї за програмою всесвітньої мережі корейської молоді (10 осіб).

У досвіді роботи: Директор першої зареєстрованої у Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови в Україні; візитор-лектор на міжнародному семінарі «Викладання корейської мови, що несе зміни» (Нью-Йорк, 2017); співавтор понад 10 підручників та навчально-методичних посібників для вивчення корейської мови та культури.

Відзнаки: Грамота за І місце в номінації «Словники, довідники» за доробок «Корейсько-українсько-російський словник», ХІ Обласний міжвузівський конкурс на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Україна, 2016.

У 2000 році отримав ступінь бакалавра теології в Теологічному Коледжі Кеяк, Південна Корея.
У 2002 році здобув ступінь магістра теології в Теологічній семінарії Кеяк, Південна Корея.
У 2007 році закінчив Всесвітній місіонерський Інтернет-університет зі ступінню магістра теології (місіології).
У 2010 році отримав науковий ступінь доктора богослівʾя, Реформована теологічна семінарія, США.
У 2010 році закінчив Каліфорнійський університет і здобув науковий ступінь доктора філософії в теології, США.
У 2012 році отримав ступінь доктора теології в Faith Theological Seminary and Christian College, США.
Ініціатор створення першої зареєстрованої в Посольстві Республіки Корея Школи корейської мови.
Сфера наукових інтересів: Його галузі досліджень стосуються методики викладання корейської мови в немовних (економічного спрямування) вищих навчальних закладах, міжкультурної комунікації, ділової корейської мови, корейської мови професійного спрямування, професійних комунікацій. Як доктор філософських наук приділяє увагу історії Кореї, азіатським філософським думкам і конфуціанській ідеології, що стали основою корейської культури. Співавтор монографій та навчальних посібників теософського спрямування.

Дисципліни, що викладає : Практичний курс ІІІ іноземної мови (корейської), Друга іноземна мова (корейська)б

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підвищення кваліфікації:

Семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», лектор, Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, 18 червня 2016 р.
6й воркшоп EAKLE (Європейська асоціація з викладання корейської мови), слухач, Копенгаген, Данія, 13-16 квітня 2016 р.
Отримав сертифікат-підтвердження, що він є директором Дніпропетровської школи корейської мови №1, Посольство Республіки Корея в Україні, 2003-по сьогодні.
Отримав Грамоту за «Корейсько-українсько-російський словник», який посів І місце у номінації «Словники, довідники» у ХІ Обласному міжвузівському конкурсі 2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», Фонд вчених, Дніпропетровська область, 23 серпня 2016 р.
Досягнення:

Сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію наступних програм обміну студентами:
Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти (2 особи, весінній семестр, 2017 р.)
Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).
Отримано стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)
Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (2 особи). Мета подорожі: культурний досвід.
Всесвітня Програма Корейської Молоді (керівник програми, 8 осіб). Мета подорожі: пізнання корейської культури та мови.
Керівник грантового «Проекту Корейських досліджень -2020: освітня та культурна програма» ( Академія корейських досліджень, 2020р.).
Сприяв залученню донорського фінансування на реалізацію програми обміну студентами:Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (4 особи / щорічно з 2019 р. 2 особи / щорічно 2017-2018 рр.)
Керівник реалізації проекту «Українсько-корейський центр» у 2020 році. Призначений директором центру.
Директор Дніпровського інституту Короля Седжона на базі Університету.
Організував олімпіаду з корейської мови у 2020 році для студентів Дніпровського інституту Короля Седжона.
Організував Всеукраїнський K-POP фестиваль у 2018 році.
Керівник над проведенням міжнародного іспиту з корейської мови (2018, 2019 р.)
Керівник клубу «Хваранг» на базі Університету.
Організатор заходу «День Корейськиї писемності» (2019 р.) за участі Посла Республіки Корея в Україні.
Сприяв підписанню договору міжнародного обміну між Університетом митної справи та фінансів та Університетом Кьонг Хі.
Організатор олімпіада з корейської мови (пісні та усні виступи) у 2019 році.
Організатор заходу «День Посадки Дерев» в Університеті у 2019 році.

 

 

 

 

Hавчальні посібники та підручники:

1. Корейсько-українсько-російський словник / за редакцією доктора філософії Чой Кванг Сун; укладачі: доктор філософії Чой Кванг Сун, старший викладач Бе Джі Йон; переклад: М.Ю. Колесник, В.І. Пустова. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 196 с. (отримав нагороду: Фонд вчених України, Дніпропетровська область, грамота за «Корейсько-українсько-російський словник», який посів І місце у номінації «Словники, довідники» у ХІ Обласному міжвузівському конкурсі 2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», 23 серпня 2016 р.)

2. Основи корейської мови [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2006. – 54 с.

3. Корейська мова для початківців [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2008. – 72 с.

4. Корейська мова, початковий рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 82 с.

5. Корейська мова, початковий рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2010. – 73 с.

6. Корейська мова, середній рівень І [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2012. – 78 с.

7. Чой Кванг Сун. Знайомство з культурою Кореї: навчально-методичний посібник для ознайомлення з культурою, мовою та традиціями Республіки Корея / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2012.

8. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 1-2 рівні (А1-А2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.

9. Навчальний посібник для підготовки до міжнародного мовного іспиту TOPIK 3-4 рівні (В1-В2) / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - Дніпро, 2014.

10. Чой Кванг Сун. Особливості культури України та відмінності між містами / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 14 с.

11. Чой Кванг Сун. Подорожуючи Кореєю (Survival Travel Korean) – тримовний розмовник (корейська, англійська, російська мови) / Кванг Сун Чой. – Дніпро, 2014. – 86 с.

12. Корейська мова, середній рівень ІІ [навчальний посібник] / Джи Йон Бе, Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2014., – 86с.

13. Чой Кванг Сун. Корейська культура / Кванг Сун Чой // Дніпропетровська школа корейської мови. - 2015. – 13с.

Участь у конференціях і семінарах:

Онлайн конференція для педагогічних працівників, які викладають корейську мову та культуру в умовах дистанціонного навчання в час Covid-19, 9-11.12. 2020 р.
Онлайн-воркшоп для викладачів та адміністративних працівників інституту Седжона, 23-27. 11. 2020 р.
Чой Кванг Сун. Чи може STEM-освіта стати актуальним інструментом формування компетентностей сучасного конкурентоспроможного фахівця? / О.О. Павленко, Кванг Сун Чой // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22-23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. – Х.: Вид-во НУЦЗУ. – 2017. – 252 с., С. 59-61.
Національна асоціація корейських шкіл, Нью-Йорк, США, семінар «Викладання корейської мови, що несе зміни», візітор-професор, 18.06.2016 р.
Корейський центр лідерства, Південна Корея, сертифікат, тренінг для пасторів (базовий курс), 14.12.2016
Керівництво науковою роботою студентів:

Програма Всесвітньої Мережі Корейської Молоді (культурний досвід), (2 особи).

Програма обміну студентами між Університетом митної справи та фінансів і Корейським Університетом технологій і освіти KOREATECH (2 особи, весінній семестр, 2017 р.)

Програма Запрошення від Уряду Кореї для студентів від основних країн-партнерів (2 особи, 2015, 2016 р.).

Стипендії для українських студентів від Корейського Фонду Закордонних Стипендій (5 осіб, 2011р.)

Всесвітня Програма Корейської Молоді: пізнання корейської культури та мови (керівник програми, 8 осіб).