Рождественська Ірина Євгенівна

Заступник з наукової роботи

ROZHDESTVENSKAYA Irina, Ph.D., associate professor, associate professor of Foreign Philology, Translation and Professional Language Training Department. She teaches Polish and English. She has many years of teaching Polish as a foreign language. She studied methods of teaching the Polish language and literature at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2006-2008), at the Pedagogical University of Krakow (2010-2012), in the courses on language skills, culture and teaching methods at the University of Silesia in Katowice (2006, 2009, 2019), Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (2017-2018).

Field of scientific interests: translation studies, comparative studies, polonistics, glottodidactics.


Рождественська Ірина Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки.

Має багаторічний досвід викладання польської мови як іноземної. Вивчала методику викладання польської мови і літератури в університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (2006-2008), в Краковському педагогічному університеті (2010-2012), на курсах підвищення кваліфікації з мови, культури і методики викладання в Сілезькому університеті в Катовицях (2006, 2009, 2019), Люблінському університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської (2017-2018). Член товариства «Брістоль» польських і закордонних викладачів польської мови як іноземної.

Досягнення

2020 р. - отримала сертифікат № 00114232 Державної комісії Республіки Польща з сертифікації знань польської мови як іноземної, який підтверджує високий рівень володіння польською мовою (рівень С1).

2019 р. - стипендіат національної агенції академічних обмінів Республіки Польща NAWA.

Освіта

1994 р. - Дніпропетровський державний університет, «Російська мова і література», філолог, викладач. Кандидат філол.н., 035 – Філологія (10.01.06. – теорія літератури), ДК № 003023, 1999 р., «О.С Пушкін в літературній свідомості кінця ХІХ ст. – початок ХХ ст.». Доцент кафедри іноземних мов, 12ДЦ № 038131, 2014 р.
2006 – 2008 рр. - курс методики викладання польської мови в Центрі польської мови і культури при Люблінському університеті ім. Марії Кюрі – Склодовської (м. Люблін,  Республіка Польща).
2010 – 2012 рр. - триступеневий курс методики викладання польської мови як іноземної в Інституті польської філології Краківській педагогічній академії (м. Краків, Республіка  Польща).

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації:

  1. 2017 р. - курс підвищення кваліфікації викладачів польської мови, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, 10-30.07.2017 р., свідоцтво від 30.07.2017р.
  2. 2018 р.- методично-сертифікаційне стажування для викладачів польської мови як іноземної, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, 11-19. 07. 2018р., свідоцтво від 19.07.2018р.
  3. 2019 р. - науково-методичне стажування для викладачів польської мови у вищих навчальних закладах, Сілезький університет та Національна Агенція Академічних Обмінів, 31.07.2019 р.- 22.08.2019 р., 170 годин, свідоцтво від 22.08.2019 р.
  4. 2019 р.- підготовчий курс до сертифікаційного екзамену з польської мови як іноземної в рамках проекту «Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні», Краків, 15-25 липня 2019р., свідоцтво неурядової організації «Свобода і демократія» №11/ 2019 від 25.07.2019 р.
  5. 2020 р. - участь у проекті «Кореспонденція мистецтв» (Польський Інститут у Києві)
  6. 2021 р. - міжнародний курс підвищення кваліфікації «Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти», 4-8 жовтня 2021 (1 кредит ECTS). Свідоцтво Інституту Польщі Волинського національного університету ім. Лесі Українки № 835-н/с.

Основні дисципліни, що викладає: «Вступ до літературознавства», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Польська мова».

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, компаративістика, полоністика, глоттодидактика.

Основні публікації за напрямом:

1.Рождественська І. Є. Український код польської рецепції «Вибраних місць із листування з друзями» Миколи Гоголя // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Одеса, 2020. Вип. 45. Т.2. С. 174–178.
2. Рождественська І. Є. Мотив провінції як основи цивілізації в «Описі України Гоголя» Мар’яна Своженя. // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. кол. : О. В. Пронкевич (голова) [та ін.]. Миколаїв, 2019. Т. 325. Вип. 313. (Філологія. Літературознавство). С. 91–96.
3. Рождественська І. Є. Жанротвірна функція епіграфів в «Описі країн Гог» (описі України Гоголя) Мар’яна Своженя/ І. Є. Рождественська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 34, том 1. – С. 92–98
4. Рождественська І. Є. Н. В. Гоголь в восприятии польской литературной критики межвоенного двадцатилетия / І. Є. Рождественська // Гоголезнавчі студії: Вип. VII (24) / ред. кол. П.В. Михед. — Ніжин : ФОП Лук'яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2018. — С. 163–181
5. Рождественська I.Є. Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя / І. Є. Рождественська // Наукові праці: наук. журн. Серія «Філологія. Літературознавство» / Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили; ред. кол.: Н.П.Матвєєва (голова) [та ін.]. – Т.295. Вип.283. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С. 74–79.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.pl/citations?user=7mYYP2oAAAAJ&hl=ru

ORCID Irina Rozhdestvenska https://orcid.org/0000-0003-0572-9362

Web of Science https://publons.com/researcher/4679147/iryna-rozhdestvenska/

Електронна пошта : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.