Тополенко Надія Михайлівна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

У 1999 році закінчила з відзнакою Дніпропетровський Державний аграрний університет та здобула кваліфікацію спеціаліста “економіст по бухгалтерському обліку та фінансам”. 

Має 22 роки досвіду роботи в Академії митної служби України та Університеті митної справи та фінансів.

Має практичний досвід роботи у відкритому акціонерному товаристві та бюджетних установах.

У 2007 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 25.00.02  «Механізми державного управління».

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02  – Механізми державного управління (тема дисертації «Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні»).

27.12. 2007 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (додаток до диплому ДК № 041193).

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

4 листопада – 30 грудня 2022 року пройшла зарубіжне стажування «Nobel laureates: Studying Experience and Professional Achievements fo Forming  a Successful Personaliti and Transforming of the World» (04.11.22 –30.12.22 Dubai, New –York – Rome – Burgas – Jerusalem - Beijing).

10-17 липня 2023 року пройшла зарубіжне стажування «INTERACTIVE  TECHNOLOGIES OF BLENDED LEARNING IN THE TRAINING OF BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREES IN THE COUNTRIES OF THE  EUROPEAN UNION AND UKRAINE» (10 –17 of July, 2023 Lublin, of  Poland).

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності,  контролю та аудиту в органах державного сектору; облік та оподаткування за видами економічної діяльності; облік та оподаткування в зарубіжних країнах; звітність бюджетних установ; контроль та аудит бюджетних установ.

Дисципліни, що викладає: «Документальне забезпечення обліку на підприємстві», «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Облік і оподаткування в бюджетних установах», «Звітність бюджетних установ».

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 22-1.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Код ORCID: 0000-0002-2050-9686

Публікації доцента кафедри, к.держ.упр., доц.

Тополенко Надії Михайлівни

 

У наукових виданнях, включених до наукометричної бази  Web of science

 1. Topolenko Nadiia. «Preventing corruption in public procurement in european union» / Hurzhyi Olena, Ivashov Mikhaylo, Topolenko Nadiia, Krushelnytska Taisiia, Dragan Iryna, Koval Ganna // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 11/ 02.- XXI. 2021. p. 96-100.

 У наукових виданнях, включених до переліку  наукових фахових видань України

 1. Тополенко Н.М. Концептуальні підходи розвитку державної митної політики України у напрямі удосконалення механізмів регулювання і контролю ЗЕД в умовах Євроінтеграції / Л.М. Івашова, Н.М.Тополенко // Фаховий електронний журнал “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – № 9. – Дніпро: ДДАЕУ. 2023. [Index Copernicus].
 2. 2. Тополенко Н.М. Лавренюк Ю.С. Доходи, видатки і витрати в бюджетних установах: сутність, проблеми обліку та шляхи вдосконалення. Бізнес-навігатор. 2021. № 3 (64). С. 101-110 [Index Copernicus], [Google  Scolar].
 3. 3. Тополенко Н.М. Актуальні питання зниження витрат на формування  собівартості продукції та послуг / Н.М.  Тополенко,  А.А. Гетьман // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Збірник наукових праць - Вип. 46/2020. – С.38 - 45.
 4. Тополенко Н.М., Маковська В.С. Особливості обліку грошових коштів у зарубіжних країнах. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 3. С. 265-269 [Index Copernicus, Google Scolar].
 5. Тополенко Н.М., Уланович Т.Ю. Особливості обліку запасів у бюджетних установах. Науковий вісник Ужгородського національного  університету. Міжнародні економічні відносини. 2019. Вип. 28. Ч. 2. С. 111-115 [Index Copernicus].

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,  методичні вказівки

 1. Спеціальна короткотермінова програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії А,Б,В «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» / В. Фесенко, Н.Тополенко, В.Орел // УМСФ: Центр профільної освіти, 2023. - 5 с.
 2. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Звітність бюджетних установ” для студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // УМСФ, 2023. - 22 с.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Документальне забезпечення обліку на підприємстві” для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // УМСФ, 2023. - 23с.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Облік і оподаткування за видами економічної діяльності” для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 “Облік і оподаткування” // УМСФ, 2023. - 23с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність в бюджетних установах» для студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / укл. Н. М. Тополенко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. – 17 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації  

 1. Тополенко Н.М. Проблемні аспекти і напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в бюджетних установах / «Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Том 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 28 квітня 2023. – 348 с. – С. 190-193.
 2. Тополенко Н.М. Аудит в бюджетних установах: сутність, проблеми та шляхи їх визначення /  Н.М. Тополенко, С.Є. Ігнатенко // «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS»: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Мадрід, Іспанія, 12- 14 червня 2023 р. – 503 с.  – С.416 - 421.
 3. Тополенко Н.М. Продаж товарів із застосуванням тендерних процедур: сучасний стан, проблеми, перспективи та облік. / Н.М. Тополенко, П. Берковська // “Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджмента та права”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. Житомир, ЦФЕНД,  02 грудня 2022. – С.27-29.
 4. Тополенко Н.М. Сучасний стан та основні напрями модернізації обліку та звітності у бюджетних установах / Н.М. Тополенко, А.С. Григор’єва // “Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики та перспективи”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції . Полтава, ЦФЕНД, 2022. – С.48-50.
 5. Тополенко Н.М. Застосування цифрових технологій для вирішення проблем внутрішнього аудиту в бюджетних установах / Н.М. Тополенко,  Ю.А. Гаркуша //«Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 02 червня 2022 р.. Т.1. Дніпро, УМСФ. – С. 118-121.
 6. Тополенко Н.М., Авраменко Т.О. Таксономія фінансової звітності в умовах воєнного стану як елемент соціально - технічного розвитку цифрового суспільства України / Н.М.Тополенко , Т.О. Авраменко //  «Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 02 червня 2022 р. Т.1., Дніпро, УМСФ. – С. 96-98.
 7. Тополенко Н.М. Ремонти основних засобів підприємства: сутність, види та особливості обліку. / Н.М. Тополенко , Р. М. Попруга // “Основні принципи, напрями та завдання економічного розвитку країн”: матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції . Київ, Таврійський національний університет ім. Вернадського, 2021. С. 96-102. 
 8. Тополенко Н.М. Напрямки вдосконалення системи обліку доходів і видатків бюджетної установи. / Н.М. Тополенко, Ю.А. Рогожина // “Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  . Ч.1. Полтава, ЦФЕНД,  2021. С.20-21.
 9. Тополенко Н.М. Порівняльна характеристика процесу внутрішнього та зовнішнього аудиту в бюджетних установах. / Н.М. Тополенко,  Ю.А. Гаркуша // «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні напрями розвитку»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Громадська організація «Львівська економічна фундація»,  Львів. 2021. С. 93-97.
 10. Тополенко Н.М. Роздрібна торгівля: поняття та особливості обліку. / Н.М. Тополенко, В.В. Демиденко // «Актуальні проблеми економіки, обліку,  фінансів та права»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Збірник тез доповідей. Ч. 1. Полтава: ЦФЕНД. 2021. – С. 52–55.
 11. Тополенко Н.М. «Перспективи використання інтегрованої звітності» / Тополенко Н.М., Токарєва Я.І. Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Полтава, 19 травня 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. Ч.2. 56 с.  С. 16-18.
 12. Тополенко Н.М. «Особливості розвитку обліку у Латвії» / Тополенко Н.М., Авраменко Т.О. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права в сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Полтава, 26 травня 2021 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. Ч.1. 63 с. С. 27-31.
 13. Тополенко Н.М. «Особливості обліку в готельному бізнесі» / Тополенко Н.М., Пермінова Д. Д. П’ятдесят сьомі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 26 травня 2021 р.). Львів: Наукова спільнота, 2021. 87 с. С. 24-29.
 14. Тополенко Н.М. «Принципи управління собівартістю продукції на підприємстві» / Тополенко Н.М., Гетьман А.А. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро, УМСФ, 2020. С. 214 – 216.
 15. Тополенко Н.М. «Роль вартісної оцінки нематеріальних активів в управлінні підприємством» / Тополенко Н.М., Гаркуша Ю.А. Світ економічної науки. Вип.23: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2020. С. 50 – 54.
 16. Тополенко Н.М. «Особливості оподаткування в сільському господарстві» / Тополенко Н.М., Лавренюк Ю.С. Світ економічної науки. Вип.23: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2020. С. 55 - 59.
 17. Тополенко Н.М. «Особливості організації та методики ведення обліку операцій у сфері інтернет-торгівлі» / Тополенко Н.М., Григор’єва А.С. Світ економічної науки. Вип.21: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2020. С. 54 - 60.
 18. Тополенко Н. М. «Особливості обліку касових та фактичних видатків бюджетних установ» / Тополенко Н.М., Мельніченко І.С. Соціально економічний розвиток суспільства: матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20-21 грудня 2019 р.). Херсон: «молодий вчений», 2019. – С. 43-48.
 19. Тополенко Н. М. «Порівняльна характеристика обліку в Арабських країнах та в Україні» / Тополенко Н.М., Гаркуша Ю.А. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 05 грудня 2019 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 35-36.
 20. Тополенко Н. М. «Актуальні питання обліку розрахунків із підзвітними особами в державному секторі» / Тополенко Н.М., Кичан І.О. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність Форвард-2019»: труди X-ої Міжнародної науково-практичної Internet - конференції студентів та молодих вчених (м. Харків, 27 грудня 2019 р.). Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 59-63.
 21. Тополенко Н. М. «Актуальність переходу підприємств України на міжнародні стандарти бухгалтерської звітності» / Тополенко Н.М., Лавренюк Ю.С. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листопада 2019 р.).Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 122-124.
 22. Тополенко Н. М. «Актуальні питання модернізації обліку в державному секторі» / Тополенко Н.М., Уланович Т.С. Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 01 листопада 2019 р.). Дніпро: УМСФ, 2019. С. 345-348.
 23. Тополенко Н. М. «Актуальність організації бухгалтерського обліку в різних країнах світу на основі моделей обліку» / Тополенко Н.М., Здорик А.В. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 жовтня 2019 р.). Львів: громадська організація «Львівська економічна фундація», 2019. С. 142-144.
 24. Тополенко Н. М. «Актуальні проблеми первинного обліку грошового забезпечення працівників правоохоронних органів» / Тополенко Н. М., Гетьман А.А. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 червня 2019 р.). – Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 37-38.
 25. Тополенко Н. М. «Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах» / Н. М. Тополенко Н. М., Здорик А.В. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 54-55.