Пікуліна Надія Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Закінчила економічний факультет Донецького інституту радянської торгівлі у 1972 році. 

У 2002 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія на тему: «Венчурний капітал в системі економічних відносин в ринковій економіці».

Викладає дисципліни: організація і нормування праці, економічна статистика, економіка галузевих ринків. 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації доцента кафедри економіки та соціально-трудових відносин, д.е.н.  Пікуліної Надії Юріївни (за останні 5 років)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема, Scopus, WebofScienceCoreCollection

 1. Лобза А.В. Розбудова сміттєпереробної галузі як дієвий засіб поводження з відходами // А.В.Лобза, Н.Ю.Пікуліна, А.Л.Бикова // Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка») – стаття прийнята до друку №3 – 2021.
 2. Пікуліна Н.Ю. Інфраструктурна підтримка як чинник стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Н.Ю. Пікуліна, О.В. Пікуліна // ModernEconomics. – 2019. – №2. – С. 48-54
 3. Пікуліна Н.Ю., Шило Л.А., Кіржа Х.Ю. Проблеми економіки транспорту. – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад.. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 14. – С. 97-102.
 4. Пікуліна Н.Ю., Коваленко Б.С. Шляхи удосконалення надання послуг логістичного аутсорсингу в умовах ринкової економіки // Науково –практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – 5 (18) грудень2017 р. – С. 7-82

 

Монографії

 1. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / Організація виробничої та маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу : монографія / за наук. ред. д.е.н., професора, академіка АЕНУ К. С. Жадька. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 224 с. – С. 17-19.
 2. Пікуліна Н.Ю. Тенденції розвитку технологій в малому та середньомубізнесі/ Стратегічнеуправлінняпідприємствами малого та середньогобізнесупромисловогорегіону : колект.моногр. за наук. ред. І.Д. Падеріна. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – С. 174-181.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, 

дискусійні публікації

 1. Пікуліна Н.Ю.Інвестиції як основа підтримки малого  та середнього бізнесу в Україні: «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління» мат-ли МНПК. – Дніпро, УМСФ, 06.11.2020. – C.55-57.
 2. . Пікуліна Н.Ю. Бізнес-аналіз зовнішнього середовища як інструмент дослідження ринку: «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіки» мат-ли XVI – ВНПІК. – м. Ірпень, ДПУ, 30.11-04.12.2020. -
 3. Пікуліна Н.Ю. Інфраструктурна підтримка як чинник стимулювання малого підприємництва / Н.Ю. Пікуліна / Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : мат-ли МНПК. – Дніпро, УМСФ, 19.04.2019. – C.184-186.
 4. Пікуліна Н.Ю. Зовнішня торгівля товарами в Україні як вагома складова зовнішньоторговельних операцій / Актуальні проблеми економіки та менеджменту: ІІ міжн. наук-практ.конф. Запоріжжя. – 17-18.11.2017 р.
 5. Пікуліна Н.Ю. Проблеми  розвитку малого підприємництва в Україні // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії / Мат-лиМіжн. наук.-практ. Інт-конф. 21.11.2016 р., м. Львів. – С. 20-22.
 6. Пікуліна Н.Ю. Проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії / Мат-лиМіжн. наук.-практ. Інт-конф. 21.11.2016 р., м. Львів. – С. 23-25.
 7. Пікуліна Н.Ю. Тенденції розвитку фондового ринку України // П’ятнадцяті економіко-правові дискусії / Мат-лиМіжн. наук.-практ. Інт-конф. 21.11.2016 р., м. Львів. – С. 25-27.