Семенова Людмила Юріївна

Заступник декана факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин. Кандидат економічних наук, доцент

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності 15 років (в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації 13 років).

Автор понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Викладає дисципліни «Маркетингові комунікації», «Прогнозування попиту та кон'юнктури ринку», «Економіка для маркетологів», «Поведінка споживачів», «Основи економіки», «Організація та планування комерційної діяльності», «Конкурентноспроможність підприємства», «Потенціал та розвиток підприємства», «Стратегія підприємства» тощо.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID:  0000-0001-5530-7497

Освіта: 

Закінчила

Дніпропетровський національний університет у 2003 р., за спеціальністю «Правознавство», диплом HP № 23423706

Державна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ) у 1995р., за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері» (спеціаліст), диплом ДСК № 010280,

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1991р., за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (спеціаліст), диплом УВ № 866657.

к.е.н., з 2013р., у травні 2012р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), у спеціалізованій вченій раді К 44.887.01  Полтавської державної аграрної академії, диплом ДК № 012082,

у 2015 р. – присвоєно вчене звання доцента, диплом 12ДЦ № 041174,

наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією)

1999-2001 – провідний економіст ДОД АППБ «Аваль»;

1997–1999 – економіст відділу маркетингу та банківського обслуговування Кіровського відділення КБ «ПРИВАТБАНК»

1996-1997 – економіст по аналізу продаж Бюро аналізу продаж та прогнозу ринка Управління маркетингу  та реалізації продукції  АТ «НДТЗ»

1995-1996 – провідний економіст Управління зовнішньоекономічних зв’язків Дніпропетровської обласної ради народних депутатів, спеціаліст по управлінню інвестиційними проектами

1995-1996 ТОВ Дніпропетровський центр досліджень та бізнес-планування; спеціаліст по управлінню інвестиційними проектами ТОВ Дніпропетровський центр досліджень та бізнес-планування

Докторантура: 

 

Вчені звання: 

Доцент кафедри управління персоналу та економіки праці з 2015 року.

Досвід роботи: 

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності 15 років (в тому числі у ВНЗ 3-4 рівня акредитації 13 років).

Знання мов: 

українська, російська, англійська, німецька

Участь у міжнародних проектах: 

 

Науково-дослідна робота:

співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Механізми забезпечення безпеки ринку праці» (N держреєстрації 0117U000645) – 2019 р.;

Підвищення кваліфікації: 

 1. 2021 рік Certificate about the international skills development (the webinar) ES # 6884/2021 19.07.2021 1,5 кредита ECTS (45 годин) в тому числі 12 годин лекційних (Marceting; Consumer Behavior; Marceting Communications) 12th of July – 19th of July. 2021 (Lublin? Republic of Poland)
 2. 2021 рік, Certificate for begin an active participant in VI International Scientific and Practical Conference «The world of science and innovation» 0.8 ECTS credit 24 Hours of Participation. LONDON 14-16 January 2021
 3. 2021 рік, Certificate of Participation (Certificate provides at least a 0.2 ECTS credit to awarded participants for begin involved) 5 Fevrier 2021. Paris. Republique Francaise et publie des papiers scientifiques «Features of modern marketing Euro Science Certificate №22214 du 07.01.2021 Ukristel Certificate № 32 du 18.01.2021 DOI: 10.36074/05.02.2021 ISBN: 978-2-37467-129-1 (PDF) ISBN: 978-617-7991-04-4 (Print)

4.Підвищувала кваліфікацію у 2018 р. на кафедрі міжнародної економіки та світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з 03.09.2018р. по 30.11.2018 р.

Членство у професійних об’єднаннях

Членство у професійних об’єднаннях за спеціальністю – Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників», 2018 посвідчення № 769

Членство в Українській асоціації маркетингу, 2020 р. - сертифікат № 506;

Сертифікати

 1. Академія інтернет маркетингу SendPulse, платформа YouTube, у лютому 2021 р., курс «Didital Marketing Trends» - сертифікат- день 1; - сертифікат- день2;
 2. Перша дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ), 2021 р., курс «Академічна доброчесність в університеті» в обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС- сертифікат 047708 від 19 Лютого 2021; - сертифікат;
 3. Перша дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ), 2021 р., курс «Соціальний капітал» в обсязі 1 година 38 хвилин» - сертифікат 047831 від 19 Лютого 2021; - сертифікат;
 4. Сертифікат з курсу освітнього лекторію для викладачів закладів вищої освіти «Економічний ескпрес», що відбувся в рамках програми інформаційних днів Національного банку України в регіонах м. Дніпро, 06 червня 2019 року- сертифікат;
 5. Сертифікат про участь у міжнародній конференції «Entrepreneurship Teaching Best Practice, Creative Teaching Methods» University of Tartu in Kyiv 21.05.2018 р. - сертифікат;
 6. Сертифікат IME 0501/2015 проходження тренінг-програми «Innovative Methods of Staff Development» L’Association 1901 «SEPIKE» Academy, 2015 р. - сертифікат;
 7. Днепропетровский институт последипломного образования педагогических работников, научно-производственная фирма «Джигер» интенсивный трёхступенчатый семимесячний курс обучения устному общению на английском языке (352 часа)22 мая 1995 р. сертифікат;

8. Участь у семінарі з 13.11.1995 по 17.11.1995 р.р.за темою «Маркетинг та управління підприємством» який був проведен в м.Дніпропетровськ, німецькою фірмою «КПМГ Дойче Тройханд Гезельшафт»-сертифікат;

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 30 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здобутки: 

 1. Лист-Подяка Дніпровської міської ради Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, Дніпро, 2017 р. – лист-подяка;
 2. Подяка за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, багаторічну плідну співпрацю з Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації та з нагоди Дня працівника освіти, жовтень 2016р. - подяка;
 3. Грамота Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради за високий професіоналізм, за значний вклад в розвиток кафедри, за активну участь у життєдіяльності економічного факультету та з нагоди 25-річча економічного факультету, травень 2016 р., м. Дніпропетровськ- грамота;

Публікації: 

Має більше 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру з яких 18 статтей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальні посібники та 5 колективних монографій (в тому числі 2 зарубіжні), 1особиста монографія

Монографії

1. Сучасні маркетингові інструменти для підвищення конкурентоспроможності в умовах пандемії COVID‑19. Монографія.  стр.49-69 / Семенова Л. Ю., Даценко В. В., Хурдей В. В. /Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek, Prague, Czech Republic, OSVČ. — 2020. — 134 p. Зарубіжна монографія https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16160784832063.pdf

2. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. – Дніпро: УМСФ, 2017. – 236 с. 

3. Living wage as the basic social standard in Ukraine: realities and problems of the improvements / Bykova A.L., Lobza A.L., Semenova L.Y. / National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine -  Collective monograph. – Vol. 1. Poland:”Izdevnieciba ”Baltija Publishing”, 2017. – 356p. Kielce, Poland 2017 ( P. 15- 35).

4. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за науковою редакцією д.е.н. А.Г.Бабенка. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 328с. (Підрозділ 3.2, С. 98- 104)

5. Семенова Л.Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств / Л. Ю. Семенова / Монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2013 – 164с.

Навчальні та навчально-наочні посібники:

1.Організація праці Навч.-наочн. посібн. для студентів вищих навч. Закладів [О. О. Гетьман, А. П. Гірман, А. В. Лобза, Л.Ю. Семенова, Н. О. Кадацька]: за заг. ред. д.е.н., проф. А.Г. Бабенка. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 140-151.

2.Управління знаннями та інноваціями: навч. посібник / [А.В. Лобза, А.Л. Бикова, А.П. Гірман, Л.Ю. Семенова, О.Ота інш.]. – Дніпро: УМСФ, 2018. – 374 с.

 

Список публікацій за останні 5 років: 

 

Обов'язки: 

заступник декана факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин (з жовтня 2020р. по теперішній час);

Дисципліни, що викладає: 

«Маркетингові комунікації», «Прогнозування попиту та кон'юнктури ринку», «Економіка для маркетологів», «Поведінка споживачів», «Основи економіки», «Організація та планування комерційної діяльності», «Конкурентноспроможність підприємства», «Потенціал та розвиток підприємства», «Стратегія підприємства» тощо.