Терещенко Тетяна Євгеніївна

Терещенко Тетяна Євгеніївна

imgonline-com-ua-resize-lkvwzfz8p5ir2bg0

Терещенко Тетяна Євгеніївна

доцент кафедри

 

У 1984 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію - економіст-математик.

У 2004 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 051 «Економіка» (08.01.01 - Економічна теорія). Тема дисертації – «Розвиток суспільного виробництва в умовах науково-технічного прогресу». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Працює у навчальному закладі з 1986 року.

 

Дисципліни, що викладає: Вступ до спеціальності, Фінансова статистика, Загальна теорія економіки для фінансистів, Історія фінансової думки, Історія української державності (Змістовий модуль «Історія фінансів»), Оцінка бізнесу.

 

Сфера наукових інтересів: історія фінансів та історія фінансової думки України, організація та удосконалення управління фінансами суб’єктів страхового бізнесу, оцінка вартості бізнес.

Здійснює наукове консультування страхових компаній.

Активно керує науковою діяльністю студентів-магістрів: керівник призера ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» (Сук М. Т. - ІІІ  місце, 2018 р.); науковий керівник  призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціалізації  «Страхування» (Алексєєва Л.О. – ІІ місце, 2019 р.).

 

Нагороди: Почесна грамота Міністерства фінансів України (2006 р.), Подяка Міністра фінансів України (2007 р.), Подяка Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2008 р.), Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток регіону, сумлінну працю, високий професіоналізм (2015 р.), Подяка ректора Університету  за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету (2016 р.), Подяка Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, досягнення значних успіхів у науці (2017 р.).

 

Профіль у Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=8Olk3q0AAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ORCID: 0000-0002-4568-830X

 

Має 18-річний досвід організаційно-управлінської діяльності у навчальному закладі:

- з 1992 по 1998 рр. обіймала посаду заступника директора з навчальної роботи Дніпропетровського державного фінансово-економічного коледжу;

- з 1998 по 2004 рр. - проректор з навчальної роботи ДДФЕІ;

- з 2004 по 2010 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи ДДФА;

- з 2010 по 2015 рр. виконувала обов’язки представника ректора з якості за сертифікованою системою управління якістю стосовно послуг у сфері освіти.

 

08.02 – 26.03.2021 р пройшла міжнародне стажування за програмою «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS) в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University м. Новий Сонч, Польща.

 

Має понад 140 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі наукові публікації у фахових та міжнародних виданнях. З них (у співавторстві): 2 монографії; 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України; 2 навчальних посібника. 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці (за останні 5 років)

 

Монографії:

 1. Tereshchenko T. Integrated  assessment of insurance market safety as an economic system taking intoaccount the degree influence of each indicator / Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration:  collective monograph / Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences. – Riga, 2020 – 159-167.
 2. Tereshchenko T. Forecasting the financial ensuring of development the insurance company of the basis of cost concept management by the insurer / Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / Higher School of Social and Economic. - Przeworsk: WSSG, 2019. - Vol. 2 – 237-255 р.

 

Навчальні посібники:

 1. Терещенко Т.Є., Заволока Л.О., Пономарьова О.Б. Страхування (у схемах, таблицях, коментарях) : навч. посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 221 с.  (Серія «Бізнес. Економіка. Фінанси»).
 2. Терещенко Т.Е. Страховой маркетинг: Учебное пособиев схемах, таблицах, комментариях. Днепропетровск: ДГФА, 2014. 249 с.

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема, Scopus, Web of Science Core Collection

 

 1. Skorba О., Pasko Т., Babenko-Levada V.,Tereshchenko T. Dynamics of tax revenues in the budget of Ukraine and their forecast during the crisis period. Public and Municipal Finance. 2021. № 10 (1). P. 106-118. [Scopus]
 2. Терещенко Т.Є. Традиційні і альтернативні форми фінансування оборотного капіталу / Т. Є. Терещенко, Я. М. Долгарева // Приазовський економічний вісник. - 2019. - № 6 (17). - С. 334-359 [Index Copernicus].
 3. Терещенко Т. Є. Аналіз рівня довіри населення до страхових послуг в Україні [Електронний ресурс] / Т.Є.  Терещенко, О.С. Карпушкіна, Л.О. Клокова // Ефективна економіка. - 2019. - № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7148 [Index Copernicus].
 4. Терещенко Т.Є. Проблеми формування фінансового потенціалу розвитку страхових компаній / Т.Є. Терещенко, М.Т. Сук // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2019. - № 1. - С. 4-7. [Index Copernicus].
 5. Терещенко Т.Є. Особливості розвитку ринку автокаско в Україні / Т.Є. Терещенко, Є.О. Колесник // Інфраструктура ринку. - 2019. - № 31. - С. 644-650. [Index Copernicus].
 6. Терещенко Т.Є. Проблеми страхування майна громадян і шляхи його вдосконалення / Т.Є. Терещенко, І.С. Сіліна // Приазовський економічний вісник. -2019. - № 3 (14). - С. 398-404.
 7. Терещенко Т.Є. Страхування цивільно-правової відповідальності та чинники його розвитку в Україні / Т.Є. Терещенко, М.О. Самокиш // Економіка і суспільство. - 2018. - №19. – С. 1175 – 1181. [Index Copernicus].
 8. Терещенко Т.Є. Використання рейтингового методу для оцінки ризиків страхових компаній / Т.Є. Терещенко, І.С. Пашикян // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2018. - № 1/3. - С. 29-33. [Index Copernicus].
 9. Терещенко Т.Є. Методологічні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній / Т.Є. Терещенко, К.М. Добролежа // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. - 2017. - № 12. – С. 22-25. [Index Copernicus].
 10. Терещенко Т.Є. Фінансовий контролінг у системі управління страховою компанією / Т.Є. Терещенко, М.О. Журавель, М.О. Гуменюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. – С. 584-588 [Index Copernicus].

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Терещенко Т.Є., Філіппова В.Д. Внесок В.Л. Андрущенка у розвиток сучасної фінансової думки України / Історія торгівлі, податків та мита: матеріали XV Міжнародної наукової конференції. Дніпро : Університет  митної справи та фінансів, 2021. С. 94-96.
 2. Терещенко Т.Є. Розробка нових видів страхових продуктів як стратегічне завдання страхової компанії / Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов VIII Международной научной конференции (Прага, Чехия, 31 мая 2021 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2021. С. 48-53.
 3. 3. Терещенко Т.Є., Шумигора К.В. Складові податкової системи України в умовах її розвитку за часів незалежності // Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.).  Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. С. 1399-1402.
 4. 4. Терещенко Т.Є. Інтернет страхування та Social Media Marketing як ефективні шляхи реалізації страхового продукту // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції. Дніпро : Університет  митної справи та фінансів, 2020.  С. 294-297.
 5. 5. Петрова Л.О., Терещенко Т.Є. До питання щодо підвищення рівня ризиковості в умовах пандемії  COVID-19 та відповідного розвитку страхової галузі // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  Дніпро : Університет  митної справи та фінансів, 2020.  С. 310-311.
 6. 6. Терещенко Т.Є. Аналіз перестрахового ринку як стабілізатора страхового ринку України // Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2020 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. - С. 147-152.
 7. 7. Tereshchenko T. OUTSOURCING IN SALES OF INSURANCE PRODUCTS AND EVALUATION OF THE RELEVANT RISKS OF THE INSURANCE/ IІI  International Scientific Conference Economy and Society: the Modern Foundation for Human Development: Conference Proceedings, April 26th, 2019. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 123-126 р.
 8. 8. Терещенко Т.Є., Кисельов В.Р., Ліщенко Н.В.. Управління розвитком персоналу як запорука конкурентоздатності страхової компанії // Економічні студії: науково-практичний економічний журнал.  2019. - № 2 (24).  С. 205-208.
 9. 9. Терещенко Т.Є. Особливості інформаційного забезпечення страхового менеджменту // Актуальные проблемы современной  науки: сборник тезисов научных трудов XLI Международной научно-практической конференции (Харьков–Вена–Берлин, 30 мая 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019. - С.59-66.
 10. 10. Терещенко Т.Є. Використання сучасних методів управління якістю як пріоритетний напрям розвитку вітчизняної вищої школи // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, 20 квітня 2018 р. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018.  С. 173-176.
 11. 11.Терещенко Т.Є., Шутова Д.М.Формування оптимального страхового портфеля страхової організації [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №2. Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/2018/2/3349
 12. Терещенко Т.Є., Моїсеєнко І.В. Зарубіжний досвід фінансового регулювання страхового ринку в частині регулювання платоспроможності // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». 2016. Випуск 29/1. С. 304 311.[International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI)].