Сальникова Татяна Валеріївна

Сальникова Татяна Валеріївна доцент кафедри

У 2011 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Фінансове забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні»

З 04.11.2014 по 01.09.2015 р. працювала асистентом кафедри фінансів ДДФА, з 01.09.2015 р – старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів.

З 03.12.2018 р. - на посаді доцента кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів.

З 01.09.2021 р. – доцент кафедри банківської справи та фінансових послуг.

З 04.10.2021 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування (на підставі перейменування кафедри).

Науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах 7 років.

Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Має 1 статтю у Scopus, 11 наукових статей у фахових економічних виданнях, з них 9 – у вітчизняних фахових виданнях, 2 статті - у зарубіжних виданнях.

Сфера наукових інтересів: фінансування житлового будівництва, програм з реконструкції об’єктів житлового фонду.

Проходила підвищення кваліфікації у 2015 р. у Львівській державній фінансовій академії (захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук).

Підвищення кваліфікації у 2018 р. - Тренінг на базі Університету митної справи та фінансів «Project Technologies in the Modern Business Education», Certificate MHR 0119/2018, 05.04.2018 р.

Підвищення кваліфікації 04-15.11.2019 р. – наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві, Інститут Міжнародної Академічної та наукової Співпраці. KW-112019/034.

 

Основні дисципліни, що викладає: фінанси, бюджетна політика, облік та фінанси (модуль «Фінанси»), фінансово-податкова політика, боргові та податкові фінанси, бюджетний менеджмент, фінансова статистика (практики), вступ до спеціальності (практики), місцеві фінанси, комплексний тренінг з ФДСП.

 

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.)
 3. «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (№ держреєстрації 0116U003915), (2016-2019 рр.). 
 4. «Бюджетний потенціал в умовах фінансової децентралізації» (діюча з 2020 р.)

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у Google Scholar

 

ORCID:  0000-0001-7117-0259

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Dudchyk О., Matvijchuk I., Kovinia M., Salnykova T., Tubolets I. Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level // Investment Management and Financial Innovations. 2019. Vol. 16(4). pp. 240-253. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.21 [Scopus].
 2. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди: Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2014. Випуск 22/2. С. 403-409. [Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), CiteFactor, Google Scholar, Research Bible, OpenAcademic Journals Index (OAJI)] [РІНЦ].
 3. Lysiak L., Salnikova T. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. 17.11.2014. С. 105-108. [Index Copernicus].
 4. Сальникова Т.В. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. 23.10.2013. Р. 319-322. [Index Copernicus].
 5. Сальникова Т.В. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення //Економічний простір: зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. Д.: ПДАБА, 2014. №87. С.205-216 [Index Copernicus].
 6. Сальникова Т.В. Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління //Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2017.  Випуск 33/1. С. 385-394 [РИНЦ, ВІНІТІ РАН, ISI, UAE, UIF, Cite Factor, Research Bible, (OAJI), CyberLeninka, Index Copernicus International (ICI)].
 7. Сіліна І.С., Колєснік Є.О., Сальникова Т.В. Ринок землі: чи готова Україна до нього та які наслідки несе зняття мораторію // Молодий вчений. 2017. № 3 (43) С. 824 - 830 [РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus].
 8. Сальникова Т.В. Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні [Текст] / Т. В. Сальникова // Молодий вчений. — 2018. — №6 (58). – С. 426-430 [Index Copernicus].
 9. Волошко К.В., Сальникова Т.В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 4. 2019. URL: https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php [Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Scientific Indexing Services (SIS)].
 10. Дорош О.Л., Сальникова Т.В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм // Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 219-223 [ScholarGoogleCiteFactorResearch BibleIndex Copernicus].
 11. Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В. Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України // Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С. 79-83. [Index Copernicus International (ICI)].
 12. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні //Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди:Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький, 2014. Випуск 22/2. С. 403-409. (Index Copernicus);
 13. Сальникова Т.В. Financial tools for stimulating the housing construction in Ukraine //L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. 17.11.2014. С. 105-108. (Index Copernicus);
 14. Сальникова Т.В. Финансовые инновации в жилищном строительстве Украины // L`Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Norderstedt, Deutschland; Poitiers., France. 23.10.2013. Р. 319-322. (Index Copernicus);
 15. Сальникова Т.В. Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення //Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. Д.: ПДАБА, 2014. №87. С.205-216 (Index Copernicus);
 16. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва // Вісник Дніпропетровської державної фінанової академії. Дніпропетровськ, 2013. №1(29). С.92-102
 17. Сальникова Т.В. Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні // Бізнес Інформ: науковий економічний журнал. Харків, 2014. № 10. С.181-186
 18. Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. 2015. № 1(33). С.84-96
 19. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. №3 (39). С.141-146.
 20. Сальникова Т.В., Волошко К.В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». 2019. № 4. С.30-34.
 21. Лисяк Л.В., Сальникова Т.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації // Науковий погляд: економіка та управління. 2017. №2 (58). С.42-57.
 22. Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В. Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України // Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С. 79-83.
 23. Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В. Реалії туристичного бізнесу в умовах пандемії. Економіка та суспільство. 2021. №32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/32 [Фаховий журнал категорії Б, Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)].

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Лисяк Л.В. , Сальникова Т.В. Финансовое обеспечение жилищного строительства в Украине // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи : Зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 25 лют. 1 бер.2013 р., Дніпропетровськ: тези доповіді - Жешув. Д.: Національний гірничий університет, 2013. С. 131-136;
 2. Salnikova Т.V. Financial aspects of house building ecologisation in Ukraine // Економіка для екології: Матер. 18 Міжнар. наук. конфер., м. Суми, 27-30 квітня 2012 р. Суми: Сумський державний університет, 2012. С. 147-149;
 3. Сальникова Т.В. Теоретичні засади фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі (17.02.2012): Матер. економічної наук. інтернет-конфер. Тернопіль, 2012. С. 141-143;
 4. Сальникова Т.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення житлового будівництва // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации (21-23.03.2012) : Сб. трудов 14 Междунар. науч.-практ. конф. аспир. и студ. Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2012. С. 177-178;
 5. Сальникова Т.В. Сучасний стан житлового будівництва та його фінансування в Україні // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства : Тези Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції аспірантів та молодих вчених, Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р. Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. С. 104-105;
 6. Сальникова Т.В. Economic Tools of Sustainable House Building in Ukraine // Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів України: Матер. XV Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та мол. вчених. Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. С. 81-83;
 7. Сальникова Т.В. Механізми фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Стратегия качества в промышленности и образовании: 8 Междунар. конфер. Варна: Технический университет, 2012. С. 87-90;
 8. Сальникова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : Зб. тез. наук. доп. за матеріалами 13 Міжнар. студент.-аспірант. конф., м. Львів, 23 листопада 2012 р.: у 2 ч. Львів: ЛДФА, 2012. Ч.1. 2012. С.139-142;
 9. Сальникова Т.В. Аспекти оподаткування як фактор розвитку житлового будівництва // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень : Матер. 11 Міжнар. наук.-практич. конфер. Донецьк, ДонНТУ ім. М. Туган-Барановського, 2012. С.125-129;
 10. Сальникова Т.В. Державне регулювання житлового будівництва в Україні // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.).  Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С.36-39;
 11. Сальникова Т.В. Современное состояние жилищного строительства в Украине и пути финансового обеспечения его развития // Стратегія якості у промисловості і освіті (31 травня - 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія): Матеріали 9 Міжнар. конфер. У 3-х томах. Том 3. Дніпропетровськ-Варна, 2013. С.649-651;
 12. Сальникова Т.В. Роль фінансового забезпечення житлового будівництва в соціально-економічному розвитку // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013р.) Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С.243-245;
 13. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми : Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. С.181-183;
 14. Сальникова Т.В. Особенности взаимодействия реального и финансового секторов экономики на примере строительного сектора Украины // Актуальные проблемы развития финансового сектора : Материалы междунар. научно-практич. заочн. конфер. 9 октября 2013 г.; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р.Державина»ю Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. С. 123-134;
 15. Сальникова Т.В. Развитие финансового обеспечения жилищного строительства в условиях современного финансового рынка Украины // Актуальные вопросы экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения: 4 Всерос. научно-практич. конфер. студентов, аспирантов, молодых ученых с междунар. участием (5-6 декабря 2013г.) Томск, 2013. С.328-332;
 16. Сальникова Т.В. Перспективні механізми фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. С. 48-51;
 17. Сальникова Т.В. Фінансування житлового будівництва як інструмент економічного зростання // Фінансова політика як складова економічного розвитку : Тези доповіді Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16-17 квіт. 2014 р.) /І.Я. Чугунов, М.В.Тарасюк, Т.В.Канєва та ін.; відп. за вип. І.Я.Чугунов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. С. 42-43;
 18. Сальникова Т.В. Використання механізму державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.): тези доповіді. Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. С.181-183
 19. Сальникова Т.В. Вплив розширення реконструкції житла на стан місцевих бюджетів //Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: Тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.).  Дніпропетровськ: ДДФА, 2015.  С. 72-74;
 20. Сальникова Т.В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності" (м. Кременчук, 10-12 грудня 2015 р.). С.615-617
 21. Сальникова Т.В. Модернізація фінансової системи України в умовах євроінтеграції // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів (м. Хмельницький, 15.11.2016 р.). 2016.  Том 3. С. 207-212.
 22. Сіліна І.С., Колєснік Є.О., Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально-економічного розвитку держав //Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки». – 2016.– С. 21-23.
 23. Сальникова Т.В. Залучення приватного сектору до фінансування будівництва та реконструкції житла в Україні //Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування 27.04.2016. Тернопіль, 2016. С. 72-74
 24. Сальникова Т.В. Удосконалення фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 21. С. 87-91.
 25. Сіліна І.С., Колєснік Є.О., Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально-економічного розвитку  держав //Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 жовтня 2016 р. Т. 2. Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки».  2016. С. 21-23.
 26. Сальникова Т.В. Фактори фінансової безпеки України в умовах глобалізації // Матеріали Міжнародної науково практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». Дніпро, 2017. С.331-333. URL: http://umsf.dp.ua/.
 27. Сальникова Т.В. Аналіз стану місцевих бюджетів в умовах децентралізації // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. Тез наук. Доп. За матеріалами I Всеукр. Наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.104-106.
 28. Сальникова Т.В. Тенденції у міжбюджетних відносинах // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: Збірник тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кременчук, 05-06.03.18р. С.70-72.
 29. Роменська К.М., Сальникова Т.В.  Пріоритети видаткової частини місцевих бюджетів України в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку та освітніх послуг держави // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 20.04.2018. С. 113-116.
 30. Сальникова Т.В. Тенденції у реалізації державних цільових програм // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Матеріали ХХХVI Міжнародної наукової інтернет-конференції. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди», 30.05.2018р. С.62-65.
 31. Сальникова Т.В. Стан боргової безпеки України та заходи щодо її зміцнення // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. URL: http://umsf.dp.ua.
 32. Сальникова Т.В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. м. Острог, 11-12.10.2018. С.333-335.
 33. Сальникова Т.В. Поєднання податкових та боргових фінансів для фінансової стабільності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів“. Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2019. С. 51-53.
 34. Сальникова Т.В. Політика фінансового забезпечення житлового будівництва // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. Ч. 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. С.190-192.
 35. Сальникова Т.В. Поняття академічного плагіату та його різновиди// Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 04.11 – 15.11.2019) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2019. С. 130-133.
 36. Сальникова Т.В. Фінансове забезпечення туристичної сфери в Україні // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. - С.297-299.
 37. Сальникова Т.В., Ковіня М.М. Виклики фінансовій системі україни в умовах пандемії // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 18 лютого 2021 р.) Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. С. 74-76.
 38. Сальникова Т.В. Джерела фінансування розвитку альтернативної енергетики в Україні // Економіка, фінанси, облік і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 травня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С.39-41.
 39. Сальникова Т.В., Моня Н.В. Особливості сучасної фінансової політики України // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11.11.21), Вип.63. 2021. С.94-96.

 

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Бодня Д.А., Поривай А.О. Дослідження стану та перспектив розвитку банківської системи України // Дванадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24.05.2016 р.). Львів, 2016. С. 47-51;
 2. Горденко А.В.Державний борг України //Інноваційний розвиток економіки: вітчизняна та світова практика (20-21.05.2016 р.). Львів,2016 р. С. 87-89;
 3. Чупілка А.В. Механізм фінансування освіти та напрями його удосконалення // Науковий потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27.04.2016 р.). Тернопіль, 2016 р. С. 111-114;
 4. Сухопар К.Ю., Фрейдін М.Ю. Грошово-кредитна політика національного банку України// Матеріали конференції: Світова торгівля і захист національних інтересів в умовах глобалізації (22.04.2016 р.). Дніпропетровськ, УМСТФ, 2016 р. С. 97-99.
 5. Сосенкова К.Р., Лінник А.О. Стан та перспективи державного боргу в Україні //Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика»  Київ, 11-12 листопада 2016 р. С. 75-78.
 6. Сіліна І.С., Колєснік Є.О., Сальникова Т.В. Соціальне підприємництво як вектор соціально—економічного розвитку держави // Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток: Матеріали ХLVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці, 30-31 жовтня 2016р. С.21-23.
 7. Журавель А.І. Сучасний стан інфляційних процесів в Україні //Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти». Ужгород, 23 листопада 2016 р. С. 27-30.
 8. Горденко А.В. Державний борг України / А.В. Горденко // Науково-практична інтернет-конференція: «П'ятнадцяті економіко-правові дискусії». [Едектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1659/
 9. Стасюк А.В., Сімон А.П. Сутність та значення фінансового контролю// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний аналіз, облік та контроль в умовах інтеграційних процесів: теорія, організація та методика». Київ, 28-29 жовтня 2016 р. С. 72-74.
 10. Доброва Я.Р, Збириновська Ю.С., Карпа О.А. Проблеми розвитку соціального страхування в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти»: Збірник матеріалів. Ужгород, 23 листопада 2016 р. С. 76-78.
 11. Бодня Д.А., Поривай А.О. Бюджетне планування та прогнозування в системі соціально-економічного розвитку держави // Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 17.03.2017р. С. 100 – 102.
 12. Водяницька О.В., Нестеренко Н.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні // «Бізнес в умовах ринкової економіки: проблеми становлення та розвиток»: ДВНЗ «Національний університет водного господарства та природокористування»: «Львівська економічна фундація». Львів, 27-28.10.2017 р.
 13. Малоок І.А. Ефективність реалізації соціальної складової бюджетної політики в Україні //Міжнародний центр наукових досліджень. «Пріоритети сучасної науки»: Центр фінансово-економічних наукових досліджень. К., 27-28.10.2017. С.39-42.
 14. Тихонова В.В. Державний кредит в Україні та ризики його використання // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління». Полтава, 29.09.2017. С.138-142.
 15. Вербицька К.С., Міркевич К.О. Аналіз сучасного механізму міжбюджетних трансфертів // Міжнародна науково-практична конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів». Полтава, ГО «Європейська наукова платформа», 19.11.17р. С. 15-19.
 16. Проценко К.В. Оцінка результативності виконання бюджетних програм // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення». Кривий Ріг, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 27.04.2018. С.99-101.
 17. Малоок І.А. Переваги та недоліки застосування програмно-цільового методу // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених  «Юність науки – 2018: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства». Чернігів, 11-12.04.2018р. С.107-110.
 18. Міркевич К.О. Удосконалення програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів // Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта: ключові питання сучасності». - ГО «Європейська наукова платформа», 18.05.18р. – С.49-53 URL: http://ukrlogos.in.ua/conference_two_ua.php.
 19. Кравченко Г.Є. Ефективність механізму надання субсидій в Україні // "Світ економічної науки. Випуск 8": Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування. м.Тернопіль, 29.10.2018. С.20-23.
 20. Марченко А.О.  Аналіз фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах // Новини науки та прикладні наукові розробки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція - ГО «Європейська наукова платформа», зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». Львів, 28.10.2018. Том 2. С.78-81.
 21. Білодід К.В., Підодня Д.Г. , Сальникова Т.В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: V Міжнародна науково-практична конференція. Видавництво Національного університету «Острозька академія», м Острог, 11-12.10.2018. С. 333-336.
 22. Кравченко С.В. Зв’язок інфляційних процесів в Україні із кредитами Міжнародного валютного фонду // Тридцять перші економіко-правові дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 31.10.2018. URL:http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2591/.
 23. Соколова Н.В. Напрями удосконалення формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Теорія і практика розвитку наукових знань (частина І): матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30.12.2018 р.). м. Київ, 2018 р. С. 11-13.
 24. Сухопар К.Ю. Державний борг та боргова безпека держави // Теорія і практика розвитку наукових знань (частина І): матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 29-30.12.2018 р. С. 55-57.
 25. Величко Р.О. Державний кредит в Україні та напрями розв’язання боргової проблеми // Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2018 р.). Ч.1. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С. 50-54.
 26. Вербицька К.С. «Пріоритети видаткової частини місцевих бюджетів України у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку держави» - І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» у 2018 р.
 27. Білодід К.В., Підодня Д.Г., Сальникова Т. В. Аналіз фінансового забезпечення освіти в Україні // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. м. Острог, 11-12.10.2018. С.333-335.
 28. Кравченко Г.Є. Бюджетна політика у сфері державних доходів. //«Світ економічної науки»: Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція, 30.05.2019. №14. URL : http://www.economy-confer.com.ua/ 30.05.2019.
 29. Волошко К.В., Сальникова Т.В. Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». № 4. 2019. URL: https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php [Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Scientific Indexing Services (SIS)].
 30. Дорош О.Л., Сальникова Т.В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм // Молодий вчений. 2019. №5 (69). С. 219-223 [ScholarGoogleCiteFactorResearch BibleIndex Copernicus].
 31. Єремєєва М.Д. Бюджетний дефіцит: сучасні тенденції та вплив на фінансову безпеку держави // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 01.11.19: у 2-х ч. Ч. 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 180-182.
 32. Дудник (Новак) Б.С., Борисова О.О. Аналіз бюджетного фінансування  соціально-економічного розвитку // Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 01.11.19: у 2-х ч. Ч. 1. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.  С. 212-215.
 33. Луганський А.А. Аналіз порушень процедури публічних закупівель // Інновації науки ХХІ століття: матеріали ХХXVІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції. м. Вінниця, 18.11.2019. Ч.3. С. 22-27.
 34. Сметанкіна Н.С. Підтримка фінансової стійкості підприємств в умовах пандемії // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. С.291-294.
 35. Накевхрішвілі О.А. Положення україни на світовому фінансовому ринку і співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція (10.12.2020 р., випуск 54). URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy10-12-2020
 36. Дерій В.А. Актуальні проблеми податкової системи України та напрями її реформування. Сучасний стан та перспективи розвитку науки: матеріали міжнародної студентської наукової конференції (Т.1), 18.12.2020. Ужгород: Молодіжна наукова ліга. С.16-19.
 37. Божинська А. В., Токарєва Я. І. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств. Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. URL: http://www.economics.in.ua/
 38. Моня Н.В., Сальникова Т.В. Особливості сучасної фінансової політики України // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11.11.21), Вип.63. 2021. С.94-96.
 39. Лященко С.В., Сальникова Т.В. Реформування податкової служби України: особливості проведення та наслідки. Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (25.11.21). URL: http://www.economics.in.ua/p/achive.html.