Міжнародна науково-практична конференція «Світовий досвід публічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: митна безпека та протидія корупції»

31 травня 2024 року в рамках Модулю Жана Моне програми Erasmus+ «Досвід ЄС у сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні» відбулася перша Міжнародна науково-практична конференція «Світовий досвід публічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: митна безпека та протидія корупції».

Оргкомітетом конференції було отримано біля 100 тез доповідей від  студентів та аспірантів, викладачів УМСФ та інших закладів вищої освіти, у тому числі Польщі, Італії, Литви та КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

 З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор УМСФ Дмитро Бочаров та проректор з навчальної роботи Гармаш Є.В., які наголосили на актуальності тематики конференції та важливості таких наукових заходів для підвищення якості освітнього процесу.   

Академічна координаторка проєкту «Досвід ЄС у сфері митної безпеки та протидії корупції в Україні»  професорка кафедри публічного управління, докторка наук з публічного управління Людмила Івашова та організаційний координатор Дмитро Трескін висловили сподівання, що дана конференція стане гарною традицію в рамках наукової діяльності кафедри публічного управління та митного адміністрування.

Людмила Миколаївна розпочала конференцію з доповіддю на тему «Інституційна спроможність України впроваджувати трансформаційні та транзакційні зміни в регулюванні ЗЕД з урахуванням досвіду країн ЄС», яка окреслила основні проблеми та напрямки вдосконалення інституційної основи публічного управління в Україні для забезпечення митної безпеки.

Продовжили дискусію наші гості з Військово-морська академія ім. Героїв Вестерплатте в м. Гдиня (Республіки Польща). Світлана та Пьотр Лізаковські в своїх доповідях акцентували увагу на ролі громадського контролю  як інструменту гарантування прозорості влади і протидії корупції, а також джерелам корупції в демократичних країнах.

Пленарне засідання проводилося  в режимі Zoom – конференції, але дистанційний формат дозволив поєднати наукові погляди на такі важливі питання для України учасників з різних міст України та Європи.

Дискусії відбулися за такими напрямками:

Панель 1. Публічне управління та регулювання ЗЕД в контексті забезпечення митної безпеки в умовах інтеграції України до ЄС.

Панель 2. Запобігання та протидія корупції у державних інституціях з регулювання ЗЕД та в митних органах.

Панель 3. Управління ризиками та ризик-орієнтований митний аудит як інструменти забезпечення митної безпеки: досвід зарубіжних країн та вітчизняні реалії.

Приємно, що участь у конференції взяли як бакалаври, так і магістри спеціальності «Публічне управління та адміністрування», які вже апробували результати своїх дипломних досліджень. І цей захід став першим кроком до наукової діяльності наших першокурсників освітньої програми «Митна справа». Агафонова Вікторія, Жуковська Марія та Сядриста Ірина підготували вже достатньо ґрунтовні дослідження, які зможуть в подальшому розвивати в курсових та дипломних роботах.

Також своїм поглядом на розвиток інформаційних систем в митній справі поділилися магістри спеціальності «Комп’ютерні науки». Тож конференція дійсно охопила найбільш вагомі напрямки регулювання ЗЕД та протидії корупції як в Україні, так і найкращі закордонні практики.

Дякуємо усім учасникам та плідну співпрацю та авторський погляд на проблеми у публічному управлінні та ЗЕД!