Здобувачі ОПП «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» опановують принципи академічної доброчесності

Для опанування здобувачами за освітньо-професійною програмою «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» базових понять та цінностей академічної доброчесності, способів її дотримання, розуміння наслідків та відповідальністю за ї порушення було організовано серію тематичних зустрічей.

Під час проведення відповідних занять студенти були поінформовані про чинну нормативно-правову базу університету з питань академічної доброчесності, принципи та порядок її функціонування та застосування.