ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ ВИПУСКНИКАМИ МАГІСТРАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»– ОСНОВА ПАРТНЕРСТВА З ПОСТВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ

З 24 січня по 26 січня 2023 року відбулися захисти магістерських дипломних робіт за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Не зважаючи на складні умови, захисти відбулися успішно під керівництвом голови екзаменаційної комісії кандидата наук з державного управління, начальника управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Гиренко Лілії Анатоліївни.

Як представник одного з провідних стейкхолдерів голова зазначила, що тематика дипломних робіт настільки різнонаправлена та настільки цікава, що фактично кожна з них викликає жваву дискусію, продукує нові ідеї і напрями досліджень як в комісії, так і в аудиторії, особливо в контексті обговорення проблематики модернізації публічного управління в поствоєнному відновленні нашої держави. 

Екзаменаційною комісією були відмічені найцікавіші дипломні роботи, зокрема з тематики цифровізації надання адміністративних послуг та електронного врядування, фінансового контролю та вдосконалення роботи митних органів, механізмів державного регулювання у різних галузях (у сфері охорони здоров’я, у сфері фізичної культури та спорту), реформування публічної служби, кадрової політики та євроінтеграційних процесів, формування і реалізації молодіжної політики, порівняльного аналізу функціонування судів загальної юрисдикції в Україні та Грузії в умовах реформування. 

Запрошуємо рекомендованих комісією студентів до аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»!

Бажаємо нашим випускникам успіхів в практичній діяльності у сфері публічного управління!

Чекаємо на продовження співпраці з нашою кафедрою в якості стейкхолдерів і партнерів! 

До нових зустрічей! До нових спільних проектів!