Чергове засідання ректорату

14 листопада 2022 р. відбулося чергове засідання ректорату Університету митної справи та фінансів. Було розглянуто низку питань щодо організації освітнього процесу та стан підготовки до проведення зимової екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р., про організацію роботи відділу кадрів та про стан виконання Плану видання наукової та навчально-методичної літератури.

 

За результатами обговорення доповідей прийнято комплексне рішення в т.ч.:

  1. Здійснювати прийом на роботу науково-педагогічних працівників у відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187 у редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347;
  2.  Щодо забезпечення проведення зимової екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. для здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» та «магістр»:
  • завідувачам випускових кафедр здійснити завершення освітнього процесу у 2022-2023 н.р. в термін зазначений у графіку освітнього процесу:

Курс

Дати сесії

1 – 4 курс (за всіма ОПП)

21.11 – 04.12

5 курс (за всіма ОПП)

28.11 – 11.12

6 курс ОПП К, Т, М, ФК

07.11 – 20.11

6 курс ОПП Пм

28.11 – 11.12

3 курс ОПП Правоохоронна діяльність

30.05 – 12.06

 

  • прийняти до уваги, що заліково-екзаменаційна сесія для студентів всіх курсів денної та заочної форми навчання буде проходити із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.