081 Право

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 081 «ПРАВО»

 

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність: 081 «Право»

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО» спрямована на підготовку правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки і практики. Програма дає можливості сформувати основні компетентності, які необхідні для успішної правничої кар’єри та забезпечує реальне працевлаштування після закінчення навчання за фахом в органах державної влади та місцевого самоврядування, кращих вітчизняних та міжнародних компаніях.

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ – це підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатними застосовувати їх на практиці. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Програма відповідає вітчизняним державним і сучасним західним стандартам класичної правничої освіти. Навчання зорієнтоване на поглиблену теоретичну підготовку та розвиток ефективних практичних навичок.

 

В освітньому процесі активно використовуються інтерактивні методи навчання (тренінги, ділові ігри, модельні судові засідання тощо). Навчання на спеціальності 081 «Право» в УМСФ має прикладну орієнтацію, спрямовану на формування фахівця здатного використовувати отримані знання під час здійснення професійної юридичної діяльності.

 

Завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін студенти мають можливість за власним уподобанням сформувати індивідуальну спеціалізацію, що дозволить віднайти свою персональну нішу на рику праці.

 

При навчанні за даною спеціальністю, поряд із загальною правовою підготовкою передбачено вивчення іноземних мов та навчання в зарубіжних університетах-партнерах за програмами Академічної мобільності, спеціальна фізична підготовка, військова кафедра, можливість стажування та проходження практики у судових та правоохоронних органах, адвокатських та нотаріальних об’єднаннях, в юридичних департаментах органів місцевого самоврядування, юридичних відділах підприємств, організацій та установ.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

 

 • високий рівень фахової підготовки; 

 

 • якість навчання; 
 • новітні методики викладання, поєднання теоретичної і практичної підготовки:
 • заняття проводять провідні вчені-юристи та правники України;
 • заняття проводяться із запрошенням юристів-практиків: адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів, митників, податківців та інших фахівців.
 • гарантоване працевлаштування за спеціальністю;
 • можливість участі у міжнародних і міжурядових програмах обміну студентів;
 • можливість продовжити навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» та третього рівня доктора філософії (PhD) в галузі «Право».

 

ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ зможуть працювати за спеціальністю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; органах прокуратури; органах Міністерства юстиції України; системі нотаріату; адвокатурі; юридичних службах підприємств усіх форм власності; юридичних навчальних закладах і наукових установах.

 

Серед замовників і роботодавців наших випускників: 

 • органи юстиції та суди;
 • правоохоронні органи;
 • органи прокуратури;
 • органи МВС України, СБУ, НАЗК, НАБУ;
 • митна та податкова служби;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • підприємства сфери зовнішньоекономічної діяльності;
 • контори митних брокерів;
 • юридичні та консалтингові компанії;
 • органи нотаріату;
 • адвокатські фірми;
 • наукові та освітні установи тощо.ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМСФ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО»  здійснюється за відповідними освітніми та науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень
 • другий (магістерський) рівень
 • третій (освітньо-науковий) рівень (PhD з «Права») 
 • науковий рівень (доктор наук)

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 100 осіб (бакалавр на базі ПСЗО); 100 осіб (магістр)

 

 ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ: 20 бюджетних місць.

 

 МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ДОПУСКУ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 140 балів

 

 КОНКУРСНИЙ ВІДБІР:

 • національний мультипредметний тест (Українська мова; Математика; Історії України) або зовнішнє незалежне оцінювання (Українська мова та література; Іноземна мова; Історія України або математика);
 • мотиваційний лист.

 

 ФОРМА НАВЧАННЯ: денна/заочна (бюджетна та контрактна основа)

 

 ПРОГРАМУ РОЗРАХОВАНО на 3 роки 10 місяців навчання, її обсяг становить 240 кредитів ЄКТС:СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ 

 

Instagram: @law.umsf

Telegram: law_umsf           

Фейсбук:https://www.facebook.com/KafedraPublicAndPrivateLaw/

 

Наша адреса:

м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 8, навчальний корпус №3

кім. 502-504