075 Маркетинг

 

Спеціальність 075 «МАРКЕТИНГ»

Освітня програма

МАРКЕТИНГ

КВАЛІФІКАЦІЯ:

бакалавр з маркетингу (фахівець у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

По завершенню навчання присвоюється кваліфікація «Бакалавр з маркетингу» і видається диплом встановленого зразка.

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

(240 кредитів або 7200 годин)

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 60 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України/Іноземна мова Біологія/Географія/Хімія/Фізика.

 

Мінімальний бал для вступу – 100 балів.

 

ЦІЛІ ОП МАРКЕТИНГ – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та фаховими компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності, які вміють обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію маркетингу, володіють навичками креативного мислення, застосовують інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта з урахуванням змін маркетингового середовища, здатні успішно вирішувати спеціалізовані задачі та прикладні проблеми.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

Високий рівень фахової підготовки:

Ø     найсучасніші теоретичні знання

Ø     прикладний характер викладання

Ø     застосування сучасних інтерактивних методик навчання

Ø     майстер-класи від провідних фахівців маркетингу

 

Якісний сервіс:

Ø    висококваліфіковані викладачі

Ø    новітні мультимедійні та інтернет-технології

Ø    потужна матеріальна база УМСФ

Всебічний розвиток особистості студента:

Ø    індивідуальна освітня траєкторія навчання

Ø    наукова та дослідницька робота

Ø    можливість участі у міжнародних і міжурядових програмах обміну студентів

Ø    різноманітне студентське дозвілля

 

 

Студенти, які навчаються за спеціальністю 075 Маркетинг являються активними учасниками органів студентського  самоврядування.

 

ФАХІВЕЦЬ З МАРКЕТИНГУ  ЗДАТНИЙ:

 • вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності;
 • збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію;
 • застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;
 • оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень;
 • аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків.
 • обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу.

 

Випускник може займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): 

 • Керівники підприємств, установ та організацій  (1210);
 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі (1224);
 • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні  (1227);
 • керівники підрозділів маркетингу  (1233);
 • керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю (1234);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі (1314);
 • Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні (1317);
 • Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі (1452);
 • Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами (1453.1);
 • Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами (1453.2);
 • Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами (1454);
 • Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки (1475.3);
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління (1475.4);
 • Менеджери (управителі) з реклами (1476.1);
 • Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419);
 • Економісти (2441.1);
 • Технічні та торговельні представники (3415);
 • Закупники (3416); Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі (3419);
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (3429);
 • Помічники керівників (3436); Службовці на складах  (4131);
 • Приймальники замовлень  (4132);
 • Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів (4229).

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Бакалавр»

 

ОКЗ 1

Історія української державності

Історія митної діяльності

Історія фінансів

Історія державності

ОКЗ 2

Філософія

ОКЗ 3

Прикладна культурологія

ОКЗ 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОКЗ 5

Фізичне виховання (спецпідготовка)

ОКЗ 6

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОКЗ 7

Основи ЗЕД та митної справи

 

Митні формальності

 

Правове забезпечення ЗЕД

 

Управління в митній службі

 

Оподаткування ЗЕД

ОКЗ 8

Менеджмент

ОКЗ 9

Основи юриспруденції

ОКЗ 10

Сучасні інформаційні технології

ОКП 1

Вступ до спеціальності

ОКП 2

Економічний механізм маркетингу

ОКП 3

Економіка підприємства

ОКП 4

Бізнес-процеси в торгівлі

ОКП 5

Логістика

 

КР з логістики

ОКП 6

Маркетингова статистика

ОКП 7

Економіка для маркетологів

ОКП 8

Маркетинг

 

КР з маркетингу

ОКП 9

Маркетингові дослідження

ОКП 10

Маркетингова товарна політика

ОКП 11

Маркетингове ціноутворення

ОКП 12

Маркетингова збутова політика

ОКП 13

Маркетингові комунікації

ОКП 14

Маркетинг послуг

 

КР з маркетингу послуг

ОКП 15

Маркетинг інновацій

ОКП 16

Маркетинг у митній діяльності

ОКП 17

Міжнародний маркетинг

ОКП 18

Облік і аналіз маркетингової діяльності

ОКП 19

Поведінка споживачів

 

КР з поведінки споживачів

ОКП 20

Кон'юнктура ринку

ОКП 21

Категорійний менеджмент

ОКП 22

Управління маркетинговою діяльністю

ОКП 23

Фінанси

 

НАШІ КОНТАКТИ:

Кафедра маркетингу

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 2, кім. 7

Гарант ОП Маркетинг – Хурдей Вікторія Дмитрівна ,

т-н: +38(066)3233605

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook та Instagram