071 Облік і оподаткування

Інформація про спеціальність «Облік і оподаткування»

У практичній діяльності випускник спеціальності «Облік і оподаткування» зможе забезпечити:

 • облік та контроль за фінансово-господарською діяльністю;
 • інформаційно-аналітичну обґрунтованість управлінських рішень;
 • аналіз фінансового стану та ефективності діяльності;
 • оптимізацію та правильність нарахування і сплати податків;
 • фінансові прогнози та стратегічний економічний аналіз;
 • контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • формування фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами;
 • аудит фінансової звітності та ефективності діяльності.

 

Основні дисципліни фахової підготовки бакалаврів:

 1. Автоматизація обліку
 2. Аналіз господарської діяльності
 3. Аналіз фінансової звітності
 4. Аудит та супутні послуги
 5. Банківські операції
 6. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 7. Бюджетування
 8. Вища математика для управлінців
 9. Вступ до спеціальності
 10. Державний фінансовий контроль
 11. Документування в обліку
 12. Екологічна безпека і БЖД
 13. Економіка та фінанси підприємств
 14. Економіко-управлінська статистика
 15. Звітність підприємств
 16. Зовнішній і внутрішній контроль платників податків
 17. Інвестиційний та стратегічний аналіз
 18. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 19. Інформаційне забезпечення обліку
 20. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 21. Історія української державності
 22. Контролінг
 23. Макроекономіка
 24. Менеджмент
 25. Митний пост аудит оподаткування зовнішньоекономічних операцій
 26. Міжнародні системи обліку
 27. Міжнародні стандарти аудиту
 28. Міжнародні стандарти обліку
 29. Міжнародні стандарти обліку для державного сектору
 30. Мікроекономіка
 31. Облік і звітність в митних органах
 32. Облік і звітність в оподаткуванні
 33. Облік і оподаткування в галузях народного господарства
 34. Облік і оподаткування в готельно-ресторанному бізнесі та туризмі
 35. Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
 36. Облік і оподаткування діяльності суб'єктів підприємництва
 37. Облік і оподаткування у банках
 38. Облік і оподаткування у бюджетних установах
 39. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 40. Обліково-податкове консультування бізнесу
 41. Оподаткування
 42. Організація і методика аудиту
 43. Організація і управління бізнесом
 44. Основи економічної теорії
 45. Основи ЗЕД та митної справи
 46. Основи системного адміністрування
 47. Основи юриспруденції
 48. Оцінка аудиторських ризиків
 49. Податкова система
 50. Право інтелектуальної власності
 51. Прикладна культурологія
 52. Сучасні інформаційні технології
 53. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 54. Управлінський облік
 55. Фізичне виховання (спецпідготовка)
 56. Філософія
 57. Фінансовий облік І
 58. Фінансовий облік ІІ

 

Основні дисципліни фахової підготовки магістрів:

 1. Адміністрування податків
 2. Актуалізація законодавства у сфері фінансів і оподаткування
 3. Актуалізація обліку і оподаткування
 4. Аудит за міжнародними стандартами
 5. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 6. Внутрішній аудит на підприємстві
 7. Внутрішній контроль і аудит в державних установах
 8. Державний аудит
 9. Державний аудит бюджетних установ
 10. Державний аудит виконавчих органів державної та місцевої влади
 11. Державний аудит суб’єктів господарювання
 12. Звітність в бюджетних установах
 13. Методологія наукових досліджень
 14. Міжнародні розрахунки та валютнні операціі
 15. Моделі і методи прийняття стратегічних управлінських рішень
 16. Облік і аналіз ЗЕД
 17. Організація бухгалтерського обліку
 18. Організація обліку в бюджетних установах
 19. Податковий аудит
 20. Управління іноваційними проектами і програмами
 21. Фінансова звітність за міжнародними стандартами
 22. Фінансовий аналіз
 23. Фінасово- податкова політика держави

 

Освітня бакалаврська програма за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» :

«Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнесом»

Освітня магістерська програма за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»:

«Облік і оподаткування»

 

Випускники можуть працювати у:

 • Державній митній службі України;
 • Державній податковій службі України;
 • Державній аудиторській службі України;
 • органах місцевого самоврядування;
 • бюджетних установах;
 • виробничих та торгівельних підприємствах і організаціях різних видів економічної діяльності та форм власності (у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності);
 • міжнародних компаніях,
 • страхових організаціях;
 • банківських установах;
 • інвестиційних фондах;
 • аудиторських фірмах;
 • інших підприємствах, установах та організаціях, де передбачено посаду бухгалтера, аудитора, фінансиста, аналітика.

на посадах:

 • бухгалтера;
 • головного бухгалтера;
 • фінансового аналітика;
 • фінансового директора;
 • незалежного аудитора;
 • внутрішнього аудитора;
 • державного аудитора;
 • ревізора;
 • митного брокера;
 • інспектора.

 

Предмети ЗНО для вступу:

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Історія України, іноземна мова, біологія, географія, хімія, фізика.

 

Ліцензійний обсяг для вступу на навчання:

- бакалавр (30 осіб денна форма навчання);

- магістр (30 осіб заочна форма навчання).