061 Журналістика

ЖУРНАЛІСТИКА – це спеціальність, метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері медіа та соціальних комунікацій, здатних забезпечити своїм професіоналізмом високу якість журналістської творчості у будь-яких медіа та установах.

Підготовка фахівців у сфері журналістики полягає у забезпеченні інформаційного простору країни, зокрема сфери медіакомунікацій, кваліфікованими професіоналами, компетентними у застосуванні новітніх форм та технологій соціальних комунікацій, зі здатністю до аналізу та відображення соціально важливих процесів та явищ у суспільстві.

 

                   Презентація про спеціальність

 

ФАХІВЕЦЬ З ЖУРНАЛІСТИКИ ЗДАТНИЙ:

 • організовувати та очолювати медіакомпанії, рекламні та PR-агенції;
 • працювати на посадах топ-менеджерів у галузі медіакомунікацій (друковані ЗМІ, телерадіоорганізації, інтернет- видання, рекламні та PR-агентства; прес-служби), у тому числі здійснювати урядові комунікації;
 • впроваджувати сучасні інформаційні стратегії та технології у галузі соціальних та урядових комунікацій;
 • досліджувати міжнародні зв’язки у сфері соціальних комунікацій, журналістики, реклами та PR;
 • здійснювати діяльність у сфері державного управління інформаційною політикою в Україні згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами;
 • здійснювати аналіз стану розвитку інформаційного середовища, медіавиробництва та соціальних комунікацій;
 • оцінювати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану та перспектив розвитку інформаційного простору;
 • проводити комплексні дослідження та моніторинг соціальних комунікацій в інформаційному просторі;
 • готувати висококваліфіковані журналістські матеріали за світовими стандартами тощо.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з журналістики

Ми готуємо фахівців:

 • з медіажурналістики (преса, радіо, телебачення, фотожурналістика та інтернет-журналістика);
 • у галузі реклами (сценарист, менеджер з організації рекламних

кампаній, копірайтер, блогер, тревел-журналіст);

 • у галузі зв’язків з громадськістю (спеціаліст прес-служб, з урядових

комунікацій, спічрайтер, спіндоктор, розробник комунікаційних стратегій);

 • у галузі видавничої справи та редагування).

КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ

Випускники спеціальності «Журналістика» працюють: на посадах журналістів у медіа (преса, радіо, телебачення, інтернет), копірайтерів, редакторів, сценаристів, фотокореспондентів, радіоведучих, телеведучих, спічрайтерів, фахівців по зв’язкам з громадськістю при різних установах, керівників прес-служб, керівників рекламних та PR-агентств, керівників медіавидань, фахівців з медіа комунікацій тощо.

Випускники спеціальності «Журналістика» займаються: підготовкою до оприлюднення різноманітних медіа матеріалів (враховуючи візуальні компоненти дизайну та графіки), аналізують та розробляють різноманітні соціальні, рекламні та інформаційні стратегії, здійснюють комунікацію та керівництво інформаційних процесів між державними та комерційними установами і суспільством.

 

Переваги освітньої програми:

 

ЖУРНАЛІСТ + РЕКЛАМІСТ + ПІАРНИК

 • Наша освітня програма – «Журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю» – дає можливість отримати повний комплекс знань і вмінь, які зараз цінуються у сфері масових комунікацій. Ми готуємо спеціалістів, які здатні кваліфіковано створювати різноманітні текстові й аудіовізуальні матеріали широкої тематики для традиційних та Інтернет-медіа, успішно просувати медіапродукцію на інформаційному ринку, результативно проводити комунікативні кампанії.
 • Ми ділимося перевіреними практикою знаннями, власним професійним досвідом діяльності у галузі масових комунікацій, готуємо студентів до роботи в умовах суворої ринкової конкуренції, інтегруємо до професійної спільноти. Наші студенти з перших днів навчання мають можливість отримувати фахові настанови й консультації провідних журналістів, керівників медіаорганізацій, рекламістів і піарників.
 • Прикладне застосування знань із журналістики, рекламної та видавничої справи, зв’язків з громадськістю в сучасних умовах є провідним орієнтиром нашої освітньої програми. Кожна дисципліна має виразно фахове спрямування – ми не даємо «сухої теорії», ми формуємо навички, необхідні для майбутньої діяльності сучасного професійного комунікатора – креативного, технологічного, успішного.

 

Наші контакти:

м. Дніпро, ул. В.Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1; узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус №3, каб. № 506, 511. тел. (066) 5322133, (096)8875308

гарант освітньої програми – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Ятчук Ольга Михайлівна