053 Психологія

Термін навчання 4 роки (денна форма)

Освітня програма – «Психологія» – спрямована на пiдготовку компетентного, конкурентоноспроможного фахiвця в галузi психолоiї, здатного забезпечити надання квалiфiкованої психологiчної допомоги фiзичним особам, органiзацiям та установам. 

Ми створюємо умови для особистiсного розвитку фахiвця та його подальшого кар’єрного зростання шляхом формування комплексу компетентностей з виконання професiйної дiяльностi в системах освiти, охорони здоров’я, соцiальної допомоги населенню; культурних, наукових органiзацiях, пiдприємствах усiх форм власностi, у військових, правоохоронних, політичних, приватних структурах, міжнародних компаніях та корпораціях.   Викладачі кафедри психології діляться професійними знаннями та власним практичним досвідом у галузі психології, готують студентів до вирішення прикладних проблем у сферах: профілактики та підтримки психологічного здоров’я, розвитку особистості; управління, юриспруденції, бізнес-сфері, державної служби.

Під час навчання наші студенти мають можливість отримувати поради й фахові консультації відомих медіа-психологів, психологів-консультантів, психотерапевтів, тренерів сучасних психологічних напрямків. Провідним орієнтиром нашої освітньої програми є формування професійних знань у таких видах психологічної діяльності: психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян; надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям; проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах; психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління; виявлення психологічних причин неуспішності в навчанні та соціальної дезадаптації дітей; визначення здібностей дітей тощо. Кожна дисципліна спрямована на формування професійної компетентності психолога, яка  проявляється у творчому характері його діяльності, активному пошуці новаторських підходів та інноваційних технологій, особистій ініціативності та професійній комунікабельності.

 

Наші випускники отримують спеціальність «Психолог» та мають право на зайняття посад:

 • «Практичний психолог»,
 • «Психолог»,
 • «Кар’єрний радник»,
 • «Оцінювач професійної кваліфікації»,
 • «Професіонал з розвитку персоналу»,
 • «Профконсультант»,
 • «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)»,
 • «Фахівець з профорієнтації»,
 • «Спеціаліст з питань персоналу державної служби». 

 

ПСИХОЛОГ ЗДАТНИЙ ВИКОНУВАТИ РІЗНІ ВИДИ РОБІТ:

 • психодіагностичну та психокорекційну робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • виявляти психологічних причин неуспішності в навчанні та соціальної дезадаптації дітей;
 • проводити профорієнтіцію та профвідбір;
 • обирати форми і зміст психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.);
 • розробляти проекти і заявк для участі в українських та міжнародних конкурсах з метою отримання фінансування для інноваційних послуг або розвитку наукових, дослідницьких контактів тощо.

 

На факультеті управління функціонує міжкафедральна навчальна лабораторія-служба психологічної підтримки, в рамках діяльності якої студенти спеціальності  053 «Психологія» залучаються до експериментальної, науково-дослідницької діяльності з метою відпрацювання навичок використання психологічних методик та технологій, набуття професійних навичок, підвищення фахового рівня.

 

Контакти

 м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, н. к. №3, кафедра психології, кабінети № 505, № 510. Контактний телефон: (056) 756-05-44

 

 https://www.facebook.com/kafedra.psihologii.umsf

http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-48/kafedra-psykholohii