052 Політологія

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Термін навчання – 4 роки денної форми навчання.

Цілі навчання: формування професійних компетентностей у сфері політології, що реалізують завдання суспільно-політичного розвитку держави і становлення особистості – лідера.

Стратегія навчання:  

    надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем на основі формування дослідницького світогляду та цінностей, принципів професійної етики;

    застосування різноманітних методів навчання, у тому числі інтерактивних форм (тренінгів, командної роботи, сучасних технічних засобів та методів навчання) сприяють максимальній підготовці до політичної діяльності;

    поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови - закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет;

    надання можливостей для здобуття належних навичок політико-правової культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;

    забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями – представницькими органами місцевого самоврядування всіх рівнів, представниками політичних партій та їх осередків, громадських організацій та громадських діячів регіонального рівня, неурядових експертно-аналітичних організацій та громадських об’єднань;

    мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проектів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторів з метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;

    надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету за суміжними спеціальностями.

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо реалізації завдань з суспільно-політичного розвитку держави, зокрема розвитку інститутів громадянського суспільства та політичної системи, як національного, так і регіонального, місцевого рівнів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади: спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів державних органів у сфері внутрішньої політики; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик, радників, зовнішніх експертів), а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Бакалавр»

 1. Історія суспільно-політичної думки.
 2. Ділова українська мова (за професійним спрямуванням).
 3. Філософія та професійна етика.
 4. Основи ділової комунікації, політичних комунікацій і PR-менеджменту.
 5. Методологія політологічних досліджень.
 6. Виборчі системи та політичні технології.
 7. Політичні ідеології і політичні партії.
 8. Основи євроінтеграції, міжнародні організації та інститути.
 9. Конституційне право.
 10. Політична психологія.
 11. Політичне лідерство та політичні еліти.
 12. Теорія держави та права.
 13. Загальна теорія політики (теорія політичних систем, геополітика, регіоналістика, етнополітологія, кратологія).
 14. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 15. Соціологія та демографія.
 16. Політичне консультування, аналітика та прогнозування.
 17. Ризик-менеджмент в політичних процесах.
 18. Теорія міжнародних відносин та глобалістика.
 19. Конфліктологія.
 20. Демократія та громадянське суспільство.
 21. Електронна демократія.
 22. Ораторське мистецтво.
 23. Політичні проекти та політичні мережі.
 24. Сучасна політична система України.
 25. Основи економіки.