022 Дизайн

Освітньо-професійна програма

«ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр дизайну

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на  контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 25 осіб

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

  1. Українська мова і література.
  2. Математика.
  3. Творчий конкурс.

 

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 100 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

  • Проведення занять на базах потенційних роботодавців (дизайнерські студії, дизайнерські бюро, рекламні агенції, компанії, що працюють у сфері дизайнутощо);
  • Посилена практична підготовка, щорічна практика;
  • Використання сучасних технологій в процесі навчання та стажування;
  • Інноваційна технічна база;  «Графічний дизайн» як засіб творення сучасних візуальних комунікацій;
  • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів;
  • Підготовка випускників відповідно до потреб сучасного ринку праці у взаємодії з роботодавцями;
  • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

 

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ: об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

 

          ВИПУСКНИКИ можуть здатні виконувати професійну роботу дизайнера в дизайнерських бюро, рекламних агенціях, засобах масової інформації, компаніях, підприємствах, що працюють в галузі графічного дизайну, поліграфічної діяльності, інформації та телекомунікацій, у сферах мистецтва, технічної діяльності, розваг та відпочинку. Бакалавр дизайну займати такі первинні посади: дизайнер-виконавець графічних робіт, дизайнер-виконавець, фотохудожник, дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів, дизайнер-виконавець пакування, художник-шрифтовик телебачення тощо.

 

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

БЛОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК

Історія української державності та культури

Філософія

Політологія та соціологія

 

БЛОК МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ділова українська мова

Іноземна мова

Іноземна мова спеціальності

 

ФАХОВИЙ БЛОК

Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії

Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)

Історія мистецтва, моди та дизайну

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Образотворче мистецтво та художня творчість

Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Перспектива та тіні

Дизайн-графіка (за видами дизайну)

Менеджмент у сфері послуг

Сучасні інформаційні технології

Web дизайн

Комп’ютерна графіка

Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи

Професійні комунікації

Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)

Передпроектний та проектний аналіз (за видами дизайну)

Економіка

Економіка підпрємства

Дизайн менеджмент

 

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

 

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

Факультет інноваційних технологій

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4,  навчальний корпус №1, каб. № 148, 149

т-н: +38(050)0210405, +38(096)8875308

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.